Opleiding Circulaire Stedenbouw (14 februari - 12 juni 2020, wekelijks)

De circulaire logica zorgt nationaal en internationaal voor ware revoluties. Denk maar aan het hergebruik van koffiegruis, modulaire smartphones en aanpasbare gebouwen. Ook binnen stedenbouw en ruimtelijke ordening is circulariteit een hot topic.

Daarom slaan VIBE en Howest de handen in elkaar voor de opleiding 'Circulaire stedenbouw' die in februari van start gaat. De eerste opleiding in Vlaanderen waarin je meer te weten komt over dit actuele onderwerp.

Je leert er niet alleen de theoretische knepen van het vak maar past ze direct toe op een concrete case. De docenten ondersteunen je bij het ontwerp van toekomstbestendige steden en gemeenten die voorbereid zijn op 2050.

Tijdens deze hands-on opleiding krijg je 's ochtends theorielessen over uiteenlopende onderwerpen zoals hergebruik, kringloopsluiting en sociale integratie. Deze inzichten vertaal je 's namiddags naar de concrete case die je samen met je medestudenten en de docenten uitwerkt.

Inhoud

De inhoud van deze opleiding is gevarieerd, verdiepend en prikkelend.

Deze cursus focust in eerste instantie op de optimalisatie van materiaalstromen. Je leert hoe je knelpunten als toenemende mobiliteit, energieconsumptie, afvalproductie, voedselvoorziening en grondstofgebruik doeltreffend aanpakt.

Ook de rol van het beleid, de kwaliteitsbewaking en de sociale integratie van de bewoners worden tijdens deze lessenreeks belicht.

Door kennisoverdracht, discussie en samenwerking met je medestudenten bouw je een toekomstbestendig en klimaatrobuust stedenbouwkundig project uit.

Docenten

Experten uit het werkveld stimuleren je bij de vertaling van de theoretische inzichten naar de praktijk. Onder andere Luc Eeckhout (evr-architecten), Han Dijk (PosadMaxwan), Erik Grietens (BBL), Julie Marin (KU Leuven), Karl-Filip Coenegrachts (Cities of People), Jan Custers (BUUR) en An Eijkelenburg (OVAM) zullen je bij de case begeleiden.

Kostprijs

Je kan je inschrijven voor de volledige opleiding (12 lesdagen, theorie en praktijk) of inschrijven voor de theoretische opleiding (8 lesdagen, enkel theorie):

  • Volledige opleiding zonder korting: 1700 euro
  • Volledige opleiding met korting (VIBE-leden en pas afgestudeerden): 1500 euro
  • Theoretische opleiding zonder korting: 750 euro
  • Theoretische opleiding met korting (VIBE-leden en pas afgestudeerden): 650 euro

Als student beschik je over een bachelor- of masterdiploma.

Meer informatie

Die kan je vinden op de website van Howest. Of je kan een mail sturen naar Eva Heuts of Hannelore Goens.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.