Klimaateducatie wordt steeds ambitieuzer

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zet via MOS (Milieuzorg Op School) in op klimaateducatie. Op een netwerkdag in Gent kwamen secundaire scholen samen die een tweejarig klimaattraject volgen. Op Sint-Bavo in Gent maakte minister Schauvliege kennis met de klimaatprojecten van de school waaronder het weerstation van de Universiteit Gent dat in de tuin staat.

Met klimaat aan de slag gaan op een school, is een zaak van ‘hoofd, hart en handen’. Het is belangrijk om het klimaatprobleem goed te verstaan (hoofd). Daarom moet voldoende klimaatkennis aangereikt worden, maar kennis alleen is niet voldoende. Veel jongeren beseffen dat er een probleem is, maar ondernemen daarom nog geen actie. Om dat te bereiken, is het belangrijk mensen te ‘raken’, hen emotioneel betrokken partij te laten zijn (hart). Tot slot gaan leerlingen over tot actie (handen) om  hen te laten ondervinden dat ze een verschil kunnen maken. Minister Schauvliege: “Ik kies er samen met mijn collega van Onderwijs Hilde Crevits bewust voor om ook extra aandacht te besteden aan CO2-reductie in scholen. Naast het ondersteunen van energiemanagement bij scholen gaat onze aandacht uit naar het versterken van klimaatkennis en –vaardigheden.”

MOCCA en klimaatprojecten Sint-Bavo

Om het stadsklimaat in Gent in kaart te brengen heeft de UGent in 2016 het MOCCA(MOnitoring the City's Climate and Atmosphere) project opgestart en een netwerk van zes weerstations in de stad geplaatst. Naast het weerstation in Sint-Bavo staan er nog toestellen opgesteld aan het Provinciehuis, de plantentuin, Wondelgem, Honda in de Gentse haven en in Melle als achtergrondgebied. De resultaten zijn te volgen viahttp://www.mocca.ugent.be

Binnen de richting STEM gaan de leerlingen van Sint-Bavo aan de slag met de metingen van hun weerstation. Zo ontdekken ze zelf dat Gent een hitte-eiland kan zijn. De nachtelijke temperatuursverschillen tussen het centrum van Gent en het buitengebied lopen bijvoorbeeld geregeld op tot 7 graden C wat in de zomer tot bijkomende hittestress zal leiden in de stad.

Dikketruiendag in het teken van hittestress

Op 6 februari 2018 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de veertiende Dikketruiendag met de slogan ‘Ruil grijs voor frisgroen’. Het klimaatprobleem wordt naar jaarlijkse gewoonte onder de aandacht gebracht en de overheid roept scholen, ondernemingen en overheden op om te werken aan een beter en leefbaar klimaat. Met het thema dit jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk grijs in dichtbebouwde gebieden te ruilen voor #frisgroen. Info www.dikketruiendag.be

16/01/2018

19 maart: w[eet]enschap - sessie 3 'Van autonoom rijden naar autonoom werken'

Met “w[eet]enschap, middagsessies om op te eten” brengt het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  maandelijks het onderzoek van één van onze vier...

24 september 2019: SDG-forum

De tweede editie van het SDG-Forum, zal plaatsvinden op 24 september 2019. 

28 februari - Seminar circulair bouwen op Batibouw

Op donderdag 28 februari organiseren VIBE en Pixii tijdens Batibouw een seminar over circulair bouwen. 

Ongelijkheid schaadt de gezondheid

Hoe overheden toelaten dat de kloof tussen arm en rijk schade toebrengt

Lexicon voor het klimaat

Vaak gebruikte termen uitgelegd

Milieuverkenning 2018 pleit voor systeembenadering

Oplossingenmix voor energie, mobiliteit en landbouw