Nieuw warmtenet voor 166 woningen in Brugge

De afvalintercommunale IVBO zal in Brugge een nieuw warmtenet (880 kW) aanleggen om twee nieuwe wijken van duurzame warmte te voorzien. Het gaat om de duurzame wijkprojecten Duivekeet en Blauwe Torenpoort. Het nieuwe warmtenet zal in totaal 166 wooneenheden voorzien van sanitair warmwater en van centrale verwarming. 

Duurzame woonwijken in Brugge 

Langs de Blankenbergse Steenweg zijn er twee projecten voor de aanleg van nieuwe duurzame woonwijken. In de nieuwe wijk Duivekeet plant de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BMH) de bouw van een sociale woonwijk van 8 koppelwoningen, 14 eengezinswoningen en 4 appartementen van elk 25 wooneenheden. In het daar achter liggende project Blauwe Torenpoort plant Woningbouw Blomme een project van 48 eengezinswoningen en een appartement van 28 wooneenheden. Beide projecten waren snel overtuigd van het belang van duurzaam bouwen die daarenboven een gunstige invloed heeft op de energiefactuur van de bewoners. In de wijken wordt geen aardgasnet meer aangelegd maar voorziet IVBO in de aanleg van een lokaal warmtenet op lage temperatuur. In deze woonwijken zal er bij de levering van groene warmte een geschatte besparing zijn van 160 ton CO2-uitstoot per jaar. 

Het warmtenet 

IVBO baat reeds sinds 1982 een warmtenet in Brugge uit. De bouw van een nieuw lokaal warmtenet in een wijk past in het klimaatplan van Stad Brugge. Voor IVBO is het een verdere optimalisatie van haar energie-efficiëntie en een extra bijdrage aan de ecologische doelstellingen, dit aan financiële voorwaarden waarbij alle partners beter van worden. 

IVBO zet de warmte uit de verbranding van huishoudelijk afval om naar energie waarmee water tot 125 graden Celsius verhit wordt. Het warm water wordt via een ondergronds warmtenetwerk vervoerd tot bij de afnemers. Nadat de klant de warmte via een warmtewisselaar afgenomen heeft, keert het koudere water via een tweede buis (retourleiding) terug naar de centrale. Daar verwarmen we het opnieuw. 

Beide nieuwe projecten liggen langs het bestaande warmtenet. Een aansluiting voor een distributie warmtenet in de wijken was dus meer dan evident. Gezien het bestaande net na afname van de bestaande klanten nog voldoende warm is, voeden we de nieuwe wijk via een tussenstation op de retourleiding van het bestaande net. Het warmtenet in de wijk is een laag temperatuur net van rond de 60 à 70°C. Na het tussenstation vertrekken er verschillende kringen in de wijk. In totaal zullen we 1.500 meter leiding aanleggen. Het tussenstation heeft een back-up aansluiting voor het geval het hoofdnet niet in de warmte zou kunnen voorzien. De leidingen zijn goed geïsoleerd waardoor het warmteverlies beperkt blijft. In elke woning voorziet IVBO een individueel afnamestation met eigen energiemeter. Elke gebruiker krijgt zo zijn individuele transparante rekening. 

Toekomstplannen warmtenet IVBO 

IVBO heeft nog verdere toekomstplannen voor het warmtenet. Het bestaande net is nu 35 jaar in gebruik. In de directe omgeving van het warmtenet zijn er verschillende nieuwe projecten gepland, gaande van industriezones tot een voetbalstadium over de Sint-Pietersmolenwijk met nieuwe sociale woonwijken, private woonwijken en zorgcentra van het OCMW. Bij de aanleg van het nieuwe warmtenet behouden we de aansluitingen bij de bestaande klanten en stemmen we het nieuwe tracé af op deze nieuwe ontwikkelingen. 

IVBO afvalintercommunale 

IVBO beschikt over een energiecentrale waar 180.000 ton huishoudelijk afval omgezet wordt in elektriciteit, proceswarmte en warmte voor het warmtenet. Ze baat reeds sinds 1982 een warmtenet in Brugge uit. Het net bevat 15 km ondergrondse buizen en voorziet diverse bedrijven, residentiële appartementen en publieke instellingen zoals het AZ St-Jan en het Penitentiair Centrum van warmte voor zeer diverse toepassingen. In totaal werd reeds voor 1.000.000 MWh warmte aan diverse klanten geleverd. IVBO is van bij de start in 1982 een pionier geweest in de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte afkomstig uit de verbranding van huishoudelijk afval. In 2012 werd nog fors geïnvesteerd in een uitbreiding van de elektriciteitsproductie met een turbine van 16 MW, nu staat de verdere uitrol van het warmtenet op het programma. 

15/05/2017

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.