Lokale besturen voor eerlijke aankopen

toonbox-overheids-textielWereldwijd worden heel wat goederen verhandeld die niet altijd op een eerlijke manier geproduceerd worden of waarbij het productieproces onduidelijk is. Lokale besturen die werk willen maken van een duurzaam aankoopbeleid, kunnen nu ethische en sociale criteria opnemen in hun aanbestedingen voor bijvoorbeeld werkkledij of voor aankopen in het algemeen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de Stad Gent ontwierpen met de steun van Platforma en de Europese Commissie een toolbox die gemeenten, OCMW's en andere overheden nationaal en internationaal moet inspireren.

Toolbox moet productie – en distributieketen verduidelijken

De productie- en distributieketen van goederen is vaak ver van transparant en arbeidsomstandigheden zijn vaak schrijnend en niet eerlijk, ook voor zaken die lokale besturen aankopen. De VVSG en de Stad Gent ontrafelden met de steun van Platforma - dat is een vereniging van Europese koepels van lokale besturen - en de Europese Commissie de volledige productieketen voor werkkledij, vaak aangekocht door lokale besturen. Relevante vragen hierbij waren: Welke grondstoffen zijn nodig voor het product? Wie heeft het item geproduceerd? Waar werd het gemaakt? En welke garanties zijn er op het vlak van kinderarbeid of dwangarbeid? 

Resultaat van dit ingewikkelde, maar zinvolle proces is een toolbox die handvatten biedt voor meer sociaal rechtvaardige aankopen, in de eerste plaats voor werkkledij. Waterdichte garanties zijn er niet, maar de toolbox toont hoe ook publieke aankopers de situatie van arbeiders kunnen verbeteren en hoe ze de internationale en nationale wetgeving over arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbare lonen helpen te respecteren, in samenwerking met leveranciers. 'De toolbox biedt inspiratie voor alle besturen of diensten in binnen- en buitenland die werk willen maken van een duurzaam aankoopbeleid. Lokale besturen hebben een voortrekkersrol op vlak van duurzaamheid, maar we bieden verschillende trajecten aan. Het is belangrijk dat ieder bestuur bekijkt wat het zelf nu al kan toepassen, aangepast aan de eigen situatie en visie,' stelt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG. 

Gentse inspanningen voor eerlijke handel

'De Stad Gent moet heel wat textiel aankopen: van werkkledij voor medewerkers van technische ploegen en groenonderhoud, over uniformen, basiskledij en linnen. Dat wil ook zeggen dat we onze koopkracht kunnen gebruiken om dingen te veranderen. Met de overheidsopdracht die binnenkort gegund wordt, hebben we net dat gedaan. We gaan verder dan het enkel aankopen van werkkledij en roepen de textielsector op om samen met ons te werken aan transparantie in het productieproces. Zo zetten we opnieuw stappen vooruit in het duurzaam aankoopbeleid waar we al enkele jaren werk van maken als stad,' aldus Martine De Regge, schepen van Facility Management voor de Stad Gent.

'Met Gent Fair Trade werken we al enkele jaren rond eerlijke handel in Gent met een sterke focus op textiel. We hadden reeds twee succesvolle edities van het Fair Fashion Fest en de derde editie komt er aan komende zondag 29 april, in het MIAT. Want we maken als consument het verschil door onze koopkracht te gebruiken. En nu ook met de koopkracht van de stad zelf: dit zal de komende jaren een duidelijk effect hebben op de transparantie in het productieproces van textiel en we hopen ook veranderingen teweeg te brengen door samen met de leverancier een actieplan op te stellen,' volgens Tine Heyse, schepen van Noord-Zuid voor de Stad Gent. 

De inspanningen voor eerlijke handel in Gent werden ook in een kandidatuur voor de ‘EU Cities for Fair and Ethical Trade Award 2018’ gegoten. De vergaande stappen op het vlak van werkkledij staan ook daar centraal.

Gids voor publieke aankopers

De gids moet een handleiding vormen voor publieke aankopers die duurzaamheid willen toevoegen aan hun aankopen betreffende textiel. Het volledige proces en de verschillende opties zijn opgenomen in de toolbox en het bestek met clausules zal ook online geraadpleegd kunnen worden. In de maand mei volgen nog anderstalige versies van de toolbox om de informatie ook te ontsluiten naar alle lokale besturen in Europa.

Bekijk de toolbox:pdf bestand20180412_PU_ToolboxSocVerWerkkledij_1204.pdf (1.55 MB)

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.