Koop jij al duurzame ICT-producten aan?

Fair ICT Flanders is een nieuw project dat aankopers van ICT-materiaal wil begeleiden om een duurzamer ICT-aankoopbeleid uit te stippelen. Het richt zich vooral tot grote consumenten, zoals bedrijven, (lokale) overheden, onderwijsinstellingen… Zij kunnen immers een grote invloed uitoefenen op de verduurzaming van ICT-bedrijven.

Het project ‘Fair ICT Flanders’ is een 3-jarig project dat wordt gedragen door CATAPA vzw, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor ondernemers, en gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het beoogt een wezenlijke verandering in de ICT-wereld die momenteel een erg grote impact heeft op mens en milieu. De ontginning van de nodige metalen en mineralen voor smartphones, computers en laptops gaat immers vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Bovendien is het ontwerp van de producten niet gericht op hergebruik van de onderdelen waardoor er een grote afvalberg ontstaat. Naar schatting is 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toe te schrijven aan de ICT-sector.

Door grote aankopers te begeleiden in een duurzamer aankoopbeleid, willen de betrokken organisaties druk zetten op ICT-bedrijven om hun productieketen structureel te verduurzamen. Uiteindelijk streeft het project ernaar om de werk- en leefomstandigheden van de getroffen gemeenschappen te verbeteren en de milieu-impact drastisch te verkleinen.

Het project voorziet in een intensief begeleidingstraject waarbij ecologische en sociale criteria zullen worden aangereikt en geëvalueerd. Via leerplatforms, webinars en toolboxen wordt een gezamenlijk leerproces opgestart. Uitwisseling tussen de verschillende pilootinstellingen zal het leerproces stimuleren en verrijken.

Is jouw instelling, bedrijf of organisatie een grootverbruiker van ICT-producten en wil je koploper zijn voor wat betreft duurzame ICT-producten? Meld je dan aan als pilootinstelling. Je krijgt gedurende 3 jaar een intensieve begeleiding in je zoektocht naar duurzame oplossingen en alternatieven. Bovendien ben je voorbereid op mogelijk strengere toekomstige normen.

Meer weten? Neem contact op met Kim Claes via kim.claes@catapa.be of 0483 16 45 02.

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

Opleiding Circulaire Stedenbouw (14 februari - 12 juni 2020, wekelijks)

VIBE en Howest slaan de handen in elkaar voor de opleiding 'Circulaire stedenbouw' die in februari 2020 van start gaat.

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

75 gemeenten en overheidsdiensten maken patrimonium klimaatneutraal

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan met klimaatneutraliteit tegen 2050 als uitgangspunt.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve