Nieuw warmtenet voor Haven Gent

Papierproducent Stora Enso zal een pijplijn onder het kanaal Gent-Terneuzen bouwen om Volvo Car Gent van warm water te voorzien. Twee van de grootste bedrijven uit Scandinavië slaan in de haven van Gent de handen ineen om zo de CO2-uitstoot in de Volvofabriek met meer dan 40% te verminderen. Daarmee onderstrepen ze hun langetermijnengagement om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Het Havenbedrijf Gent is opgetogen dat deze twee giganten samen een uniek ecologisch project opzetten.

De papierfabriek van Stora Enso Langerbrugge (Gent) ligt dicht bij de productievestiging van Volvo Car Gent aan de andere kant van het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Hierdoor kan Stora Enso in 2015 een warmtenet aanleggen via een 4 km lange ondergrondse pijpleiding naar de autofabriek. Heet water, onder druk en met een temperatuur van ongeveer 125 graden Celsius, zal naar de Volvofabriek worden getransporteerd. Daar zal het worden gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen.

15.000 ton minder CO2-uitstoot

Volvo Car Gent kan hierdoor het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden reduceren, wat de CO2-uitstoot en de energiekosten drukt. De CO2-uistoot zal naar schatting met 15.000 ton per jaar verminderen. Dit is een daling met meer dan 40% van de totale CO2-emissies van de Gentse fabriek. Op Europees vlak vermindert Volvo Car hiermee de CO2-uitstoot met 24%.

Verankering en verduurzaming

Eric Van Landeghem, gedelegeerd bestuurder van Volvo Car Gent: “We zijn bijzonder verheugd dat twee toonaangevende bedrijven in de Gentse haven in een gemeenschappelijk project stappen waar ze allebei beter van worden. Het is bovendien een positief signaal voor de toekomst dat onderstreept dat Volvo Car Gent voor een lange termijn in de haven is.” Chris De Hollander, gedelegeerd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge NV: “Dat Stora Enso Langerbrugge en Volvo Car Gent elkaar de hand schudden in hun streven naar meer duurzame oplossingen betekent eveneens een versteviging van onze economische verankering in de Gentse haven. Het ondersteunt bovendien het Havenbedrijf Gent in zijn ambitie om een duurzamere zeehaven te worden.” "Dit project laat zien hoe 'afval' van de ene fabriek een 'grondstof' voor de andere wordt. Het is dus een uniek voorbeeld van hoe reststromen kunnen worden herbruikt", aldus Ceo van het Havenbedrijf Gent Daan Schalck.

Start in 2015

De werken zullen aanvangen in 2015 en het eerste heet water wordt bij Volvo Car Gent aangeleverd in het najaar van 2016. Het project is financieel haalbaar dankzij de 2 miljoen euro strategische ecologiesteun van de Vlaamse overheid.

Technische bijzonderheden

Stora Enso Langerbrugge beschikt over twee bio-WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling) waar 200.000 ton intern slib en 360.000 ton externe biomassa omgezet worden in elektriciteit en proceswarmte. Stora Enso zal deze energie aanwenden om water te verhitten tot 125 graden Celsius waarna het via een ondergrondse waterleiding vervoerd zal worden naar Volvo Car Gent. De warmte zal worden gebruikt om de gebouwen en de spuitcabines op de gewenste temperatuur te brengen. Dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de spuitcabines precies afgesteld zijn, is noodzakelijk voor een kwaliteitsvol lakproces.

De pijpleiding zal een totale lengte hebben van 4 km, waarvan 1 km onder het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Ze heeft een capaciteit van 25 MW, equivalent aan de energiebehoefte van 5.000 huizen. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft tot enkele graden alvorens het hete water de autofabriek bereikt. Hier wordt het water afgekoeld tot 85 graden Celsius waarna het teruggaat naar Stora Enso waar het opnieuw verhit wordt.

Volvo Car Gent

Volvo’s autofabriek in Gent is één van de twee hoofdfabrieken van de Volvo Car Group in Europa. Volvo Car Gent assembleert de Volvo V40, V40 Cross Country, de S60 en XC60. In 2013 bedroeg de productie 253.279 auto’s. Voor 2014 verwacht Volvo Car Gent ongeveer 260.000 auto’s te bouwen. Ten gevolge van insourcingactiviteiten zal het aantal werknemers aangroeien tot 5.400 tegen begin 2015.

Stora Enso Langerbrugge

De papierfabriek in Langerbrugge/Gent produceert jaarlijks 550.000 ton krantenpapier en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling (gerecycleerd papier). De fabriek exploiteert twee kwalitatieve bio-WKK’s die voorzien in alle nodige processtoom en meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Stora Enso Langerbrugge stelt 380 werknemers tewerk. 
 

12 oktober: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

FRDO-conferentie over de impact van onze slechte luchtkwaliteit

25 juni: Zijn de SDGs een instrument van verandering?

Lancering studie van FRDO met Europese praktijkvoorbeelden

11 juni: Dromen over daken

Bezoek het eerste intelligente groendak van Vlaanderen

SDG's en erfgoed

Waar verleden en toekomst samenkomen

Wolhandkrabben lopen in de val van de VMM

Vlaamse milieumaatschappij is succesvol in de strijd tegen invasieve exoot

Week van de Bij gelanceerd

Campagneweek van 27 mei tot 3 juni