Meer nieuws

In de kijker

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit derde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.

Eco*Bouwforum: Milieuvriendelijk bouwen is helemaal niet duur

Over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen doet een rist misverstanden de ronde. Zoals dat het duurder is dan traditioneel bouwen. Dit Eco*Bouwforum van VIBE helpt die misverstanden uit de wereld.

Duurzaam repareren-label voor autobedrijven

Duurzaam Repareren vzw geeft visibiliteit aan bedrijven die motorvoertuigen milieuvriendelijk onderhouden en repareren.

Vlaamse overheid investeert in energiebesparing eigen gebouwen en installaties

De Vlaamse regering kende eind 2020 3,3 miljoen euro aan middelen toe voor energiebesparende projecten binnen de overheid.

Ik ben meer dan mijn kassaticket Award

Voor het tweede jaar daagden Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven onze supermarkten uit voor de 'Ik ben meer dan mijn kassaticket Award'. In deze editie focust de award zich op initiatieven die gezonde en duurzame voeding voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Slechts 2 initiatieven kregen een nominatie van de expertenjury. En jij kan meestemmen op de winnaar.

Rivieren kunnen het klimaatvraagstuk oplossen

De Vlaamse Scriptieprijs gaat dit jaar naar Sebastian Baes en Jan Denayer (KU Leuven) voor hun masterproef over rivierwater als mogelijke verwarmingsbron.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.

Gemeente voor de Toekomst

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 22 organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit waarmee de lokale besturen hun duurzaamheidsdoelstellingen waar kunnen maken.

RepairConnects

De repairbeweging 'Maakbaar Leuven' helpt Leuvenaars al twee jaar om hun kapotte toestellen een tweede leven te geven in Repair Cafés. Nu die cafés noodgewongen de deuren hebben gesloten tijdens de coronacrisis, heeft het initiatief een digitale tegenhanger gekregen: RepairConnects.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Scivil brengt burgers en wetenschap dichter bij elkaar

Vlaams expertisecentrum voor Citizen science

10 maatregelen voor duurzamere producten

Hoe de overheid de circulaire economie kan aanzwengelen

24 voorstellen voor inclusieve klimaatacties

VVSG roept overheden op om samen lokale actie te bevorderen

Lokale helden voor globale doelen: doe mee!

Nieuwe Week van de Duurzame Gemeente

9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Fossiele brandstoffen uitfaseren, zonne-energie versnellen

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Lexicon voor het klimaat

Vaak gebruikte termen uitgelegd

Milieuverkenning 2018 pleit voor systeembenadering

Oplossingenmix voor energie, mobiliteit en landbouw

Appelbomen in de stad voor klimaat en sociale cohesie

Hoe klimaatactie ook sociaal kan zijn

Klimaatbeleid voor dummies: 10 tips van een lokaal bestuur

Tien tips voor de Vlaamse overheid opdat lokale besturen de klimaatdoelstellingen kunnen halen.

Geld beleggen? Versterk je duurzaam beleid!

Beleggingen als hefboom voor een toekomstgericht beleid

Landbouwparken: ruimte voor multifunctionele landbouw

Hoe voedselproductie kan samengaan met educatie, zorg en recreatie

Kirgizië gaat Buthan achterna met 100% bio

Kirgizië schakelt landbouwsector volledig om naar biologisch tegen 2029

w[eet]enschap

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie lanceert “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten”.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten

11 miljoen euro voor uitbreiding Oostends warmtenet

Meer dan 3000 woningen zullen verwarmd worden met groene warmte

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

1250 hectare bedrijventerreinen worden met permanente of tijdelijke natuur ingericht

Leertraject duurzaam aankopen voor ambtenaren

Werkkledij, catering, kantoren en circulair

Vlamingen meer bekommerd om het milieu

Onderzoek naar consumentengedrag van het Departement Omgeving

Lancering van Koers Futuur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor gemeentes

Vlaanderen kiest voor City of Things

21 smart-cityprojecten uit de startblokken

Naar een robuust watersysteem Visie 2050

AquaFlanders, B-IWA, TNAV, VLARIO en Vlakwa lanceren memorandum

Europees project WOW! van start

Rioolwater is waardevol

Kleine en middelgrote windmolens krijgen investeringssteun

Voor KMO's, landbouwbedrijven en ziekenhuizen die hun eigen groene stroom willen produceren

Wie zijn onze Koplopers?

Een nieuw magazine over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Toenemende interesse voor sociale energielening

De leningen worden terugbetaald met de besparing op de energiefactuur

Week van de Bij gelanceerd

Campagneweek van 27 mei tot 3 juni

Lokale besturen voor eerlijke aankopen

Een praktische toolbox van de VVSG en Stad Gent

Leernetwerk Sustainable Development Goals

Voor overheidspersoneel dat in Vlaanderen binnen de eigen organisatie bezig is met duurzaamheid

735.400 euro Vlaamse steun voor energie-onderzoek in Oostende

Blue Accelerator: onderzoek naar wind-, golf- en getijdenenergie

Vlaming ligt wakker van verkeersveiligheid en zwerfvuil

De resultaten van de Vlaamse gemeente- en stadsmonitor

Ketenroadmap Voedselverlies 2020 halfweg

Ingeburgerde en nieuwe initiatieven

Vlaamse industrie verlaagt de energiefactuur

Besparing staat gelijk aan het gemiddeld jaarverbruik van 150.000 Vlaamse gezinnen

Nieuwe premie voor elektrische scooters en moto's

De Vlaamse overheid roept een nieuwe mobiliteitspremie in het leven.

Visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'

De Vlaamse Regering wil 53 doelstellingen realiseren tegen 2030

Fietsnetwerken redden levens

Europese steden kunnen tot 10 000 vroegtijdige sterfgevallen vermijden

Stroomversnellers gaan voor zonne-energie

Leg zonnepanelen op het dak van een ander

i-Cleantech Vlaanderen en VITO bundelen krachten

Vlaamse klimaatdoelen stap dichterbij

Bekende ondernemers delen hun sorteergeheimen

Ik sorteer, nieuwe campagne van OVAM rond bedrijfsrestafval

Software voor lage-emissiezone in Antwerpen valt in de prijzen

Innovatief project is winnaar van de e-gov Awards

Woningen krijgen energielabel en woningpas

Tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050

Belgische interministeriële conferentie over SDG's

Een pleidooi voor extra mobilisatie en concrete acties

Europese steun voor grensoverschrijdende infrastructuur

Groot investeringsproject om milieuvriendelijke mobiliteit te verbeteren in Vlaanderen, Brussel en Nederland

Max Green kan langer open blijven

Biomassacentrale in Gent zal in 2020 groene stroom leveren voor 424.000 gezinnen

De zoektocht naar eerlijke natuursteen

Vlaanderen en Nederland werken samen om de situatie in de steengroeves te verbeteren

Vanaf 2018 financiële stimulans voor milieuvriendelijker asfalt

Met het 'groene' asfalt wordt een CO2-reductie van 33 procent gerealiseerd

Straatverlichting van Halle geselecteerd als Innovatieve Overheidsopdracht

Straatlicht volgens de principes van de circulaire economie

Nieuwe campagne over veranderingsgericht en gezond bouwen

Hoe kunnen we slimmer bouwen zonder comfort te verliezen?

145 projectvoorstellen voor Circulaire Economie

Veelbelovende reactie op de subsidiecalls

Afvalverwerker IVOO sluit zich aan bij warmtenet Oostende

De restwarmte zal gebruikt worden om huizen, scholen en andere gebouwen te verwarmen

Onderzoek naar betere voorrangsregels voor fietsers

Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken?

