Neem deel aan De Grote Waterenquête

Water leeft, dat tonen de vele steden en gemeenten die zich hebben ontwikkeld langs het water. Denk ook aan de toenemende recreatie op en rond het water, scheepvaart en de vestiging van bedrijven die water gebruiken in hun productieproces.

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) organiseert momenteel een grootschalige bevraging onder burgers, gemeenten en bedrijven over hun visie op water. Over groene paden langs het water, over het evenwicht tussen duurzame landbouw en industrie met zachte recreatie en natuur. Met deze enquête, wenst Vlakwa inzicht te verwerven en een aantal beleidsopties voor de Vlaamse Overheid te verkennen. Het invullen van deze enquête duurt slechts enkele minuten en kan tot en met 22 april 2018.

Het zichtbaar maken van de impact van goed en slecht gedrag bij burgers, bedrijven, landbouwers, gemeenten, kan bijdragen om dit toekomstbeeld te realiseren net als een beleid dat goede initiatieven effectief beloont en fout gedrag ontraadt.

Vul de enquête in en maak kans op een etentje voor twee in een restaurant aan de waterkant. De antwoorden zullen door het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA) vertrouwelijk worden behandeld.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.