Permafunghi wint Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

PermaFungi is een Brussels bedrijf dat paddenstoelen teelt en daarbij stadlandbouw met circulaire economie combineert. De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties werd in 2016 voor de 9e keer georganiseerd. Deze nationale prijs beloont initiatieven die dagelijks duurzaam te werk gaan. Ook het Duurzaamheidskantoor UGent (Oost-Vlaanderen) en “Les Compagnons de la Terre” (Luik) vielen in de prijzen.

Permafungi

Belangrijke voorbeeldrol

De jury hanteerde 4 criteria bij het beoordelen van de 12 projecten die kans maakten: integratie van de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in de dagelijkse werking, de maturiteit, de voorbeeldrol voor het grote publiek en het innovatieve karakter van het initiatief.

PermaFungi wint omdat het niet alleen een goed voorbeeld is van circulaire economie, maar ook omdat ze een nieuw model hanteren dat gebaseerd is op het uitbouwen van een netwerk, meer dan op hun eigen groei. Ze introduceren nieuwe productie- en verkoopmethoden en ondersteunen ook andere organisaties die eenzelfde project willen starten door het delen van hun methoden in open source.

PermaFungi in het kort

PermaFungi is een Brusselse onderneming in de stadslandbouwsector met een sociale doelstelling. Ze kweekt paddenstoelen op koffiedik dat wordt opgehaald bij lokale bedrijven. Dit idee werd geïnspireerd op de theorie over stedelijke weerbaarheid van de transitiebeweging van Rob Hopkins in Engeland.

Het idee om in Brussel paddenstoelen en mest te produceren van koffiedik, opgehaald bij lokale bedrijven, is een innovatie van formaat. Drie jonge ondernemers met een passie voor paddenstoelen en het milieu wilden het verbruik van fossiele brandstoffen verminderen, een plaatselijke economie opbouwen en een onderneming ontwikkelen volgens een duurzaam economisch model.

Na gebruik wordt het productie-afval door “La Ferme Nos Pilifs” als mest gerecycleerd. De onderneming, gevestigd in de kelders van Tour & Taxis, past binnen de sociale economie. Ze leidt haar medewerkers op en ontwikkelt een netwerk van samenwerkende telers en sympathisanten met het oog op de creatie van lokale en duurzame banen.

UGent en Les Compagnons 

Het Duurzaamheidskantoor UGent (Oost-Vlaanderen) is een initiatief dat duurzame ontwikkeling wil bevorderen binnen de Universiteit Gent. De jury wou met de nominatie de belangrijke voorbeeldrol voor de academische wereld benadrukken. Daarnaast heeft de jury ook Les Compagnons de la Terre (Luik) genomineerd, een initiatief dat voorziet in de voedingsbehoeften van zo'n 1000 Luikse gezinnen. De jury nomineerde hen vanwege hun globale aanpak, “daar zij zich niet enkel baseren op milieuvriendelijke manieren van landbouw, de creatie van jobs, lokale welvaart en een internationaal solidariteitsbeginsel, maar ook zeer veel waarde te hechten aan participatief beheer.”

UGentDuurzaamheidskantoor UGent in het kort

De universiteit van Gent wil het voortouw nemen op het gebied van duurzaamheid en zet dit op het voorplan in haar onderwijs, onderzoek en organisatie. Het duurzaamheidskantoor leidt het dagelijks functioneren van het duurzaam ontwikkelingsbeleid aan de UGent. Hier nemen studenten en personeel initiatieven en coördineren ze projecten. Het duurzame ontwikkelingsbeleid van de UGent wordt gesteund door een stevig netwerk, dat onder andere bestaat uit de denktank Transitie UGent, de studentenvereniging UGent 1010 en een grote groep sympathisanten die samen werken aan het lanceren van nieuwe projecten. Hierbij is een grote groep mensen betrokken die hun expertise inzetten bij de verschillende projecten en die helpen om talloze initiatieven op touw te zetten.

CDLTLes Compagnons de la Terre (Luik) in het kort

Les Compagnons de la Terre is een sociale en democratische landbouwcoöperatie die een behoorlijke levenskwaliteit en een fatsoenlijk inkomen voor lokale producenten wil verzekeren. Daarbij blijft de toegang tot kwaliteitsvoeding voor iedereen gewaarborgd. Les Compagnons de la Terre past een realistisch agro-ecologisch model toe dat milieu- en mensvriendelijk is. Ze wil daarmee voorzien in het grootste deel van de voedingsbehoeftes van ruim duizend gezinnen in de regio Luik. De coöperatie wordt grotendeels door sociaal spaargeld gefinancierd. Daarnaast wil de coöperatie een twintigtal duurzame jobs creëren voor personen uit de sociaal-professionele integratiesector.
 

Duurzame ontwikkeling, elke dag opnieuw!

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties ontstond in 2007 op initiatief van de Stichting voor Toekomstige Generaties en valoriseert Belgische ondernemingen, verenigingen en duurzame initiatieven: positieve initiatieven die de aandacht verdienen van het brede publiek.

Meer informatie over de Stichting voor Toekomstige Generaties: www.stg.be

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.