Overheden eisen eerlijk textiel en transparante leveranciers

‘Met deze actie sturen we een duidelijk signaal naar de sector’

Minder auto's voor woon-werkverkeer

De wagen verliest voor het eerst terrein

Kempen Insect Valley is gelanceerd

Het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of afvalverwerker valoriseren

Vernieuwde gids voor duurzame aankopen

Een handig instrument voor overheidsaankopers

België presteert met SDG's beter dan OESO-gemiddelde

Ons land heeft al 11 van de 169 SDG-subdoelen behaald

Twee derde broeikasgasuitstoot van Vlaamse consumptie in het buitenland

De consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner

Vlaanderen in actie tegen zwerfvuil en sluikstorten

Mooimakers roept alle steden en gemeenten op tot extra controles en sancties

Eerste Vlaamse soja klaar voor de oogst

Het resultaat van grootschalig en strategisch onderzoek

Groene fiscaliteit voor bestelwagens gelanceerd

Minder tot geen verkeersbelasting meer

Vlaamse overheid stimuleert scholen tot duurzaam aankopen

Nieuwsbrieven met tips en goede voorbeelden

Vlaamse overheid bouwt duurzaam met GRO

'Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levensduur van een gebouw in rekenschap.'

Vlaanderen engageert zich voor circulaire economie

1,7 miljoen euro voor de Green Deal

Voedselverlies moet verder omlaag

Ketenplatform Voedselverlies maakt resultaten van tweede voortgangsrapport bekend

4 miljoen euro voor energiezuinige kunstacademies

Vlaanderen en lokale besturen investeren

Aantal zonne-installaties in Vlaanderen bijna verdubbeld

De Vlaming heeft zonne-energie herontdekt

Belgische organisaties scoren op EMAS-awards

PMC Holding, Martin's Hotels en de FOD Mobiliteit en vervoer vallen in de prijzen

FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

Voor Vlaanderen vallen Tine Hens, Guy Nantier en Annelies Roose in de prijzen

Vanaf 2019 recycleren we al onze plastic verpakkingen

De 3 gewesten verwachten dat Fostplus de inzameling in alle gemeenten organiseert

Online tool voor duurzame catering

Nieuwe wegwijzer cateringmateriaal van OVAM

Lancering eerste internationale norm voor duurzame aanbestedingen

De ISO 20400 moet de dialoog tussen kopers en leveranciers wereldwijd vergroten

Vlaamse voedingsindustrie produceert meer met minder milieu-impact

Milieuanalyse laat positieve evolutie zien

Eerste Green Deal wil Gedeelde Mobiliteit een boost geven

76 partners engageren zich voor meer carpoolers en autodelers

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of zonneboiler?

Vernieuwde gids voor duurzame aankopen

Wegwijs in milieuvriendelijk aankopen

Microplastics ook in zeezout

Onderzoek naar de risico's en de voedselveiligheid

Vlaamse Mooimakers

Het nieuwe netwerk tegen zwerfvuil en sluikstorten

De Vlaamse Week van de Bij

Actiegerichte campagne om bijenpopulaties te beschermen

Save@Work in Vlaams-Brabant

Internationale campagne voor energiebesparing in overheidskantoren

Europese wedstrijd zoekt innovatieve oplossingen voor groenere steden

Een initiatief van de Young Global Leaders of the World Economic Forum.

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Huiseigenaars blijven investeren in zonnepanelen en extra lagen isolatie

SDG-opleidingen in de Vlaamse provincies

Iedereen aan de slag met de Sustainable Development Goals

GRO: Op weg naar toekomstgerichte bouwprojecten

Wegwijs en ondersteuning voor duurzame bouwprojecten

Hoe maken we overheidsopdrachten sociaal?

Realiseer een maatschappelijke impact met je aankopen

Kunnen we CO2 ook recycleren?

Onderzoek brengt potentieel van CO2-hergebruik in Vlaanderen in kaart

Uitreiking eerste Vlaamse Klimaatprijzen

Twee winnende projecten per provincie ontvangen elk 30.000 euro

Vlaamse steun voor 23 projecten van sociale ondernemers

Een injectie van 400.000 euro in de sociale economie

Vlaanderen plant 280 nieuwe windmolens

Lancering van Windkracht 2020

Stillere wegen voor Vlaanderen

Experiment met Next Generation Concrete Surface (NGCS)

Gentse schoolmaaltijden duurzamer vanaf 2017

20 procent van de ingrediënten bio

Lancering van Energiewijs

Een online spel om kinderen bewust te maken van energie

Federale regering ondertekent charter voor meer circulaire economie

Onderzoek naar slecht productdesign en recyclageproblemen

Afvalberg wordt steeds kleiner

Vlaanderen scherpt ambities aan

Permafunghi wint Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

Brussels bedrijf is een unieke combinatie van stadslandbouw en circulaire economie

Windgids voor meer windenergie in Vlaanderen

Tips en cases voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten

Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren?

Belangrijke mededeling van de Vlaamse Regering

Groene Economie Convenant

Een nieuw instrument om bedrijven en sectoren verder te vergroenen

Vlaanderen werkt mee aan slimme technologie voor verkeersproblemen

Europees Project CHARM test zes innovatieve oplossingen uit

EMAS loont

Milieumanagementsysteem nog te weinig gekend in Vlaanderen

Burgers geven advies over het energiebeleid in Vlaanderen

De resultaten van project Stroomversnelling

SDG Voices aan de slag

8 ambassadeurs promoten duurzaamheid in België

Akkoord tussen gewesten op vlak van energie en klimaat

De tarieven voor de solidariteit zijn door de ministers vastgelegd

Hoe kun je een gebouw duurzaam herinrichten?

Nieuwe fiches van Vlaamse overheid met tips, voorbeelden en adviezen

Korting voor wie grondig renoveert

Minstens 75 procent van de buitenschil isoleren

5000 extra laadpunten tegen 2020

Spreidingsplan om elektrisch rijden te promoten

Burenpremie voor energiezuinige maatregelen

Premie voor collectieve renovatieprojecten

Vlaamse ministers engageren zich voor beter klimaat

40 % minder CO2 en 27 % minder energieverbruik tegen 2030

Vlaamse, Limburgse en Europese steun voor Energyville

Uitbreiding van 3 onderzoekslijnen

Lancering van Traject MVO

Drie gratis opleidingsmomenten voor een concreet en actiegericht MVO-plan

Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerken te beperken

Verplichting om stofemissies in de bouw zo laag mogelijk te houden

Minder bedrijfsafval, meer recyclage

De economie trekt terug aan, maar de afvalberg slinkt

Nieuw warmtebedrijf voor Vlaanderen

Het potentieel van energie-efficiënte en duurzame technologie maximaliseren

Roeselare wint wedstrijd duurzame overheidsopdrachten

Kortrijk valt in de prijzen met ecologische brandblussers, Gent met schilderwerken, Antwerpen met papierwaren en Sint-Niklaas met speelgoed.

Vlaamse ambtenaren aan de slag met SDG's

Hoe kan Vlaanderen de 17 internationale doelstellingen helpen realiseren?

Transitiearena in een notendop

Hoe leren we de toekomst bouwen?

Duurzaam bankieren voor gemeenten

De VVSG organiseert 3 vormingen in Vlaanderen

Vlaamse regering duidt trekkers voor Visie 2050 aan

Zeven prioriteiten voor transitie

Bereken de duurzaamheid van nieuwe wijken

In de nieuwe rekentool komen 8 verschillende thema's aan bod.

