Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken ze enkel om u op de hoogte te houden van evoluties bij de Duurzaamheidsmeter Wijken en GRO. We maken uw gegevens niet bekend aan derden en gebruiken ze niet voor andere doeleinden.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.

We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ('AVG‘).

Verwerkingsverantwoordelijke

De ’verwerkingsverantwoordelijke‘ voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de beheerders van de de Duurzaamheidsmeter Wijken en GRO op de hoogte houden van wie deze tools heeft gedownload, om zo toe te laten te communiceren over updates en dergelijke.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming. U kunt de toestemming voor de verwerking van gegevens altijd intrekken door dit te mailen naar duurzameontwikkeling@vlaanderen.be.

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken volgende gegevens in het kader van het aanbieden van de Duurzaamheidsmeter Wijken of GRO, wanneer u daarvoor bewust kiest: uw naam en mailadres.

Toegang tot persoonsgegevens

Personeelsleden van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en Het Facilitair Bedrijf hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte ’need-to-know‘ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen: tot offline halen van de Duurzaamheidsmeter Wijken, respectievelijk van GRO.

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en aanpassen door een mailtje te sturen naar duurzameontwikkeling@vlaanderen.be. U hebt bovendien het recht om het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken op ieder moment te contacteren via duurzameontwikkeling@vlaanderen.be met het verzoek om:

  • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen : het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken maakt de toegang tot en de verbetering van gegevens mogelijk
  • uw toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking van uw gegevens 
  • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’)
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u vindt dat het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of over de manier waarop het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkbuza@vlaanderen.be.

Google Analytics

Om het gebruik van do.vlaanderen.be zo gemakkelijk mogelijk te maken, worden ook analytische cookies geplaatst die bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken, welke pagina’s ze bezoeken, … Die helpen om de website te verbeteren, foutmeldingen op te sporen, navigatie te optimaliseren, toegankelijkheid te verhogen, …

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor de gegevens van do.vlaanderen.be die via analytische cookies bijgehouden worden. Het Agentschap Informatie Vlaanderen deelt geen gegevens met Google, of voor advertentiefuncties. Google Analytics wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

De IP-adressen die Google Analytics bijhoudt, worden geanonimiseerd. De gegevens van Google Analytics worden via SSL verstuurd.

In de cookieverklaring vind je terug welke cookies Google Analytics op je toestel plaatst.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.