Kempen Insect Valley is gelanceerd

Op de Kempense Innovatiecampus in Geel is de officiële aftrap gegeven aan twee EFRO-projecten. Met de ‘Kempen Insect Cluster’ en de ‘Insect Pilot Plant’ krijgt de Kempen Insect Valley stilaan vorm. ‘De projecten moeten ervoor zorgen dat we in de Kempen het potentieel van insecten als hoogwaardige grondstof of als afvalverwerker valoriseren’, klinkt het bij de initiatiefnemers Voka - KvK Kempen, Millibeter, VITO, KU Leuven – Campus Geel en Thomas More Kempen.

Insecten zijn een ecologisch verantwoorde bron van grondstoffen en zullen daardoor steeds belangrijker worden. De twee projecten dragen de expertise over insecten als afvalverwerker en als hoogwaardige grondstof uit naar verschillende doelgroepen. Dit zijn bedrijven met organische reststromen, nieuwe en bestaande insectenkwekers, de voedings- en voederindustrie, de chemische en farmaceutische industrie, de overheden en het brede publiek.

Co-creatie

De ‘Kempen Insect Cluster’ is een project van Voka - KvK Kempen en Millibeter. ‘Het is een open co-creatie-platform waar bedrijven de mogelijkheden voor insecten-bioconversie aftoetsen en samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen’, legt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen uit. ‘We zijn ervan overtuigd dat insecten beschikken over het potentieel om de basis te vormen voor een nieuwe waardeketen en we willen klaar zijn om de stap te zetten naar een nieuwe biogebaseerde economie. Met behulp van co-creatie willen we zo snel mogelijk nieuwe opportuniteiten creëren in Vlaanderen en op termijn ook internationale stappen zetten. Millibeter, het bedrijf van CEO Johan Jacobs, heeft ervaring met de kweek van de zwarte wapenvlieg om afval en mest om te zetten in grondstoffen voor de chemische industrie en voor veevoeder. Maar naast Millibeter tonen intussen ook tientallen andere bedrijven concrete interesse in het platform.’

Potentieel aantonen

De ‘Insect Pilot Plant’, een project van KU Leuven – Campus Geel, Thomas More Kempen en VITO, beoogt de opschaling van labo naar een pilootinstallatie voor de kweek, oogst en bioraffinage van insecten als vertaalslag naar industriële productie. ‘De drie onderzoeksinstellingen hebben expertise opgebouwd over de kweek en verwerking van insecten voor voeding, voeder en biogebaseerde chemicaliën’, zegt Dr. Mik Van Der Borght, projectcoördinator van de Insect Pilot Plant. ‘Onze pilootinstallatie zal enkele tientallen kilogramman insecten per dag kunnen verwerken tot hoogwaardige grondstoffen als opstap naar de industriële productie, waarbij tot meer dan 1 ton aan insecten per dag wordt verwerkt. De bedoeling is om de markt te tonen dat opschaling mogelijk is en dat insecten hun potentieel echt waar kunnen maken.’

Positieve en duurzame transformatie

De twee projecten zijn mogelijk dankzij de financiële steun van EFRO Vlaanderen – GTI Kempen. De totale subsidie bedraagt 1.730.500 euro. Het was dan ook Philippe Muyters, die als minister van werk, economie en innovatie, de Kempen Insect Valley mocht laten uitvliegen. ‘We kunnen het belang van ondernemerschap en product- en businessmodelinnovatie voor een positieve en duurzame transformatie van onze samenleving niet genoeg onderstrepen’, aldus de minister. ‘Ook de provincie Antwerpen ondersteunt deze innovatieve projecten’, voegt gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Europese Samenwerking en voorzitter van GTI Kempen, eraan toe. ‘De Provincie Antwerpen zet er samen met het partnerschap Streekplatform Kempen en Vlaanderen op in om de Kempen uit te bouwen tot een internationale proeftuin voor innovatie door de ontwikkeling van ecosystemen voor economische, ecologische en maatschappelijke vooruitgang in grote en kleine bedrijven.’

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Ik ben meer dan mijn kassaticket Award

Voor het tweede jaar daagden Rikolto, Test Aankoop, Gezinsbond, Fairtrade Belgium en Gezond Leven onze supermarkten uit voor de 'Ik ben meer dan mijn kassaticket Award'. In deze editie focust de award zich op initiatieven die gezonde en duurzame voeding voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Slechts 2 initiatieven kregen een nominatie van de expertenjury. En jij kan meestemmen op de winnaar.

‘Zaaikapitaal’ voor ecologische ondernemingen

De Stichting voor Toekomstige Generaties stelt vijf ondernemingen voor die onze planeet een warm hart toedragen. Als laureaten van de SE’nSE-prijs ontvangen ze gezamenlijk 150.000 euro aan financiële middelen.

Regiorapport Vlaanderen - A territorial approach to the SDGs: a role for cities and regions to leave no-one behind

Dit regiorapport is het resultaat van een meer dan twee jaar durende dialoog met meer dan 100 belanghebbenden om de territoriale benadering van de SDG’s in Vlaanderen te versterken.