Waalse overheid lanceert nieuwe strategie rond duurzame ontwikkeling

Alle Walen worden uitgenodigd om feedback te geven op de strategische keuzes

Hoe kunnen publieke diensten hun energiekosten verlagen?

Met de hulp van het Vlaams EnergieBedrijf

Genk, Gent en Brussel winnen Slim in de Stad-prijs

Slimme steden gebruiken technologie en digitalisering om de levenskwaliteit en dienstverlening te verbeteren

De eerste 7 coachingstrajecten van Duwobo

Wie heeft er een persoonlijke coach onder de arm genomen?

Vlaams Materialenprogramma wint Circular Economy Award

Vlaanderen valt in de prijzen op het World Economic Forum

'Onze eigen transitie is een boeiend leerproces'

Duurzaamheidsacties bij het wetenschappelijk instituut ILVO

Bubble Post is Mobiliteitskampioen

Gentse fietskoerier is intussen actief in 19 steden

Duurzaamheidsprijs voor VLOOT

De meest duurzame werkplek binnen de Vlaamse Overheid

Urban Smart Farm wint Korte Keten Wedstrijd

Uniek project met zeecontainers krijgt 15.000 van Stad Gent

Vlaanderen zet vergroening van het wagenpark door

Twee nieuwe maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen

UrbanLeafs wint Ecodesign Award

Een natuurdak met natuurlijke habitat voor bijen

Groenste festivals van Vlaanderen

Release, Ieperfest en Sfinks vallen in de prijzen

De eerste volledig elektrische bussen rijden in Brugge

Draadloos, muisstil en zonder uitstoot

Vergroenen van bedrijventerreinen

Van tekentafel tot materiaalkeuze

In Molenbeek wonen ook duurzame pioniers

Het unieke wooncomplex van L'Espoir

Ontdek Reburg

De meest circulaire stad ter wereld!

30 dagen uitgedaagd

Vlaanderen lanceert in november de campagne '30 dagen uitgedaagd'.

Horeca Vlaanderen lanceert 'No Food To Waste'

Een charter tegen voedselverlies in de horeca

Plan C en Unizo worden partners in 'De Makers'

Samen makers in België activeren om met de circulaire economie aan de slag te gaan

Excursiereeks 'Wonen in de 21ste eeuw'

Over warmtenetten, cohousing en duurzame wijken.

Duurzame stedelijkheid met Traksis

Een tool van het Kenniscentrum Vlaamse Steden

Week van de Bij

Campagne van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie

'De versnipperde kaart van Vlaanderen is onbedienbaar geworden'

Leo Van Broeck over efficiënt gebruik van ruimte

15 procent minder voedselverlies in 2020

Vlaamse regering keurt ketenroadmap voedselverlies 2020 goed

Goe Gespeeld in 100 Vlaamse gemeenten

Een pleidooi voor echt spelen en een positief speelklimaat

Campagne Gezond uit eigen Grond

Tips voor gezonde groenten en eieren uit eigen tuin

Studenten worden Change Agents

Digitaal platform voor duurzaam hoger onderwijs

Hoe overheden aan duurzaam groenbeheer kunnen doen

Productfiches en criteria om op te nemen in de bestekken

Nieuw windpark op industrieterrein van Olen en Geel

Zes nieuwe windturbines leveren voldoende stroom voor 7.500 gezinnen.

Materialenscan voor voedingsbedrijven

Een project van Fevia en Flanders Food.

Hoe de renovatiegraad verhogen?

Pleidooi voor een sterk renovatiepact

Start onderzoek naar diepe geothermie in Limburg

Hoe kunnen we aardwarmte nuttig gebruiken?

1200 extra gezinnen op het Roeselaarse warmtenet

West-Vlaamse stad neemt een pioniersrol op

Steun voor innovatieve projecten rond duurzaam materialenbeheer

Subsidies van OVAM voor lokale besturen

Vlaamse overheid tankt gas

Het Facilitair bedrijf kocht een CNG-tankinstallatie aan

Vlaanderen investeert in 7 duurzame waterprojecten

Concepten voor een efficiënt waterbeheer

Vlaamse energielening voor renovaties

Tot 10.000 euro voor het isoleren van daken, vloeren en muren of het vervangen van ramen.

Vlaamse ambtenaren doen mee met Warmste Week

6.700 euro voor het Kinderkankerfonds

Milieuvriendelijker autobeleid binnen Vlaamse overheid

9 % minder voertuigen aangekocht en een derde minder dieselwagens

Vlaanderen vermindert uitstoot bij wegenwerken

Het Agentschap Wegen en Verkeer experimenteert met nieuwe technieken, recyclage en transportefficiëntie.

100 groene sleutels voor toeristische sector

Internationaal keurmerk voor toeristische spelers die zich engageren om duurzaam te werken.

Eerste coachingtraject van start

DuWoBo zoekt naar opportuniteiten voor NewCraft, specialist in Modulair bouwen

Nieuwe community managers voor DuWoBo

Het transitienetwerk rond Duurzaam Wonen en Bouwen in Vlaanderen heeft 2 nieuwe trekkers

Collectieve renovatie in Vlaanderen

Hoe kunnen we de renovatiegolf versnellen?

Wie heeft de meest duurzame werkplek binnen de Vlaamse administratie?

VDAB en Steunpunt Vakantieparticipatie kapen de hoofdprijzen weg

Maak het met de Ecolizer

Online ecodesign ontwerptool van OVAM

3000 sociale woningen geïsoleerd

Collectief project met steun van Provincie Limburg

OVAM Groenevent Awards

Mektiburn, Boomtown en Dranouter winnen

De pioniers binnen transitienetwerk cultuur

Pulse trefdag over 'Cultuur (on)gemeen goed'

Bike-Form wil bedrijfsfiets promoten

Bedrijven ontdekken in de fiets een volwaardig alternatief

Vlaming meer tevreden over leefkwaliteit in zijn buurt

Geluids- en geurhinder daalt in Vlaanderen

Nieuw lerend netwerk rond financiering van lokale klimaatplannen

Hoe voorzien we financiering voor onze plannen en acties?

BurgeRmeesteracademie over co-creatie en transitiemanagement

Leertraject voor Vlaamse ambtenaren die werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Duurzame aankopen: tips en inspiratie

Hoe kun je meer realiseren met minder?

Hoe duurzaam is ons aankoopbeleid?

Een vijfde van de economie ligt in overheidshanden

Tournée Générale: achter de schermen van 10 duurzame initiatieven

De Stichting voor Toekomstige Generaties gaat op bezoek bij inspirerende projecten.

Hogeschool PXL lanceert postgraduaat Energy Efficiency Services

De opleiding richt zicht tot beleidsmensen uit overheden, bedrijven, KMO's, de energie- en de bouwsector.

Subsidies voor 8 kindvriendelijke stadsprojecten

8 verenigingen uit Mechelen, Kortrijk, Gent, Antwerpen en Leuven ontvangen een subsidie voor de realisatie van een kindvriendelijk stadsproject.

Duurzaamheidscriteria voor websites en voertuigen

Nuttige informatie en criteria om overheidsaankopen te verduurzamen.

1 op 5 Vlaamse ambtenaren met de fiets naar het werk

6000 Vlaamse ambtenaren gebruiken de fiets in hun woon-werkverkeer

Crowdfunding voor duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen

Wat is het potentieel van deze nieuwe financieringsvorm voor duurzame bouwprojecten?

Op het strand hoort alleen zand

Een nieuwe campagne van OVAM, Fost Plus en de VVSG tegen zwerfvuil

Naar een koolstofarm België

De FRDO keurde een eigen advies goed over scenario's om België tegen 2050 koolstofarm te krijgen.

Steunpunten ontbijten met nieuwe partners

Organisaties zoals Samenlevingsopbouw, KWB, Ecolife en de Belgische Vereniging voor Architecten (BVA) willen meewerken aan acties rond duurzaam wonen en bouwen.

De proeftuinen van het IWT

Vlaanderen experimenteert met woningrenovatie

The Business Model Innovation Grid

8 strategieën en 100 cases om het potentieel van de grondstoffenrevolutie te grijpen.

Filmpje over Transitiearena Duurzame Wijken

Maak kennis met het Lerend Netwerk Duurzame Wijken.

Dirk gaat voor 15 % minder

Een nieuwe sorteercampagne van OVAM voor bedrijven

1,5 miljoen euro voor duurzame energie

De Vlaamse regering investeert 1,5 miljoen euro in elektrische laadpalen en energieconsulenten.

Smart Cities for Smart Citizens

De EIB en Belfius maken 400 miljoen euro vrij voor de totstandkoming van slimme en duurzame steden en gemeenten in België.

Duurzaam aankopen? Koop performance

Bij performance based aankopen staat niet langer het product centraal, maar de dienst die het product levert.

Vlaams fietsbeleid, the movie

Kom alles te weten over het Pendelfonds, fietssnelwegen en Blue-bikes.

Samen Duurzaam Industrieel Bouwen

POM Oost-Vlaanderen en Confederatie Bouw krijgen Europese steun om duurzaam industrieel bouwen te stimuleren

Duurzame wijk 't Groen Kwartier

Een leegstaand hospitaal wordt omgebouwd tot een duurzame wijk.

Duurzame wijk Balk van Beel

Een gesprek met één van de eerste bewoners van duurzame stadswijk Tweewaters in Leuven

Duurzame wijk Den Draad

Op bezoek bij één van de eerste bewoners van Den Draad, een duurzame wijk in Gentbrugge

2 miljoen euro voor Vlaamse industrie

Vlaamse regering wil de industrie voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Vijf Vlaamse steden zetten in op eco-wonen

Leuven, Kortrijk, Houthalen-Helchteren, Sint-Niklaas en Turnhout gaan een bouwgrond ter beschikking stellen voor een samenhuisproject.

1,9 miljoen euro voor duurzame ontwikkeling

De Nationale Loterij steunt 44 duurzame projecten

Tien leefstaten in Gent

Bewoners van de leefstraten experimenteren 2 maanden lang met duurzame mobiliteitsvormen en hun droom-straatinrichting

52 nieuwe autodeelgroepen

Autopia vzw kreeg de opdracht om het autodelen in Vlaanderen aan te moedigen.

Onderzoek naar fietsdeelsystemen

Inschatting van potentieel in centrumsteden als Gent en Roeselare.

Zet in op kwaliteit en storytelling

De succesfactoren voor duurzaam zakendoen

VDAB zorgt voor nieuwe generatie groene werknemers

Windmolens, ecodriving, fietskilometers, duurzame bouwmaterialen, zonnepanelen en zuinige verwarmingsinstallaties. De VDAB is een pionier op het vlak van duurzaam ondernemen.

De krijtlijnen voor een duurzaam Vlaanderen

Welke strategieën kunnen we inzetten om (meer) duurzaamheid (sneller) te realiseren in Vlaanderen?

Persprijzen van FRDO

Het programma 'Alles kan schoner', de Koppen-redactie en de film 'Fish & Run II' vallen in de prijzen.

Bouwwijs.be is gelanceerd

Duurzaam bouwadvies voor alle bouwers en verbouwers in Oost-Vlaanderen

Nieuwe invalshoeken voor landbouw en beleid

Verslag van acht visies op transitie in landbouw en voeding

Duurzaam beheer van Alden Biesen

Goed onderhoud vermindert de druk op het milieu en verlengt de levensduur van installaties.

NNOF wordt strategische partner van Plan C

NNOF herleidt kantoormeubilair tot grondstoffen en gebruikt ze daarna als bouwstenen voor nieuwe werkplekken.

Engagementsverklaring: Samen tegen Voedselverlies

Vlaamse regering en partners uit de agrovoedingsketen bundelen krachten om voedselverlies tegen te gaan.

Hoe maken we van MVO een succes?

Wayne Visser, de keynote speaker op het MVO-forum, legt uit waarom MVO vandaag niet werkt.

5,6 kg

De gemiddelde Vlaming gooit elk jaar 5,6 kg perfect consumeerbare voeding weg.

Zuurstof voor nieuwe projecten duurzaam wonen en bouwen

Ontdek de innovatieve projecten die ontstaan zijn tijdens ontmoetingsruimte over duurzaam wonen en bouwen in Antwerpen.

Een online community voor DuWoBo

Er komt een nieuw digitaal platform weer sterke ideeën kunnen uitgroeien tot concrete bouwprojecten.

Inspiratie voor DuWoBo

Inspirerende voorbeelden op de Ontmoetingsruimte rond Duurzaam Wonen en Bouwen.

Een duurzame stad is flexibel

'Duurzame gebouwen zijn flexibel genoeg om verschillende generaties van dienst te zijn.'

Unilin krijgt 1 miljoen euro steun

Unilin investeert in een duurzaam productieproces en krijgt daarvoor 1 miljoen euro ecologiesteun van de Vlaamse regering.

10 MVO-trends voor 2014

Een overzicht met 10 trends in maatschappelijk ondernemen voor 2014

OVAM ecodesign award

De OVAM Ecodesign Award gaat naar Bulo (O Mr. President) en Studio Segers (Daily Needs).

Steun voor zorgprojecten

Flanders’ Care investeert 1 miljoen euro om vijf nieuwe zorgprojecten uit te testen.

Beerse vergroent bedrijventerreinen

Met de subsidie van 65.000 euro willen ze de biodiversiteitswaarden voor de vijf Beerse industrieterreinen versterken.

Recente berichten

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.

Studiedag: Energieopslag als schakel van de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.

‘Zaaikapitaal’ voor ecologische ondernemingen

De Stichting voor Toekomstige Generaties stelt vijf ondernemingen voor die onze planeet een warm hart toedragen. Als laureaten van de SE’nSE-prijs ontvangen ze gezamenlijk 150.000 euro aan financiële middelen.

Regiorapport Vlaanderen - A territorial approach to the SDGs: a role for cities and regions to leave no-one behind

Dit regiorapport is het resultaat van een meer dan twee jaar durende dialoog met meer dan 100 belanghebbenden om de territoriale benadering van de SDG’s in Vlaanderen te versterken.

Rivieren kunnen het klimaatvraagstuk oplossen

De Vlaamse Scriptieprijs gaat dit jaar naar Sebastian Baes en Jan Denayer (KU Leuven) voor hun masterproef over rivierwater als mogelijke verwarmingsbron.

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.

Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Diest scoort slechts binnen de provincie Vlaams-Brabant en in heel Vlaanderen als het gaat om energiekosten. Daar wil het iets aan doen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.

Gemeente voor de Toekomst

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. 22 organisaties uit het netwerk van Bond Beter Leefmilieu bundelden hun kracht en werkten een aanbod uit waarmee de lokale besturen hun duurzaamheidsdoelstellingen waar kunnen maken.

RepairConnects

De repairbeweging 'Maakbaar Leuven' helpt Leuvenaars al twee jaar om hun kapotte toestellen een tweede leven te geven in Repair Cafés. Nu die cafés noodgewongen de deuren hebben gesloten tijdens de coronacrisis, heeft het initiatief een digitale tegenhanger gekregen: RepairConnects.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Scivil brengt burgers en wetenschap dichter bij elkaar

Vlaams expertisecentrum voor Citizen science

10 maatregelen voor duurzamere producten

Hoe de overheid de circulaire economie kan aanzwengelen

24 voorstellen voor inclusieve klimaatacties

VVSG roept overheden op om samen lokale actie te bevorderen

Lokale helden voor globale doelen: doe mee!

Nieuwe Week van de Duurzame Gemeente

België haalt 32ste plaats in Global Gender Gap Index

Nood aan meer vrouw in politiek en op arbeidsmarkt

Naar een gemeenschappelijk voedselbeleid?

Hoe beleidsdomeinen elkaar kunnen versterken i.p.v. tegenwerken

9 maatregelen om de energietransitie te versnellen

Fossiele brandstoffen uitfaseren, zonne-energie versnellen

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Lexicon voor het klimaat

Vaak gebruikte termen uitgelegd

Appelbomen in de stad voor klimaat en sociale cohesie

Hoe klimaatactie ook sociaal kan zijn

Klimaatbeleid voor dummies: 10 tips van een lokaal bestuur

Tien tips voor de Vlaamse overheid opdat lokale besturen de klimaatdoelstellingen kunnen halen.

Slimme stadsplanning voor betere luchtkwaliteit en gezondheid

Hoe een combinatie van investeringen en beleidsmaatregelen dubbele winst oplevert

Landbouwparken: ruimte voor multifunctionele landbouw

Hoe voedselproductie kan samengaan met educatie, zorg en recreatie

Kirgizië gaat Buthan achterna met 100% bio

Kirgizië schakelt landbouwsector volledig om naar biologisch tegen 2029

w[eet]enschap

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie lanceert “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten”.

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

Bouwen aan een Circulaire Kempen

EFRO-steun maakt co-creatie rond circulair bouwen mogelijk in de Vlaamse bouwwereld

Grootste beuken ter wereld in het Zoniënwoud

INBO-onderzoek naar woudreuzen

15.000 zonnepanelen voor Volvo Car Gent

Volvo bouwt samen met Eneco aan duurzame toekomst

Oostendse verenigingen doen oud brandstoffendepot heropleven

De bodemverontreiniging werd aangepakt door OVAM en afdeling KUST

Maak online shoppen klimaatneutraal

Nieuwe CO2Ok knop voor webshops

Nieuwe ISO 50001 voor energie

Een prominente rol voor topmanagement

Energiebesparend pioniersproject bij Antwerpse verzekeringsmakelaar

De eerste KMO die gebruikmaakt van een ESCO-contract

Betonrapport Vlaamse steden en gemeenten

Goeie punten voor Natuurpunt

Antwerpen werkt aan de toekomst voor duurzame chemie

Lancering van BlueChem en Blue_App

Iedereen woont graag in een propere buurt

Zomercampagne met posters van Mooimakers

Open Brief aan de Rode Duivels

De Schone Kleren Campagne is teleurgesteld

Wolhandkrabben lopen in de val van de VMM

Vlaamse milieumaatschappij is succesvol in de strijd tegen invasieve exoot

Algen als volwaardig alternatief

Voor voeding, veevoeder en verzorgingsproducten

SDG's integreren in een partijprogramma

​In het kader van het SDG-piloottraject met 50 Vlaamse steden en gemeenten werkt de VVSG met een diverse groep van lokale politici.

Gent opnieuw genomineerd als groenste stad van Europa

Mag Gent zich straks de Groene Hoofdstad van Europa noemen?

Welkom in Betergem 2038

Workshops on tour

Nieuw instrument voor gemeenten rond SDG's

Een basistool voor zelfanalyse van de VVSG

40.000 nieuwe zonnepanelen in Vlaanderen

Eerste grote stijging in 5 jaar

Oostende stopt met ballonnen

Schadelijk voor het milieu en dieren

Klimaateducatie wordt steeds ambitieuzer

Middelbare scholen stellen hun klimaattrajecten voor

Zonnepark Lommel uit de startblokken

Grootste zonnepark van de Benelux

Vlaams actieplan tegen zwerfvuil op zee

OVAM strijdt tegen alle afvalstromen die een impact hebben op het mariene milieu

Atelier Groot Eiland opent grootste dakmoestuin van Europa

Lekker, sociaal én duurzaam tuinieren in Anderlecht

De laureaten van het SE'nSE Fonds zijn bekend

Vijf beloftevolle start-ups met een positieve impact op het milieu

Vlaamse technologie ingezet voor biologische sanering

Greensoil gebruikt uniek VITO-procédé voor sanering van vervuild grondwater

Resultaten burgerbevraging Energiepact online

80 procent kiest voor hernieuwbare energie

SDG's: een opportuniteit van 12000 miljard dollar

Het VBO wijst bedrijven op de commerciële mogelijkheden

Antwerpse haven gaat voor 'Zero Pellet Loss'

Een unieke samenwerking tussen industrie, logistiek en transport

Globaal Kabaal

Jongeren in actie voor lokale duurzaamheid

Sorteren voor kwetsbare gezinnen

Nieuwe sorteerscan van KOMOSIE

Lifetime Achievement Award voor Ieperfest

250 evenementen in Vlaanderen gebruiken de Groenevent-scan

Innovatief vissysteem wint OVAM Ecodesign Award voor studenten

Ontwerp het product dat de wereld verandert!

31 Vlaamse scholen ontvangen Groene Vlag

Beloning voor extra inspanningen op het vlak van milieuzorg en duurzaamheid

Kringloopsector blijft groeien

11,4 kilo herbruikbare goederen per Vlaming

Greentripper berekent CO2-voetafdruk van reizen

Mogelijkheden op maat om de CO2-uitstoot te compenseren

Internet of Things maakt Antwerpen duurzamer

Slimmer en duurzamer dankzij technologie

96 procent is tevreden over electrische auto

Enquête van het Vlaams Energie Agentschap (VEA)

Goedkoop, Ecologisch en Kleinschalig wonen in Gent

Labland experimenteert met nieuwe materialen en technieken

Zingende vuilnisbakken om kinderen te motiveren

Basisschool in Zingem lanceert innovatieve oplossing voor een nette speelplaats

Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

Een betere waterkwaliteit en een waardevoller waterloop

Meer dan 2000 milieuovertreders bestuurlijk beboet

De boetes zijn ten voordele van het Minafonds

De Landgenoten wint Radicale Vernieuwers

1000 boeren en burgers die samen landbouwgrond beheren

Cyclenet in Vlaams-Brabant

Bonheiden, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek engageren zich voor betere fietsvoorzieningen

Orbis wint Belfius Smart Company Award

Het bedrijf maakt kwalitatief bouwmateriaal van staalafval

De Belgische mededingingsautoriteit sanctioneert wegens kartelvorming

De boetes voor de vijf ondernemingen lopen op tot 1.779.000 euro

Nieuw warmtenet voor 166 woningen in Brugge

Twee nieuwe wijken worden door afvalintercommunale IVBO van een warmtenet voorzien

Pendelaar kiest 'onterecht' voor auto

De auto is duurder en onveiliger dan ze denken

Kortrijk kiest voor circulaire verlichting

De nieuwe verlichting verbruikt 80 procent minder energie

Interafval start met denktank rond verpakkingsafval

Hoe kan de inzameling efficiënter en eenvoudiger?

De nieuwe Gezond Werken Award

Voor ondernemingen met een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid

Nieuwe app waarschuwt voor microplastics

De impact van verzorgingsproducten op onze oceanen

ROTOR DC wint OVAM Ecodesign Award PRO

Gespecialiseerd in de ontmanteling van interieurs en het hergebruik van bouwelementen 

Jean-Pascal van Ypersele wordt expert voor de Verenigde Naties

15 experts stellen het SDG rapport voor 2019 op

Vlaamse economie vergroent te langzaam

Monitor Groene Economie toont aan dat extra stimulans nodig is

Beveren bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Beveren mag zich tot ‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen 2016’ kronen.

Project ECLUSE sleept Sustainability Award in de wacht

Duurzame Award van de Antwerpse havengemeenschap

200 elektrische taxi's in 5 Vlaamse steden

Proefproject wordt uitgebreid

Spatial Series: 33 years of space

Een reeks debatten van Timelab, Archipel en De Punt over alle dimensies van ruimte

Duurzame kappers in actie

Geknipt voor de toekomst

Duurzaamheidsverslaggeving in de sociale economie

Opleidingen en coaching in lerend netwerk

Eerste laadpaal van Energy@home geplaatst

Voor bedrijven met zonnepanelen

Supermarkten in actie tegen voedselverlies

Delhaize en Colruyt proberen zoveel mogelijk weg te schenken

Nieuw luchtactieplan voor Gent

58 acties ter verbetering van de luchtkwaliteit

Van CO2 naar plastics met Vlaamse technologie

VITO ontwikkelt biologische en bio-elektrochemische processen voor CO2 valorisatie

InterOffice kiest voor slimme energie

Belgische pionier in opslag van zonne-energie

Winnaars Sustainable Partnerships Award

Hoofdprijs voor PermaFungi en Life Elia

Touch of Nature maakt beste biomateriaal van 2016

Vlaamse KMO maakt meubels en gietvloeren van pitten, kurken en koffiegruis

Fiets wordt populairder voor woon-werkverkeer

18 procent pendelt met de fiets naar het werk

Circular Cities: de stad van morgen is circulair

Genk, Leuven, Gent en Rotterdam tonen hoe zij met hun toekomst aan de slag gaan

Bedrijvenzone Haasrode beter bereikbaar

Een actie van negen Leuvense organisaties tegen het fileleed

Provincie Vlaams-Brabant verhuurt elektrische fietsen

36 bedrijven bieden hun personeelsleden een testrit aan

Maak van uw tuin een restaurant voor bijen

Week van de Bij: van 30 mei tot 5 juni

OVAM en Antwerpen werken samen aan een duurzame stad

Van afvalbrengsystemen over circulaire mode tot werken aan een klimaatneutrale stad

115 Groene Sleutels in Vlaanderen

Internationaal ecolabel voor toeristische verblijven en attracties

Stad Gent start internationaal netwerk rond duurzame aankopen

Het Global Lead City Network on Sustainable Public Procurement

Biobakkerij De Trog wint Factory of the Future Award

Kwaliteit en groei realiseren door samen te werken rond innovatie

De ronde van klimaatneutraal België

Een reportage van FRDO over lokale duurzame initiatieven

Buggybooker wint Ecodesign Award

Maar ook vloeren, tafels, domotica en brillen vallen in de prijzen

Vredeseilanden helpt catering UZ Leuven verduurzamen

NGO werkt mee aan retail- en cateringprojecten

Knokke-Heist bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen

Voor bijenvriendelijk groenbeheer en sterke communicatie met de burger

Fietssnelwegen doen Vlamingen verder fietsen

Onafgebroken routes maken de langere afstanden beter overbrugbaar

Een Groenplan voor Antwerpen

Groene zones van de stad bekender en toegankelijker maken

Antwerpse Stadslab2050 wint Belfius/Knack Smart City Award

De stad met de meest duurzame initiatieven

Wowowrent: stop spending, start renting

Een nieuw deelplatform voor spullen

Smart City Award

Laat je stem horen voor het beste initiatief

Campagne Gastvrije Gemeente

Deel jouw gastvrij initiatief

De laureaten van Additive Design Challenge

3D-prints die relevant zijn voor mens en planeet

Hoe duurzaam zijn onze geneesmiddelen?

UGent ontwikkelt een nieuw computermodel voor analyse.

Businext, gloednieuw leertraject van VOKA

Ga voor groei én maatschappelijke impact

Duurzame kappers in actie

Geknipt voor de toekomst

Wedstrijd 1001 ideeën

Red de biodiversiteit

Masterclass Stadsstudio 2015

Kennisuitwisseling rond stadsvernieuwingsprojecten

Klik voor het klimaat

De 4 Belgische milieuministers engageren zich voor een sterk klimaatakkoord in Parijs

Brussel voert samenhuislabel in

Een label dat zowel eigenaars als medehuurders moet geruststellen over de financiële gevolgen van samenhuizen.

Jette en Anderlecht verbannen plastic tasjes

De druk op het milieu te verlichten en de straten properder maken

Deelplatform Peerby is radicaalste vernieuwer

De publieksprijs gaat naar de coöperatieve Rescoop

Duurzame innovatie in de praktijk

30 nieuwe, vindingrijke en inspirerende voorbeelden

Hoeveel voedsel gooien we weg?

Gemiddeld 16,9 kg per persoon per jaar

Een circulaire onderneming financieren?

Plan C zet uitdagingen en oplossingen op een rijtje

Forse waterbesparing voor textielbedrijven

Europees consortium demonstreert EColoRO-concept voor hergebruik van afvalwater in textielindustrie

VITO helpt 77 KMO's met duurzame innovatie

Een onderzoekspartner en onafhankelijk expert

De Stroomlijners voor een slanke energiefactuur

Bereken je verbruik, vergelijk met anderen en ontdek 100 tips

Ecosportief. Sporten doe je spoorloos.

Een project rond duurzaam sporten in Vlaanderen.

Opleidingsreeks duurzame overheidsgebouwen

Drie technische sessies over nieuwe methoden en trends

Tournée Générale 2015

Een blik achter de schermen van duurzame initiatieven

Social Impact Bond Brussel

Privéfondsen aantrekken om sociaal innovatieve projecten op de rails te zetten

Hoe duurzaam is jouw bank?

Acht organisaties werkten samen aan een duurzame bankengids

Start to renovate met 'Kanaal 2020'

Filmpjesreeks van Vlaamse bouwbedrijven over energiebesparende renovatie

Website met overheidsinitiatieven circulaire economie

Inspiratie voor aankopers en beleidsmakers

Boek je Powershare energiesessie

Op zoek naar praktische energiebesparingstips?

De Eurometropool is in transitie

Een energieneutrale regio in 2050

Energiemeter wint Ecodesign Awards

Met Smappee kunnen consumenten hun energieverbruik monitoren en bijsturen

Samen warmer in Vlaams-Brabant

Groepsaankoop spouw- en buitenmuurisolatie

Actie tegen hormoonverstorende stoffen

Publieke consultatie van de Europese Commissie

Bedrijven engageren zich voor 100% duurzame palmolie

Ontstaan van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie

Filosofe Martha Nussbaum over Political Emotions

Inspirerende lezing in Gent over politiek, emotie en duurzaamheid

Childproof vraagt striktere normen voor luchtkwaliteit

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor luchtvervuiling.

