Neem deel aan De Grote Waterenquête

Water leeft, dat tonen de vele steden en gemeenten die zich hebben ontwikkeld langs het water. Denk ook aan de toenemende recreatie op en rond het water, scheepvaart en de vestiging van bedrijven die water gebruiken in hun productieproces.

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) organiseert momenteel een grootschalige bevraging onder burgers, gemeenten en bedrijven over hun visie op water. Over groene paden langs het water, over het evenwicht tussen duurzame landbouw en industrie met zachte recreatie en natuur. Met deze enquête, wenst Vlakwa inzicht te verwerven en een aantal beleidsopties voor de Vlaamse Overheid te verkennen. Het invullen van deze enquête duurt slechts enkele minuten en kan tot en met 22 april 2018.

Het zichtbaar maken van de impact van goed en slecht gedrag bij burgers, bedrijven, landbouwers, gemeenten, kan bijdragen om dit toekomstbeeld te realiseren net als een beleid dat goede initiatieven effectief beloont en fout gedrag ontraadt.

Vul de enquête in en maak kans op een etentje voor twee in een restaurant aan de waterkant. De antwoorden zullen door het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) vertrouwelijk worden behandeld.

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel