InterOffice kiest voor slimme energie

 Voor de doorbraak van hernieuwbare energie is opslag cruciaal. Eén bedrijf uit Tongeren neemt het voortouw: InterOffice slaat als eerste bedrijf in België de zonne-energie die het opwekt zelf op, dankzij een nieuw batterijsysteem. Dit is niet alleen voordelig voor de onderneming zelf, maar heeft ook een maatschappelijk belang. De manier waarop InterOffice omgaat met energie is dan ook een model van hoe het toekomstige energielandschap, met meer en meer gedecentraliseerde productie, er kan uitzien.

Opslag van hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie heeft vele voordelen, maar ook nadelen. In tegenstelling tot energie die in klassieke centrales wordt opgewekt, kent hernieuwbare energie veel schommelingen. Zonne- en windenergie worden maar geproduceerd op momenten dat de zon schijnt of er wind is. Deze schommelingen zijn enorm belastend voor het elektriciteitsnet, dat bij productiepieken heel veel energie aangevoerd krijgt en op andere momenten geconfronteerd wordt met een grote vraag. Een voor de hand liggende oplossing is de opslag van hernieuwbare energie op de plaats waar die geproduceerd wordt. De opgeslagen energie kan dan op een later moment gebruikt worden, bijvoorbeeld ’s avonds. Op die manier ondergaat het elektriciteitsnet minder schommelingen.

InterOffice pionier op energievlak

Op grotere schaal is het gebruik van batterijen niet evident, vanwege de grote investering die ermee gepaard gaat. Toch verdient een perfect gedimensioneerd batterijsysteem zichzelf makkelijk terug, op voorwaarde dat een gedegen voorstudie van de verbruiken wordt uitgevoerd en de volledige installatie adequaat gemonitord en gestuurd wordt.

Investering na 7 jaar terug

InterOffice waagt als eerste de sprong, om verschillende redenen. De onderneming heeft ook in de avonduren een grote energiebehoefte, onder meer door de aanwezigheid van computerservers. De terugverdientijd van het batterijconcept bedraagt daardoor slechts 7 jaar. Patrick Poncelet, zaakvoerder van InterOffice: “Als bedrijfsleider heb ik altijd een grote persoonlijke interesse in energie gehad. Zo heeft InterOffice enkele jaren terug geïnvesteerd in SunTrackers op de parking. SunTrackers of zonnevolgers zijn zonnepanelen die voortdurend de stand van de zon volgen, voor een optimaal rendement. Ook hierin waren we een pionier.Tot hiertoe ging de energie die onze panelen opwekten voor een groot deel naar het net. In tegenstelling tot particulieren hebben bedrijven geen terugdraaiende meter. We ontvangen een kleine vergoeding voor het leveren van opgewekte energie aan het net. Voor de energie die we ’s avonds van het net halen, moeten we echter de normale elektriciteitsprijs betalen, die zowat tien keer hoger ligt. Terwijl we enkele minuten eerder nog dezelfde hoeveelheid energie zelf hebben opgewekt. Dat heeft me aan het denken gezet: waarom zou ik de energie die ik zelf produceer niet opslaan en later gebruiken?”

Lagere energie- en vaste kosten

Dankzij het nieuwe batterijconcept kan InterOffice de energie die het zelf produceert ook in de ochtend- en avonduren gebruiken. Voor de onderneming heeft dat drie voordelen:

  • de energiekosten liggen lager, omdat InterOffice zijn nachtverbruik kan dekken door de opgeslagen energie van overdag. 
  • het injectietarief, een vergoeding die betaald moet worden evenredig met de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit, ligt lager, omdat de niet-verbruikte elektriciteit overdag naar de batterij gaat, in plaats van naar het distributienet.
  • de vaste kosten liggen lager. Door de energie op te slaan in de batterij, liggen de piekwaarden lager bij InterOffice. Dat heeft een gunstig effect op de factuur, die meebepaald wordt door bereikte vermogenspieken.

De zonne-installatie bij InterOffice bestaat uit:

* 36 kWp SunTrackers en 58 kWp panelen op het dak

* Samen zijn die goed voor een directe invulling van 55 procent van het elektriciteitsverbruik van InterOffice

* Met het batterijsysteem zal het direct verbruik bij InterOffice van eigen opgewekte zonne-energie verhogen tot 73 procent.

* Het batterijsysteem is voorzien van eigen ontwikkelde software voor het optimaliseren van de sturing (lading en ontladen) en visualisatieschermen ontwikkeld door Enervalis.