Green Light District

Buda Kortrijk zoomt in op mens en natuur in de stad

Duurzame Ontwikkeling in opleidingen

Ecocampus lanceert een online inspiratiemuur

Award for Best Belgian Sustainability Report

Befimmo, Bopro, Vredeseilanden en Antwerp World Diamond Centre vallen in de prijzen

Leuven pakt uit met Content

Een verpakkingsvrije winkel voor Leuven

Geef de alternatieve economie een 'Zetje'

Een nieuwe complementaire munt in Limburg

2015 wordt het 'Jaar van de Bodem'

OVAM plant acties en evenementen om het belang van een gezonde bodem in de kijker te plaatsen.

Repair Cafés besparen 1,67 ton afval

tijdens Europese Week van de Afvalvermindering

Nieuw warmtenet voor Haven Gent

Stora Enzo gaat via pijplijn Volvo Cars verwarmen

Urban Composter wint OVAM ecodesign award

Een installatie die gft-afval composteert

Duurzaam ondernemen voor KMO's

Unizo lanceert Roadmap

Aqua4C wordt de eerste duurzame viskwekerij in Vlaanderen

Unieke samenwerking tussen aquacultuur en tuinbouw

Executive course sociale innovatie en sociaal ondernemerschap

Hoe kun je sociaal innovatieve ideeën concretiseren?

Activist-ondernemer Gunther Pauli maakt de reus wakker

'Het is tijd om de spelregels te veranderen'

Stad Gent Voorbeeldconsument

Duurzaam aankoopbeleid van de Oost-Vlaamse hoofdstad

Antwerpen verbant oude dieselwagens

De binnenstad wordt een lage-emissiezone.

Crelan Leerstoel ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Stimuleren van innovatietrajecten op het vlak van smart farming

My Fair Baby

Alles over baby's die een duurzame start willen maken.

MOS vernieuwt

Al bijna 300 scholen registreerden zich op de groene kaart.

Stad Gent ondertekent duurzaam ICT charter

Tien procent van het totaalbudget voor innovatieve oplossingen.

iFixit: zorgen dat we alles terug kunnen herstellen

Plan C interviewt Matthias Kuisken van IFixit

Shoppen met de App Fair Fashion

Meer dan 140 kledingmerken gescreend

Voor 13 % CEO's is duurzaamheid hoogste prioriteit

Uit een enquête van McKinsey blijkt dat de aandacht is verdrievoudigd.

Water in steden, het vloeibare goud

In steden is ‘regenwater’ of water tout court nagenoeg onzichtbaar geworden. Vroeger waren waterpompen en regenputten de regel, terwijl ze nu uitzondering zijn.

Vlaams-Brabant engageert zich voor het klimaat

57 burgemeesters tekenen voor 20 % C02 reductie tegen 2020.

Aardbeienstudie naar fijnstof in Antwerpen

Airbezen vinden zowel binnen als buiten de ring fijnstof

Stad Gent wil 3500 energiezuinige renovaties per jaar

Strategie voor energierenovatie van woningen op grote schaal.

Groentenkot is het winnend idee van Eenideeperdag 2014

Doe mij maar een broccoli spécial.

Urban Farm Lease

Project rond stadslandbouw en jeugdwerkloosheid in Brussel wint Europese innovatiewedstrijd.

Limburgse Troeven

44 Limburgse gemeenten bundelen hun krachten op het vlak van cleantech en CO2-neutraliteit.

Vijf jaar Donderdag Veggiedag

De resultaten van een grootschalig onderzoek naar vegetarisme in Gent en in Vlaanderen.

Gent bekroont voor duurzame havenontwikkeling

Europese havenorganisatie bekroont Gent als 1e Belgische haven voor duurzame havenontwikkeling.

Voedselteams gaat professionaliseren

Ambitieuse plannen voor Voedselteams vzw

Ecover gaat vissen op plastic

Ecover heeft een nieuwe fles voor vloeibaar afwasmiddel, gemaakt van plastic afval uit de zee.

Al 2000 groene leningen in Antwerpen

Vanaf nu kan de lening ook digitaal worden aangevraagd.

Gent steunt groendaken, ook voor bedrijven en scholen

Gentenaars met ambitie om een groendak aan te leggen, kunnen subsidie aanvragen bij hun stad.

Europees Commissaris over de noodzaak van een circulaire economie

'Eén procent verbetering in grondstoffenefficiëntie kan tot 200 000 nieuwe jobs opleveren'

Robuust, the Zero Waste Shop

Opening van de eerste verpakkingsvrije winkel van het land.

Wereldbeeld bepaalt duurzaamheidsgedrag

Mensen met focus 'innerlijke groei' meer geneigd tot duurzame levensstijl

Kringwinkel en gevangenis slaan handen in elkaar

Doordat we de infrastructuur van de gevangenis kunnen gebruiken, hoeven we zelf geen onhaalbare investeringen te doen in nieuwe werkplaatsen en magazijnen.'

Do good, feel good

De Belgische consument is kritisch voor zijn producenten en staat open voor nieuwe oplossingen

Imec werkt aan zonnecellen van de toekomst

Imec is betrokken bij een Europees project rond de ontwikkeling van efficiënte organische zonnecellen met een langere levensduur en verminderde productiekosten.

EVA lanceert veggie starterskit

Een gratis tool met tips en to do's voor mensen die vaker vegetarisch willen eten.

Repair café zet 3D-printer in

Onvindbare wisselstukken kunnen gewoon opnieuw geprint worden.

Eigen munt voor Limburg

Met de e-portemonne worden Limburgers extra aangemoedigd in hun duurzaam gedrag: ze sparen punten om duurzame dingen mee te kopen.

Nieuw Europees rapport over afval

Ambitieus Europees afvalbeleid kan 860.000 jobs opleveren en 415 miljoen ton CO2 besparen.

10 tips voor een duurzame paasvakantie

Netwerk Bewust Verbruiken inspireert ons met 10 actieve en duurzame voorstellen.

Green Track voor kunstensector Antwerpen

16 Antwerpse kunstenorganisaties engageren zich om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Klimaatcoalitie lanceert 'Jobs4climate'

Duurzame investeringen kunnen tot 60.000 bijkomende jobs opleveren in België.

De Milieukoopwijzer in een nieuw jasje

Vernieuwde online gids voor grootverbruikers om milieuvriendelijke producten en leveranciers te vinden.

Cellulose wint Eco Award op Batibouw

De Batibouw Eco Award gaat naar Isoproc Solutions voor hun i3 cellulose-isolatie.

65 maatregelen voor een Vlaamse deeleconomie

Memorandum Deel de Toekomst: 65 voorstellen om meer te delen in Vlaanderen.

10 alternatieve manieren om te vasten

Netwerk Bewust Verbruiken bedacht tien alternatieve vastenformules, van een autodieet tot een maand zonder shampoo.

Europa kiest voor duurzame aanbestedingen

Het Europees Parlement keurde drie nieuwe richtlijnen goed rond openbare aanbestedingen.

76 energiebewuste aannemers

Er zijn momenteel 76 energiebewuste aannemers actief in ons land

22,4 kg

Een Belg produceert gemiddeld 22,4 kilogram elektronisch afval per jaar.

Earth Hour City Challenge

Internationale wedstrijd van WWF om de meest ambitieuze steden in de strijd tegen de klimaatverandering te identificeren.

