Kunnen de SDG's voor een beleidsverandering zorgen in ons land?

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) financierde een studie over hoe de 'Sustainable Development Goals', de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de VN goedgekeurd werden, in verschillende landen hebben geleid of zullen leiden tot een eventuele verandering in de bleidsprakijk.

Wat kunnen we daaruit leren voor het beleid in ons land? Deze studie, uitgevoerd door HIVA/KUL, werd op 25 juni voorgesteld in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Kris Bachus kwam de resultaten toelichten, en twee panels leverden commentaar: één met leden van de FRDO, een tweede met politici van verschillende partijen. 

Bekijk hier de resultaten van de studie.

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten