Klik voor het klimaat

Marie Christine Marghem, federaal Minister van Leefmilieu, werkt samen met haar gewestelijke collega’s Céline Fremault, Joke Schauvliege en Paul Furlan, aan de campagne 'Klik voor het klimaat'.

Deze campagne nodigt alle burgers uit om de beleidsmakers die deelnemen aan de klimaattop van Parijs begin december 2015 aan te moedigen in hun onderhandelingen voor een ambitieus klimaatakkoord om de opwarming van de planeet onder 2°C te houden (t.o.v. de pre-industriële periode). e

Door te klikken op de website www.klimaat.be/klik  kunnen de deelnemers JA zeggen tegen een nieuw klimaatakkoord dat aan de volgende eigenschappen moet voldoen :  

  • wereldwijd: alle landen moeten het akkoord onderschrijven en inspanningen leveren
  • ambitieus:het moet het mogelijk maken om de opwarming te beperken tot max. 2°C
  • billijk: de verdeling van de inspanningen moet rekening houden met de context van elk land en vooral ook met de specifieke noden van de meer kwetsbare landen en bevolkingen
  • juridisch bindend: enkel dat is de garantie dat de aangegane engagementen worden nageleefd.

De deelnemers kunnen ook een persoonlijk tintje geven aan hun engagement door een gepersonaliseerde postkaart aan te maken die ze op de sociale media kunnen delen. Om zelf actie te voeren en klimaatverandering tegen te gaan, kun je terecht in de rubriek dagelijkse acties.lijks

DE MINISTERS AAN HET WOORD

Voor Marie Christine Marghem, die het initiatief nam ook haar regionale collega’s uit te nodigen om de campagne te promoten, is ”de mobilisatie van de bevolking voor het klimaat van groot belang in de aanloop naar de COP21 in Parijs. Ongetwijfeld zal ze haar steentje bijdragen tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord in Parijs en zal ze de bevoegde Belgische ministers ertoe zal aansporen om de gepaste maatregelen te nemen.“

Céline Fremault : “We zijn allemaal actoren in de klimaatproblematiek. Ieder gebaar telt, elke klik telt! Ik hoop dat er minstens 10 miljoen zijn om het engagement van België en vooral van zijn burgers naar Parijs te brengen. We moeten de teleurstelling van Kopenhagen in 2009 ombuigen naar een succes in Parijs en de mensheid een nieuwe ambitie geven.”

Joke Schauvliege: “Deze aanmoedigingen zullen een hart onder de riem van de Europese Unie zijn, die de moeilijke taak te wachten staat om als bruggenbouwer tussen de ontwikkelingslanden en de ontwikkelde landen een goed akkoord te onderhandelen in Parijs. Vandaar dat we klikken voor een ambitieus klimaatakkoord."

Paul Furlan heeft van zijn kant het initiatief verwelkomd en verheugt zich over het toekomstige succes van de campagne. "Het klimaat is een vitale uitdaging die iedereen aanbelangt! Wallonië heeft zich al sterk geëngageerd voor de vermindering van CO2-uitstoot en het verbeteren van de energie-efficiëntie, o.m. via het Klimaatdecreet, het Plan Lucht-Energie, de convenanten… Klikken voor een sterk akkoord op de COP21 van Paris, is klikken voor onze toekomst!"

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.