Leuven is de meest duurzame gemeente

De jury vond het project ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’ zowel innovatief als ambitieus.

Het huis van de toekomst is modulair

Er is een groeiende nood aan gebouwen die snel aanpasbaar zijn. Modulaire systemen kunnen meegroeien met de noden van een gezin, school of bedrijf.

10 dagen

Een verouderd huis kan in 10 dagen passief gemaakt worden, zonder dat de bewoners hun woning moeten verlaten.

Gentse Kerstbomen wachten op volgend jaar

70 Gentenaars planten hun kerstboom in een stadsboerderij. Ze hopen de boom volgend jaar opnieuw te kunnen gebruiken.

Europees Parlement pakt plastic afval aan

Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd om de meest vervuilende plastics en wegwerpzakjes te verbieden tegen 2020.

Duurzaamheidsvisie voor Universiteit Gent

De kennisinstelling wil een toonaangevende speler worden die het draagvlak voor duurzame ontwikkeling helpt verbreden.

Website over duurzaam kantoormateriaal

Onafhankelijke informatie over duurzame producten voor scholen, bedrijven en overheden.

Thema's

Internationaal nieuws

Klimaatbeleid voor dummies: 10 tips van een lokaal bestuur

Tien tips voor de Vlaamse overheid opdat lokale besturen de klimaatdoelstellingen kunnen halen.

w[eet]enschap

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie lanceert “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten”.

Gezondere burgers in voetgangersvriendelijke steden

De resultaten van een grootschalig Brits onderzoek

Restaurantkeukens worden circulair met een wormenhotel

Le Compostier, een nieuw Amsterdams project

Groot-Brittannië bouwt grootste offshore windpark ter wereld

Het eiland zou 1,8 miljoen gezinnen van energie kunnen voorzien

Nederland krijgt langste fietsbrug van Europa

Groningen krijgt een Blauwe Loper van 800 meter

Ljubljana gaat volledig autovrij

Sloveense hoofdstad wordt Green Capital of Europe

London bant tienduizend trucks om fietsers te beschermen

Drastische acties om het aantal dodelijke slachtoffers te doen dalen

Frankrijk verbiedt nog meer plastics

Nederland zoekt alternatief voor chipszak

Appartementsgebouw zonder parking

Alleen voor autoloze bewoners

Denemarken is kampioen windenergie

42 procent van de elektriciteit komt uit windmolens

Multinationals maken overstap naar uitsluitend hernieuwbare stroom

De RE100, een internationaal initiatief van The Climate Group

Het Eautarcie-systeem

Hoe word je onafhankelijk van het openbare waterdistributie- en rioleringsnet?

Een duurzaam dorp in Texas

Een ecologisch en goedkoop cohousingproject

The Horse: microschaalvergisting uit de VS

Kleine installatie kan afval omzetten in elektriciteit

SDG Compass om VN-doelstellingen te behalen

Een instrument om bedrijven in actie te krijgen

Barcelona maakt circulaire plannen

Tegen 2050 wil de stad zelfvoorzienend worden

6 modellen om elektronica circulair te maken

Een voorstel van de Britse denktank Green Alliance

117 miljoen euro steun voor waterprojecten

Europese investering voor innovatieve KMO's

Filosofie voor duurzaamheid

ImpactAcademy daagt duurzaamheidsprofessionals uit

Nieuwe app tegen voedselverlies in ziekenhuizen

Met The Food & Waste Scan kan tot 22 procent bespaard worden

Europees project rond gemeenschapsmunten

Community Currencies in Action

Europa wil helft huishoudelijk afval recycleren

Europa wil in 2020 de helft van het huishoudelijke afval en vergelijkbaar bedrijfsafval recycleren.

In Nederland renoveren ze 'Blok voor Blok'

20.000 woningen energiezuinig gemaakt op 2 jaar tijd

FLOOW2 leert bedrijven, overheden en organisaties delen

De Nederlandse deeleconomie is niet meer alleen voor burgers en buren

Frankrijk verbiedt plastic zakken vanaf 2016

Het eerste land van Europa dat een verbod invoert.

Brood Nodig

Een stadsfabriek waar broodafval de grondstof is voor biogas, papier en paneermeel.

Het eerste circulair gemeentehuis staat in Nederland

Meer dan 90 % is demonteerbaar en herbruikbaar

Duurzame Overheidsopdrachten in Europa

Enkele innovatieve pioniers op een rijtje

Madrid wordt autovrij

Tegen 2020 mag er in het centrum geen auto meer binnen.

Schoonmaakrobot wint Innovatie Award op Ecoprocura

Een goedkopere, betere en milieuvriendelijkere manier om bedden schoon te maken.

De vijf beste duurzame stadsprojecten van Nederland?

Curator Dirk Sijmons van Urban by Nature maakt een lijstje.

Ljubljana is de meest duurzame stad van Europa

De Sloveense hoofdstad levert op Europees vlak de meeste inspanningen voor een beter milieu.

Rank a brand

Vergelijk merken op duurzaamheid

Parijs wordt zone 30

Het nieuwe bestuur in Parijs trekt ten strijde tegen de luchtvervuiling.

Een restaurant zonder vuilnis

De eigenaar van Sandwich Me in in Chicago haat verspilling.

Qmilk: textiel uit niet-drinkbare melk

Van het dierlijk eiwit caseïne uit melk kunnen biopolymeren worden gemaakt.

Lancering van duurzame zender

Nederlandse weerman richt een nieuwe internetzender op over duurzaamheid: Ecoland.tv

EUWIN's Knowledge Bank

Europees kennisplatform met inspiratie en verhalen voor praktijkbeoefenaars en onderzoekers van sociale innovatie.

Print eens een gebouw

In Amsterdam wordt momenteel een 3D-grachtenpand geprint.

Hoe duurzaam kopen nationale overheden aan?

De resultaten van een nieuw onderzoek naar duurzaamheid in het aankoopbeleid van nationale overheden.

Eat S.M.A.R.T in Malmö

De Zweedse stad Malmö wil naar 100% biologisch voedsel tegen 2020

Duitse bio-omzet opnieuw met 7% gegroeid

De sector van biologische levensmiddelen en dranken draait in Duitsland al een omzet van 7,55 miljard euro.

Besparen met duurzaam aankoopbeleid

Duitse gemeenten besparen 3,5 % op hun uitgaven met een duurzaam aankoopbeleid.

Deens restaurant kookt met afgekeurd voedsel

In Rub & Stub, een nieuw restaurant in Kopenhagen, wordt met afgekeurd voedsel gekookt.

Duitsland opent eerste verpakkingsvrije winkel

De klanten van de eerste verpakkingsvrije winkel in Berlijn brengen zelf potten of zakken mee om eetwaren te verpakken.

Tapijtenfabriek draait op visafval

Een fabrikant van tapijttegels is volledig overgeschakeld op duurzaam gas, gemaakt met het afval van een zeevishandelaar.

Hamburg wil af van de auto

Hamburg wil de auto in de hele stad onnodig maken en legt daarvoor een enorm netwerk van fiets- en wandelpaden aan.

Spaanse groene stroom breekt records

De Spaanse windturbineparken zorgen voor ruim 21 procent van de stroom in het land.

London opent grootste zonnebrug ter wereld

De 4.400 zonnepanelen leveren de helft van de stroom voor de metrostations.

Golfstaten investeren miljarden in zonne-energie

De grootste exporteurs van olie en gas ter wereld, worden gedwongen om na te denken over hun toekomst.