07 november 2019. OESO-projectdag. Regio's en steden leren van elkaar over SDG-implementatie. Wat kan de Vlaamse regering doen?

Vlaamse afronding van de Fact-finding mission van de OESO

Vlaanderen en de VVSG nemen deel aan het OESO-project ‘a territorial approach to the SDGs’. De OESO biedt ondersteuning voor de implementatie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en publiceert na afloop een rapport met o.a. beleidsaanbevelingen, indicatoren en actiepunten.

De OESO kwam op donderdag 7 november samen met een vertegenwoordiger van pilootregio Viken (Noorwegen) en van Bonn naar Vlaanderen om haar bevindingen toe te lichten, kennis uit te wisselen en aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering te formuleren. 

SDGs rondom aarde

 

Als medeburger en belanghebbende werd je uitgenodigd om de volgens jou prioritaire acties aan te brengen in workshops. 

Het programma en de presentaties:

9:00   

Welkomstwoord, door Jan Buysse (VLEVA)
Opening door Martin Ruebens, secretaris-generaal, ter vertegenwoordiging van Vlaams minister-president Jan Jambon

9:10   

Voorstelling van de aanbevelingen uit de vorige ‘fact finding mission’/ voorbeelden van andere regio’s en lokale overheden: Stefano Marta (OESO)

pdf bestand20191107_1_A territorial approach to SDGs_Flanders.pdf (439 kB)

9:40   

Voorstelling van initiatieven van/door de regio Viken: Linda Duffy

pdf bestand20191107_2_Viken.pdf (962 kB)

10:00 

Hoe dragen de beleidsdomeinen bij aan de SDG’s?


11:00
 

PAUZE

11:15

Wat doet de provincie Antwerpen rond de SDG’s? : Geert Lauwers

pdf bestand20191107_4_ProvA_OESO.pdf (474 kB)

11:35

Week van de duurzame gemeente/ Steden en gemeenten aan het woord over hun implementatie van de 2030 Agenda : Heleen Voeten (VVSG)

pdf bestand20191107_5_VVSG.pdf (2.25 MB)

12:30

SDG-implementatie in Bonn

pdf bestand20191107_6_SDG Implementation Bonn.pdf (980 kB)


12:40
 

LUNCH

13:30

Workshop: hoe ga ik participatief aan de slag met jongeren : Hans Cools (De Ambrassade)

pdf bestand20191107_7_Jongerenparticipatie.pdf (2.86 MB)

14:30 

Workshops : aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering


16:00 
 

RECEPTIE

Datum Donderdag 7 november, Van 9u00 tot 16u00.
Plaats Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), Kortenberglaan 71, 1000 Brussel
Vervolg

De aanbevelingen die uit de workshops naar voor zijn gekomen, worden meegenomen in het regiorapport dat de OESO maakt. Dit rapport zal rondgestuurd worden aan de Vlaamse stakeholders voor schriftelijke reactie.

Wanneer het klaar is, wordt het officieel voorgesteld. Een korte samenvatting ervan komt in het ‘syntheserapport’ dat een overzicht geeft van alle deelnemende overheden en dat internationaal gecommuniceerd wordt.

 

 

 

 

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

03 december 2019. Lezing door Dr. Jan Vandemoortele 'The Sustainable Development Goals of the UN: Mission Impossible?'

Het tempo waarmee we richting de SDG's evalueren is momenteel veel te traag, waardoor we ze wellicht tegen 2030 niet behaald zullen zien. Bovendien lijkt de tekortkoming groter te zullen zijn dan het geval was met de milleniumdoelstellingen. Wat zijn de oorzaken van deze trends? Is het de ongelijkheid?

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve