Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Vlaamse overheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken ze enkel om u op de hoogte te houden van evoluties bij de Duurzaamheidsmeter Wijken en GRO. We maken uw gegevens niet bekend aan derden en gebruiken ze niet voor andere doeleinden.

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.

We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ('AVG‘).

Verwerkingsverantwoordelijke

De ’verwerkingsverantwoordelijke‘ voor de persoonsgegevens is het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de beheerders van de de Duurzaamheidsmeter Wijken en GRO op de hoogte houden van wie deze tools heeft gedownload, om zo toe te laten te communiceren over updates en dergelijke.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming. U kunt de toestemming voor de verwerking van gegevens altijd intrekken door dit te mailen naar duurzameontwikkeling@vlaanderen.be.

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken volgende gegevens in het kader van het aanbieden van de Duurzaamheidsmer Wijken of GRO: uw naam en mailadres.

Toegang tot persoonsgegevens

Personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur en Het Facilitair Bedrijf hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte ’need-to-know‘ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen: tot offline halen van de Duurzaamheidsmeter Wijken, respectievelijk van GRO.

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en aanpassen door een mailtje te sturen naar duurzameontwikkeling@vlaanderen.be. U hebt bovendien het recht om het Departement Kanselarij en Bestuur op ieder moment te contacteren via duurzameontwikkeling@vlaanderen.be met het verzoek om:

  • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen : het Departement Kanselarij en Bestuur maakt de toegang tot en de verbetering van gegevens mogelijk
  • uw toestemming in te trekken voor de gegevensverwerking van uw gegevens 
  • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’)
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u vindt dat het Departement Kanselarij en Bestuur niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of over de manier waarop het Departement Kanselarij en Bestuur gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar dpo.dkb@vlaanderen.be.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

03 december 2019. Lezing door Dr. Jan Vandemoortele 'The Sustainable Development Goals of the UN: Mission Impossible?'

Het tempo waarmee we richting de SDG's evalueren is momenteel veel te traag, waardoor we ze wellicht tegen 2030 niet behaald zullen zien. Bovendien lijkt de tekortkoming groter te zullen zijn dan het geval was met de milleniumdoelstellingen. Wat zijn de oorzaken van deze trends? Is het de ongelijkheid?

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve