Kringloopsector blijft groeien

In 2016 zamelden de dertig erkende kringloopcentra in Vlaanderen 73 784 ton potentieel herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven in alle gemeenten van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan 11,4 kilogram per inwoner en betekent een groei van 6 procent tegenover 2015.

Selectief ingezameld

De meeste goederen worden nog altijd ingezameld op de selectieve methode: mensen brengen zelf hun goederen naar het centrum of laten ze gratis ophalen aan huis. De diverse klantencampagnes van De Kringwinkel dragen bij aan de groei van de inzameling. Enerzijds moeten die campagnes mensen sensibiliseren om  tweedehands goederen  naar een centrum te brengen en/of  te kopen, anderzijds zijn ze bedoeld als schouderklopje voor de mensen die dat al doen. Daarnaast is een goede samenwerking met de lokale besturen essentieel.

Hergebruik stagneert

Het producthergebruik of de winkelverkoop van tweedehands producten stagneert op 5 kilo per inwoner of 32 355 ton. De groei in hergebruik vertraagt dus. Om de doelstelling voor 2022 te halen – 7 kilo hergebruik per inwoner – zullen nieuwe en meer middelen nodig zijn, waaronder geschikt personeel, voldoende beschikbare, betaalbare ruimtes en een kwalitatief aanbod. De winkelverkoop is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden goederen, de herstelbaarheid en herbruikbaarheid en de competenties van het personeel.

Pop-upwinkels

In de centra en de Kringwinkels zijn 4190 mensen (in vte) aan de slag. De totale tewerkstelling stijgt, maar er zijn opmerkelijke verschuivingen: het aanbod uit de doelgroep laaggeschoolden en langdurig werklozen vermindert en er zijn minder gepaste profielen om de verschillende taken uit te voeren. De sector investeert intussen in nieuwe verkoopsvormen zoals pop-upwinkels en kleinere winkels voor specifieke productgroepen zoals kledij en textiel in het algemeen.

Schenken en delen populair

Schenken, delen en ruilen is in opmars.  Dat draagt bij aan duurzame consumptie en duurzaam materialengebruik. De kringloopsector deelt in het succes, maar de markt wordt ook groter en diverser. De kringloopsector is bovendien beperkt in zijn werking omdat de sector goederen gratis moeten aanvaarden en ophalen. De doelstelling is om via sociale en lokale tewerkstelling tweedehands goederen aan lage prijzen aan te bieden aan minderbedeelden en kansarmen.

Meer duiding en cijfers zullen terug te vinden zijn in het jaarverslag over de kringloopsector van KOMOSIE.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.