Lichaam en hart

  • 13 juli 2018

Het is steeds moeilijk om een te antwoorden op de vraag: “Wat doe je daar eigenlijk allemaal”. Wat is het nut van zo een internationaal evenement? Het antwoord is niet éénduidig. Elk lid van de delegatie speelt meerdere rollen. Onderhandelen. Als uitkomst van het evenement is er een ‘ministeriële declaratie’ met de kernboodschap. Daar gaan heel wat onderhandelingen aan vooraf.

Vlaanderen wil meer aandacht voor cultureel erfgoed, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid voor vrouwen, een ambitieuze implementatie enz. Dit punt kan gemaakt worden via de onderhandelingen in EU- formatie, via een tussenkomst tijdens de plenaire zitting, via de belanghebbendengroepen die vertegenwoordigd zijn in de zaal, samen met andere vooruitstrevende landen… het is steeds zoeken naar mogelijkheden. Vertegenwoordigen.

Omwille van het bijzondere Belgische overheidslandschap, vertegenwoordig ik zowel Vlaanderen als België, afhankelijk van de omgeving waar ik mij bevind. Binnen de Belgische delegatie vertegenwoordig ik Vlaanderen. Wanneer ik op de Belgische stoel zit, vertegenwoordig ik België. We spreken een beurtsysteem af wie er op ‘de stoel’ gaat zitten en tussenkomt voor België. Ik had de eer om de plenaire vergadering toe te spreken over de Global Sustainable Technology & Innovation Conference, georganiseerd door VITO. Zonder mijn tong af te bijten of flauw te vallen, oef.

Vrijdag zal ik Vlaanderen vertegenwoordigen op een evenement van de OESO over de implementatie van de SDG’s binnen regio’s. Informatie vergaren en delen. Daar waar de officiële zittingen belangrijk zijn en het werk aangaande de SDG’s belichamen, zijn de evenementen die worden georganiseerd het kloppende hart van het HLPF. Uniek aan het HLPF is dat evenementen niet door één partij kunnen georganiseerd worden. Landen werken samen met onderzoeksinstellingen, belanghebbenden, andere landen, VN- organisaties en/ of bedrijven in wisselende samenstelling.

Er zijn bijna 200 evenementen in een tijdspanne van anderhalve week. Vooraanstaande onderzoeksinstellingen, VN- organisaties en andere grote spelers stellen de nieuwste inzichten en vooruitstrevende goede praktijken aan. Elke dag wordt er een ingewikkelde puzzel gelegd van activiteiten en evenementen. Daarna wordt informatie samengevat en doorgestuurd, in de hoop dat het inspireert en aanzet tot actie. En dat de woorden van Jakob Grandin dode letter blijven “Ideas have the annoying tendency to scare away at the prospect of becoming an actionable process”.