Koop jij al duurzame ICT-producten aan?

Fair ICT Flanders is een nieuw project dat aankopers van ICT-materiaal wil begeleiden om een duurzamer ICT-aankoopbeleid uit te stippelen. Het richt zich vooral tot grote consumenten, zoals bedrijven, (lokale) overheden, onderwijsinstellingen… Zij kunnen immers een grote invloed uitoefenen op de verduurzaming van ICT-bedrijven.

Het project ‘Fair ICT Flanders’ is een 3-jarig project dat wordt gedragen door CATAPA vzw, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor ondernemers, en gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het beoogt een wezenlijke verandering in de ICT-wereld die momenteel een erg grote impact heeft op mens en milieu. De ontginning van de nodige metalen en mineralen voor smartphones, computers en laptops gaat immers vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Bovendien is het ontwerp van de producten niet gericht op hergebruik van de onderdelen waardoor er een grote afvalberg ontstaat. Naar schatting is 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toe te schrijven aan de ICT-sector.

Door grote aankopers te begeleiden in een duurzamer aankoopbeleid, willen de betrokken organisaties druk zetten op ICT-bedrijven om hun productieketen structureel te verduurzamen. Uiteindelijk streeft het project ernaar om de werk- en leefomstandigheden van de getroffen gemeenschappen te verbeteren en de milieu-impact drastisch te verkleinen.

Het project voorziet in een intensief begeleidingstraject waarbij ecologische en sociale criteria zullen worden aangereikt en geëvalueerd. Via leerplatforms, webinars en toolboxen wordt een gezamenlijk leerproces opgestart. Uitwisseling tussen de verschillende pilootinstellingen zal het leerproces stimuleren en verrijken.

Is jouw instelling, bedrijf of organisatie een grootverbruiker van ICT-producten en wil je koploper zijn voor wat betreft duurzame ICT-producten? Meld je dan aan als pilootinstelling. Je krijgt gedurende 3 jaar een intensieve begeleiding in je zoektocht naar duurzame oplossingen en alternatieven. Bovendien ben je voorbereid op mogelijk strengere toekomstige normen.

Meer weten? Neem contact op met Kim Claes via kim.claes@catapa.be of 0483 16 45 02.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Projectoproep: lokale klimaatactie

Heb je als stad of gemeente plannen rond klimaat? Dien dan zeker een project in. De focus ligt op samenwerking en participatie om concrete zaken te realiseren. In totaal wordt 1 miljoen euro vrijgemaakt.

SaaS-platform om klimaatplannen om te zetten in acties

Al 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten tot lokale klimaatactie. Nu komt het erop aan die plannen te realiseren. Het SaaS-platform FutureproofedCities steekt een handje toe.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.