Koop jij al duurzame ICT-producten aan?

Fair ICT Flanders is een nieuw project dat aankopers van ICT-materiaal wil begeleiden om een duurzamer ICT-aankoopbeleid uit te stippelen. Het richt zich vooral tot grote consumenten, zoals bedrijven, (lokale) overheden, onderwijsinstellingen… Zij kunnen immers een grote invloed uitoefenen op de verduurzaming van ICT-bedrijven.

Het project ‘Fair ICT Flanders’ is een 3-jarig project dat wordt gedragen door CATAPA vzw, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor ondernemers, en gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het beoogt een wezenlijke verandering in de ICT-wereld die momenteel een erg grote impact heeft op mens en milieu. De ontginning van de nodige metalen en mineralen voor smartphones, computers en laptops gaat immers vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en vervuiling. Bovendien is het ontwerp van de producten niet gericht op hergebruik van de onderdelen waardoor er een grote afvalberg ontstaat. Naar schatting is 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toe te schrijven aan de ICT-sector.

Door grote aankopers te begeleiden in een duurzamer aankoopbeleid, willen de betrokken organisaties druk zetten op ICT-bedrijven om hun productieketen structureel te verduurzamen. Uiteindelijk streeft het project ernaar om de werk- en leefomstandigheden van de getroffen gemeenschappen te verbeteren en de milieu-impact drastisch te verkleinen.

Het project voorziet in een intensief begeleidingstraject waarbij ecologische en sociale criteria zullen worden aangereikt en geëvalueerd. Via leerplatforms, webinars en toolboxen wordt een gezamenlijk leerproces opgestart. Uitwisseling tussen de verschillende pilootinstellingen zal het leerproces stimuleren en verrijken.

Is jouw instelling, bedrijf of organisatie een grootverbruiker van ICT-producten en wil je koploper zijn voor wat betreft duurzame ICT-producten? Meld je dan aan als pilootinstelling. Je krijgt gedurende 3 jaar een intensieve begeleiding in je zoektocht naar duurzame oplossingen en alternatieven. Bovendien ben je voorbereid op mogelijk strengere toekomstige normen.

Meer weten? Neem contact op met Kim Claes via kim.claes@catapa.be of 0483 16 45 02.

25 november 2019 - Conferentie ‘Het intra-Europese spoorwegnetwerk: groot potentieel, voldoende ontwikkeld?’

Het Europese spoorwegnet lijk een ​​essentieel onderdeel van een strategie voor het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, met name in een regio die zo dichtbevolkt is en een zo dicht industrieel netwerk heeft als de Benelux. Dit in de context van congestie op het wegennet en de maatschappelijke kost ervan, als alternatief voor het vliegtuig en voor dieselwagens, als middel voor het koolstofarm maken van de transporsector.

26 november: w[eet]enschap - Hoe membranen ons op weg kunnen helpen naar een duurzamere industrie

Membranen, zijnde technologie die geïnspireerd is “uit de natuur”, kunnen ons helpen bij de transitie naar een duurzamere industrie, en in bijzonder een duurzame chemie.

07 november 2019. OESO-projectdag. Regio's en steden leren van elkaar over SDG-implementatie. Wat kan de Vlaamse regering doen?

Hoe kan Vlaanderen de Sustainable Development Goals in haar beleid en werking integreren? Europese regio's en steden leren van elkaar in het Peer Learning Platform van de VN, over hoe ze de SDG's kunnen implementeren.

OESO maakt komaf met economische groei an sich

Geen kwantitatieve groei, maar een kwalitatieve

18 bedreigingen voor onze oceanen en hoe ze het hoofd te bieden – deel 1

Over visconsumptie, landbouw, afval, biodiversiteit, watertemperatuur en grote kuststeden

Scivil brengt burgers en wetenschap dichter bij elkaar

Vlaams expertisecentrum voor Citizen science