* Kostprijs van het batterijsysteem bedraagt 32.000 euro.

Vraag zal alleen maar groeien

Het batterijconcept werd ontwikkeld door We Are Smart uit Bilzen, een onderneming gespecialiseerd in de combinatie van batterijsystemen met zonne-energie, en het adviesbureau Th!nk E, gespecialiseerd in energie-innovatie. Rudi Vandromme, zaakvoerder van We Are Smart: “Opslagsystemen zoals bij InterOffice zijn de toekomst in hernieuwbare energie. De kostprijs is voor veel ondernemingen nog een obstakel. Toch kan een perfect gedimensioneerd batterijsysteem zichzelf makkelijk terugverdienen. Vooral bedrijven (ook KMO’s en landbouwbedrijven) met een groot beschikbaar zonnevermogen op hun dak kunnen voordeel halen uit de batterij. Zo heeft InterOffice, met zijn diverse copiers en servers die ook ’s avonds draaien, een gunstige business case. De batterij kan dagelijks laden en ontladen, ook tijdens de wintermaanden, wat het economisch voordelig maakt. Ook voor landbouwbedrijven is het batterijsysteem een interessante investering: ook die bedrijven hebben ’s avonds energie nodig, onder meer voor ventilatie. Niet alleen bij bedrijven verwachten we een groeiende interesse, ook bij particulieren is er een groot potentieel. Met de huidige tariefstructuur, terugdraaiende meters en de nog hoge kostprijs van de batterijen, zijn de installaties momenteel weinig rendabel, maar daar kan snel verandering in komen als de slimme meter wordt ingevoerd en de prijzen van batterijen verder dalen.”

Model voor toekomstig energielandschap

Opslag is cruciaal voor de omslag naar meer hernieuwbare energie. De manier waarop InterOffice omgaat met energie is dan ook een model van hoe het toekomstige energielandschap, met meer gedecentraliseerde productie, er kan uitzien. Tine Stevens, projectmanager bij Th!nk E: “Individuele opslag is een belangrijke stap richting smart grid, een slim en flexibel elektriciteitsnet dat pieken in productie en in vraag perfect aankan. Dat verklaart ook de grote interesse van netbeheerders als Elia en Infrax voor deze ontwikkeling. Ook de schaal van de opslag bij InterOffice – 90 kWh – is interessant. Als meerdere bedrijven een gelijkaardig project ontwikkelen, dan kan dat een grote impact hebben op het toekomstige elektriciteitsnet.

Door meer opslag zal het net minder aanpassingen nodig hebben om de toenemende decentrale productie aan te kunnen. Ultiem heeft dat ook een voordeel voor de eindconsument, voor wie de energieprijzen beter beheersbaar worden.” Rudi Vandromme, zaakvoerder van We Are Smart: “De jongste jaren is een negatieve perceptie ontstaan over zonnepanelen. Investeringen als die van InterOffice kunnen die keren. Als meer bedrijven energie gaan opslaan, zal dit de stabiliteit van het distributienet ten goede komen en de nood aan toekomstige investeringen in de distributienetten verlagen, wat voor ons allen een gunstig effect heeft op de factuur.”

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein huldigt installatie in

Op dinsdag 19 juli 2016 huldigde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein het batterijsysteem bij InterOffice in, in aanwezigheid van onder meer de burgemeester van Tongeren, Patrick Dewael. Het batterijsysteem van InterOffice past dan ook perfect binnen het Energieplan van minister Bart Tommelein, dat uitgaat van een aanzienlijke toename van hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen, met 280 extra windmolens en 6,4 miljoen nieuwe zonnepanelen tegen het jaar 2020. Batterijsystemen zoals dat bij InterOffice zullen absoluut noodzakelijk zijn om de stabiliteit van het elektriciteitsnet ook in deze ambitieuze toekomst te blijven garanderen. Minister Tommelein heeft aangegeven dat bedrijven in deze transitie het voorbeeld moeten geven. InterOffice doet dit nu als eerste. 

Minister van Energie Bart Tommelein: “We gaan steeds meer naar een decentraal energiesysteem waarbij iedereen zelf hernieuwbare energie produceert en stockeert voor later gebruik. Zo wordt het elektriciteitsnet minder belast. InterOffice is het eerste bedrijf in Vlaanderen dat de overtollige zonne-energie van hun zonnepanelen tijdelijk opslaat om op andere momenten te gebruiken. We Are Smart en Th!nk E bewijzen met dit nieuwe innovatieve batterijsysteem dat ze trendsetters zijn voor het energiemodel van de toekomst.”

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.