Kunnen de SDG's voor een beleidsverandering zorgen in ons land?

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) financierde een studie over hoe de 'Sustainable Development Goals', de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de VN goedgekeurd werden, in verschillende landen hebben geleid of zullen leiden tot een eventuele verandering in de bleidsprakijk.

Wat kunnen we daaruit leren voor het beleid in ons land? Deze studie, uitgevoerd door HIVA/KUL, werd op 25 juni voorgesteld in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Kris Bachus kwam de resultaten toelichten, en twee panels leverden commentaar: één met leden van de FRDO, een tweede met politici van verschillende partijen. 

Bekijk hier de resultaten van de studie.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.