Kringloopsector blijft groeien

In 2016 zamelden de dertig erkende kringloopcentra in Vlaanderen 73 784 ton potentieel herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven in alle gemeenten van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan 11,4 kilogram per inwoner en betekent een groei van 6 procent tegenover 2015.

Selectief ingezameld

De meeste goederen worden nog altijd ingezameld op de selectieve methode: mensen brengen zelf hun goederen naar het centrum of laten ze gratis ophalen aan huis. De diverse klantencampagnes van De Kringwinkel dragen bij aan de groei van de inzameling. Enerzijds moeten die campagnes mensen sensibiliseren om  tweedehands goederen  naar een centrum te brengen en/of  te kopen, anderzijds zijn ze bedoeld als schouderklopje voor de mensen die dat al doen. Daarnaast is een goede samenwerking met de lokale besturen essentieel.

Hergebruik stagneert

Het producthergebruik of de winkelverkoop van tweedehands producten stagneert op 5 kilo per inwoner of 32 355 ton. De groei in hergebruik vertraagt dus. Om de doelstelling voor 2022 te halen – 7 kilo hergebruik per inwoner – zullen nieuwe en meer middelen nodig zijn, waaronder geschikt personeel, voldoende beschikbare, betaalbare ruimtes en een kwalitatief aanbod. De winkelverkoop is afhankelijk van de kwaliteit van de aangeboden goederen, de herstelbaarheid en herbruikbaarheid en de competenties van het personeel.

Pop-upwinkels

In de centra en de Kringwinkels zijn 4190 mensen (in vte) aan de slag. De totale tewerkstelling stijgt, maar er zijn opmerkelijke verschuivingen: het aanbod uit de doelgroep laaggeschoolden en langdurig werklozen vermindert en er zijn minder gepaste profielen om de verschillende taken uit te voeren. De sector investeert intussen in nieuwe verkoopsvormen zoals pop-upwinkels en kleinere winkels voor specifieke productgroepen zoals kledij en textiel in het algemeen.

Schenken en delen populair

Schenken, delen en ruilen is in opmars.  Dat draagt bij aan duurzame consumptie en duurzaam materialengebruik. De kringloopsector deelt in het succes, maar de markt wordt ook groter en diverser. De kringloopsector is bovendien beperkt in zijn werking omdat de sector goederen gratis moeten aanvaarden en ophalen. De doelstelling is om via sociale en lokale tewerkstelling tweedehands goederen aan lage prijzen aan te bieden aan minderbedeelden en kansarmen.

Meer duiding en cijfers zullen terug te vinden zijn in het jaarverslag over de kringloopsector van KOMOSIE.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.