Naar een robuust watersysteem Visie 2050

De vijf organisaties AquaFlanders, B-IWA, TNAV, VLARIO en Vlakwa roepen in een nieuw memorandum burgers, projectontwikkelaars, organisaties, natuurverenigingen, scheepvaart, landbouw en ondernemingen op tot concrete initiatieven om versneld de omslag te maken naar een (klimaat)robuust en duurzaam watersysteem. De brede maatschappelijke aandacht rond de droogteproblemen bieden hiervoor unieke kansen. Lees welke voorstellen er ideeën er staan in het memorandum.

De huidige droogte heeft bij heel wat watergebruikers al het nodige leed en zorgen veroorzaakt. We worden deze zomer zeer duidelijk geconfronteerd met de beperkingen van ons huidig watersysteem. Beperkingen die de experts al langer kennen, maar niet de diverse gebruikers van het water. Zij merken nu dat waterschaarste, maar ook wateroverlast en een gebrek aan waterkwaliteit een reële bedreiging is voor onze welvaart en onze levenskwaliteit. 

Een hele reeks problemen in verband met onze watervoorziening en ons watersysteem haalden de voorbije maanden de media.

Enkele voorbeelden:

Jongeren kunnen niet gaan kajakken door groei van blauwalgen

Grote schepen kunnen niet langer de haven van Gent aandoen

Landbouwers kampen met stress door de droogteperikelen

Inwoners van landelijke gemeenten worden slachtoffer van overstromingen na hitte-onweersbuien

Vlaamse Bouwmeester roept op tot meer groene en blauwe ruimte in Vlaamse steden

Droogte legt waterkrachtcentrales aan Albertkanaal in Wijnegem, Olen en Ham stil

30% meer waterlekken als gevolg van droogte 

Hooi is het nieuwe goud in Europa. Door droogte wordt het zelfs van het land gestolen nu

Verschillende kerncentrales in Europa schroeven productievermogen terug door te warm water  

Laat de regen en het afvalwater niet verloren gaan

Stevige regenbuien, maar sproeiverbod blijft gelden

Solidariteit en creativiteit

Tegelijk zorgt de behoefte aan water voor solidariteit onder de bevolking en ontdekt men heel wat creatieve oplossingen die het potentieel van waterhergebruik aantonen. Ook hier berichtte de media uitvoerig over:

-        Hergebruik van zwembadwater – klik hier

-        Gebruik van water uit private waterplassen – klik hier

-        Gezuiverd afvalwater Aquafin ter beschikking gesteld – klik hier

 -        Gebruik grondwater bouwwerf – klik hier

-        Afvalwater bedrijven ter beschikking gesteld voor landbouwers en groendiensten

o   Tiense Suikerraffinaderij: Klik hier

o   AB INBev: Klik hier

o   Olympia zuivelbedrijf– Klik hier

De zomer van 2018 als nieuwe start

De huidige droogte leert ons dus dat de bevolking creatief is en graag mee bijdraagt aan oplossingen.  Daarom moet de overheid deze spontane initiatieven honoreren, waarderen, aanmoedigen (eventueel met fiscale stimuli) maar ook gepast begeleiden. 

Laten we deze historische zomer daarom aangrijpen om Vlaanderen versneld de omslag te laten maken naar een robuust watersysteem dat in staat is om klimaatschokken op te vangen en tegelijk alle functies van water met elkaar te verbinden. De sleutel is in handen van de Vlaamse overheid, van alle betrokken organisaties en federaties in de brede Vlaamse watersector en natuurlijk van onze bevolking!

Om dit te kunnen realiseren vragen AquaFlanders, B-IWA, TNAV, VLARIO en het Vlaams Kennniscentrum Water  aan de Vlaamse overheid passende ondersteuning te geven bij het uitwerken en realiseren van nieuwe intiatieven. Hiervoor werd een memorandum opgesteld dat u hier kan  lezen.

 

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

Ga voor ‘European Green capital’ en ‘Green leaf’

Registreren voor de European Green capital 2023 en de European Green leaf 2022 kan nog tot 28 oktober.

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.