Projecten rond actief en gedeeld burgerschap

Deze oproep richt zich tot lokale besturen, in partnerschap met andere organisaties. Met de oproep is het AMIF op zoek naar projecten die werken rond beleidspartcipatie van personen van buitenlandse herkomst of rond het verhogen van burgerzin bij alle burgers.

Ze zijn ook op zoek naar partners die de lokale projecten ondersteunen en zorgen voor een publicatie met goede praktijken en aanbevelingen. De lokale projecten kunnen heel breed ingevuld worden: het kan dus ook gaan om beleidsparticipatie in het lokaal jeugdbeleid, gezinsbeleid, cultuurbeleid, woonbeleid, onderwijsbeleid,… 

Projecten kunnen indienen t/m 16 maart via de ESF-applicatie. De projecten lopen van 1 mei 2018 t/m 30 april 2020. Het budget voor de projecten is tussen 100k en 250k euro, voor de ondersteunende partner is het budget 200k euro.

AMIF is het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Commissie, het Vlaamse deel van dit fonds wordt beheerd door het ESF-Agentschap. De middelen vallen onder de bevoegdheid van de minister van Inburgering. De AMIF-doelgroep zijn ‘derdelanders’, dus personen met een nationaliteit van buiten de EU. In de praktijk worden doorgaans ook projecten die inzetten op ‘de ontvangende samenleving’ aanvaard aangezien integratie een ‘two-way-process’ is.

Voor meer informatie en inschrijven

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten