Over ons

TeamHet Team Duurzame Ontwikkeling (Team DO) ondersteunt de Vlaamse minister-president met de coördinatie van zijn beleid rond duurzame ontwikkeling. Het stimuleert innovatie, begeleidt de transitie rond duurzaam wonen en bouwen, coördineert voor Vlaanderen de Europese doelstelling rond duurzame overheidsopdrachten en volgt het internationaal en interregionaal beleid rond duurzame ontwikkeling. Het Team DO maakt deel uit van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

 

werkgroepDe Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WGDO) werkt zowel rond beleid als implementatie. De werkgroep Beleid werkt rond de evaluatie en voorbereiding van het beleid. De werkgroep Implementatie bekijkt hoe de werking duurzamer kan en welke concrete instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden. 

 

 

netwerkHet Expertisecentrum Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse Overheid wordt uitgebouwd door Team DO en de leden van de WGDO. Het is de bedoeling om hiermee kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren.