Kringloopsector blijft groeien

In 2016 zamelden de dertig erkende kringloopcentra in Vlaanderen 73 784 ton potentieel herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven in alle gemeenten van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan 11,4 kilogram per inwoner en betekent een groei van 6 procent tegenover 2015.

Selectief ingezameld

De meeste goederen worden nog altijd ingezameld op de selectieve methode: mensen brengen zelf hun goederen naar het centrum of laten ze gratis ophalen aan huis. De diverse klantencampagnes van De Kringwinkel dragen bij aan de groei van de inzameling. Enerzijds moeten die campagnes mensen sensibiliseren om  tweedehands goederen  naar een centrum te brengen en/of  te kopen, anderzijds zijn ze bedoeld als schouderklopje voor de mensen die dat al doen. Daarnaast is een goede samenwerking met de lokale besturen essentieel.

Hergebruik stagneert

Het producthergebruik of de winkelverkoop van tweedehands producten stagneert op 5 kilo per inwoner of 32 355 ton. De groei in hergebruik vertraagt dus. Om de doelstelling voor 2022 te halen – 7 kilo hergebruik per inwoner – zullen nieuwe en meer middelen nodig zijn, waaronder geschikt personeel, voldoende beschikbare, betaalbare ruimtes en een kwalitatief aanbod. De winkelverkoop is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden goederen, de herstelbaarheid en herbruikbaarheid en de competenties van het personeel.

Pop-upwinkels

In de centra en de Kringwinkels zijn 4190 mensen (in vte) aan de slag. De totale tewerkstelling stijgt, maar er zijn opmerkelijke verschuivingen: het aanbod uit de doelgroep laaggeschoolden en langdurig werklozen vermindert en er zijn minder gepaste profielen om de verschillende taken uit te voeren. De sector investeert intussen in nieuwe verkoopsvormen zoals pop-upwinkels en kleinere winkels voor specifieke productgroepen zoals kledij en textiel in het algemeen.

Schenken en delen populair

Schenken, delen en ruilen is in opmars.  Dat draagt bij aan duurzame consumptie en duurzaam materialengebruik. De kringloopsector deelt in het succes, maar de markt wordt ook groter en diverser. De kringloopsector is bovendien beperkt in zijn werking omdat de sector goederen gratis moeten aanvaarden en ophalen. De doelstelling is om via sociale en lokale tewerkstelling tweedehands goederen aan lage prijzen aan te bieden aan minderbedeelden en kansarmen.

Meer duiding en cijfers zullen terug te vinden zijn in het jaarverslag over de kringloopsector van KOMOSIE.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.