Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Deze oproep richt zich tot lokale besturen, in partnerschap met andere organisaties. Met de oproep is het AMIF op zoek naar projecten die werken rond beleidspartcipatie van personen van buitenlandse herkomst of rond het verhogen van burgerzin bij alle burgers.

Ze zijn ook op zoek naar partners die de lokale projecten ondersteunen en zorgen voor een publicatie met goede praktijken en aanbevelingen. De lokale projecten kunnen heel breed ingevuld worden: het kan dus ook gaan om beleidsparticipatie in het lokaal jeugdbeleid, gezinsbeleid, cultuurbeleid, woonbeleid, onderwijsbeleid,… 

Projecten kunnen indienen t/m 16 maart via de ESF-applicatie. De projecten lopen van 1 mei 2018 t/m 30 april 2020. Het budget voor de projecten is tussen 100k en 250k euro, voor de ondersteunende partner is het budget 200k euro.

AMIF is het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie, het Vlaamse deel van dit fonds wordt beheerd door het ESF-Agentschap. De middelen vallen onder de bevoegdheid van de minister van Inburgering. De AMIF-doelgroep zijn ‘derdelanders’, dus personen met een nationaliteit van buiten de EU. In de praktijk worden doorgaans ook projecten die inzetten op ‘de ontvangende samenleving’ aanvaard aangezien integratie een ‘two-way-process’ is.

Voor meer informatie en inschrijven

12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

FRDO-conferentie over de impact van onze slechte luchtkwaliteit

25 juni: Zijn de SDGs een instrument van verandering?

Lancering studie van FRDO met Europese praktijkvoorbeelden

11 juni: Dromen over daken

Bezoek het eerste intelligente groendak van Vlaanderen

SDG's en erfgoed

Waar verleden en toekomst samenkomen

Wolhandkrabben lopen in de val van de VMM

Vlaamse milieumaatschappij is succesvol in de strijd tegen invasieve exoot

Week van de Bij gelanceerd

Campagneweek van 27 mei tot 3 juni