07 november 2019. OESO-projectdag. Regio's en steden leren van elkaar over SDG-implementatie. Wat kan de Vlaamse regering doen?

Vlaamse afronding van de Fact-finding mission van de OESO

Vlaanderen en de VVSG nemen deel aan het OESO-project ‘a territorial approach to the SDGs’. De OESO biedt ondersteuning voor de implementatie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en publiceert na afloop een rapport met o.a. beleidsaanbevelingen, indicatoren en actiepunten.

De OESO kwam op donderdag 7 november samen met een vertegenwoordiger van pilootregio Viken (Noorwegen) en van Bonn naar Vlaanderen om haar bevindingen toe te lichten, kennis uit te wisselen en aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering te formuleren. 

SDGs rondom aarde

 

Als medeburger en belanghebbende werd je uitgenodigd om de volgens jou prioritaire acties aan te brengen in workshops. 

Het programma en de presentaties:

9:00   

Welkomstwoord, door Jan Buysse (VLEVA)
Opening door Martin Ruebens, secretaris-generaal, ter vertegenwoordiging van Vlaams minister-president Jan Jambon

9:10   

Voorstelling van de aanbevelingen uit de vorige ‘fact finding mission’/ voorbeelden van andere regio’s en lokale overheden: Stefano Marta (OESO)

pdf bestand20191107_1_A territorial approach to SDGs_Flanders.pdf (439 kB)

9:40   

Voorstelling van initiatieven van/door de regio Viken: Linda Duffy

pdf bestand20191107_2_Viken.pdf (962 kB)

10:00 

Hoe dragen de beleidsdomeinen bij aan de SDG’s?


11:00
 

PAUZE

11:15

Wat doet de provincie Antwerpen rond de SDG’s? : Geert Lauwers

pdf bestand20191107_4_ProvA_OESO.pdf (474 kB)

11:35

Week van de duurzame gemeente/ Steden en gemeenten aan het woord over hun implementatie van de 2030 Agenda : Heleen Voeten (VVSG)

pdf bestand20191107_5_VVSG.pdf (2.25 MB)

12:30

SDG-implementatie in Bonn

pdf bestand20191107_6_SDG Implementation Bonn.pdf (980 kB)


12:40
 

LUNCH

13:30

Workshop: hoe ga ik participatief aan de slag met jongeren : Hans Cools (De Ambrassade)

pdf bestand20191107_7_Jongerenparticipatie.pdf (2.86 MB)

14:30 

Workshops : aanbevelingen voor de nieuwe Vlaamse regering


16:00 
 

RECEPTIE

Datum Donderdag 7 november, Van 9u00 tot 16u00.
Plaats Vlaams Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), Kortenberglaan 71, 1000 Brussel
Vervolg

De aanbevelingen die uit de workshops naar voor zijn gekomen, worden meegenomen in het regiorapport dat de OESO maakt. Dit rapport zal rondgestuurd worden aan de Vlaamse stakeholders voor schriftelijke reactie.

Wanneer het klaar is, wordt het officieel voorgesteld. Een korte samenvatting ervan komt in het ‘syntheserapport’ dat een overzicht geeft van alle deelnemende overheden en dat internationaal gecommuniceerd wordt.

 

 

 

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.