Lokaal gaat globaal

  • 13 juli 2018

Net als in de alom tegenwoordige voetbalreferenties, is België en in het bijzonder Vlaanderen sterk vertegenwoordigd in het officiële programma. De Vlaamse Jongerenraad spreekt in de plenaire zitting in naam van de jongeren. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw vertegenwoordigt België tijdens het segment dat voorbehouden is voor ministers en staatshoofden en Wim Dries, burgemeester van Genk, is een van de 5 sprekers die de plenaire sessie over SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen mag inleiden.

Het netwerk van regionale overheden voor duurzame ontwikkeling, nrg4SD, waarvan Vlaanderen co-voorzitter is, organiseert niet minder dan 4 dagen vol activiteiten en een fototentoonstelling in het VN-gebouw. De lokale overheden gaan globaal en krijgen steeds meer aandacht. Met levendige intonatie heeft de burgemeester van Genk al snel de aanwezigen mee in zijn verhaal. Als algemeen voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) stelt hij al hun initiatieven voor. Ze promoten een declaratie van politiek engagement ‘Globale doelstellingen, lokale focus’, die al ondertekend werd door 1 op 5 lokale overheden.

De VVSG heeft ook een pilootproject gelanceerd met 20 gemeenten om de SDG’s mee te nemen in elk stadium van de beleidsplannen, gekoppeld aan indicatoren. Daarenboven lopen er twee campagnes om het bewustzijn te verhogen: een campagne om met 50 goede voorbeelden de SDG’s zichtbaarheid te geven en de campagne ‘duurzame lokale helden in uw gemeente’.  De lokale gemeenten wachten op niemand en gaan er voor want “De SDG’s zullen lokaal zijn of ze zullen niet zijn”.