Klimaateducatie wordt steeds ambitieuzer

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege zet via MOS (Milieuzorg Op School) in op klimaateducatie. Op een netwerkdag in Gent kwamen secundaire scholen samen die een tweejarig klimaattraject volgen. Op Sint-Bavo in Gent maakte minister Schauvliege kennis met de klimaatprojecten van de school waaronder het weerstation van de Universiteit Gent dat in de tuin staat.

Met klimaat aan de slag gaan op een school, is een zaak van ‘hoofd, hart en handen’. Het is belangrijk om het klimaatprobleem goed te verstaan (hoofd). Daarom moet voldoende klimaatkennis aangereikt worden, maar kennis alleen is niet voldoende. Veel jongeren beseffen dat er een probleem is, maar ondernemen daarom nog geen actie. Om dat te bereiken, is het belangrijk mensen te ‘raken’, hen emotioneel betrokken partij te laten zijn (hart). Tot slot gaan leerlingen over tot actie (handen) om  hen te laten ondervinden dat ze een verschil kunnen maken. Minister Schauvliege: “Ik kies er samen met mijn collega van Onderwijs Hilde Crevits bewust voor om ook extra aandacht te besteden aan CO2-reductie in scholen. Naast het ondersteunen van energiemanagement bij scholen gaat onze aandacht uit naar het versterken van klimaatkennis en –vaardigheden.”

MOCCA en klimaatprojecten Sint-Bavo

Om het stadsklimaat in Gent in kaart te brengen heeft de UGent in 2016 het MOCCA(MOnitoring the City's Climate and Atmosphere) project opgestart en een netwerk van zes weerstations in de stad geplaatst. Naast het weerstation in Sint-Bavo staan er nog toestellen opgesteld aan het Provinciehuis, de plantentuin, Wondelgem, Honda in de Gentse haven en in Melle als achtergrondgebied. De resultaten zijn te volgen viahttp://www.mocca.ugent.be

Binnen de richting STEM gaan de leerlingen van Sint-Bavo aan de slag met de metingen van hun weerstation. Zo ontdekken ze zelf dat Gent een hitte-eiland kan zijn. De nachtelijke temperatuursverschillen tussen het centrum van Gent en het buitengebied lopen bijvoorbeeld geregeld op tot 7 graden C wat in de zomer tot bijkomende hittestress zal leiden in de stad.

Dikketruiendag in het teken van hittestress

Op 6 februari 2018 organiseert het Vlaams Departement Omgeving de veertiende Dikketruiendag met de slogan ‘Ruil grijs voor frisgroen’. Het klimaatprobleem wordt naar jaarlijkse gewoonte onder de aandacht gebracht en de overheid roept scholen, ondernemingen en overheden op om te werken aan een beter en leefbaar klimaat. Met het thema dit jaar is het de bedoeling zoveel mogelijk grijs in dichtbebouwde gebieden te ruilen voor #frisgroen. Info www.dikketruiendag.be

16/01/2018

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.