Internationaal

De Vlaamse overheid werkt actief mee aan de internationale beleidvoering rond duurzame ontwikkeling. Samen met de andere gewesten en de federale overheid laten we onze stem horen op het Europees toneel en bij de Verenigde Naties. Vlaanderen is als regio ook actief in het Network of Regional Governments for Sustainable Development (Nrg4SD).

Verenigde Naties

SDG

De nieuwe Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geven richting aan de mondiale activiteiten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Het gaat om 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen.

De Verenigde Naties spelen een essentiële rol op het vlak van duurzame ontwikkeling.

  • 'Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gedrang te brengen'. Dankzij het Brundtland rapport (Our Common Future) uit 1987, vond het begrip duurzame ontwikkeling toegang tot de hoogste politieke niveaus en het bredere publiek.
  • In 1992 werd in Rio de Janeiro de Agenda 21 opgesteld, het eerste globale actieplan voor duurzame ontwikkeling. Ook de 27 principes voor duurzame ontwikkeling aangenomen.
  • Tien jaar later werden in Johannesburg (Rio +10) maatregelen genomen om Agenda 21 beter te implementeren:‘Johannesburg Plan of Implementation’.
  • Twintig jaar later werd op de VN-Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling (Rio +20)  'The Future We Want' aangenomen door meer dan honderd staats- en regeringsleiders (lees hierover ook ons verslag: Verslag Rio +20 Team DO.pdf)
OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een forum waar de vertegenwoordigers van de regeringen van dertig geïndustrialiseerde landen overleggen en hun beleid op economisch en sociaal gebied op elkaar proberen af te stemmen. Twee fora werken er rond duurzame ontwikkeling:

Europese unie

Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende langetermijndoelstelling van de EU waarin economische groei, sociale cohesie en milieubescherming hand in hand gaan. In Europa 2020 wordt ingezet op ‘smart, sustainable and inclusive growth’.

nrg4SD

Het Network of Regional Governments for Sustainable Development is een wereldwijd netwerk van regionale overheden dat samenwerkt op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het netwerk werd in 2002 opgericht in de marge van de Wereldtop in Johannesburg en wordt door de Verenigde Naties als officiële partner erkend. Vlaanderen is actief lid van de stuurgroep. Ook regio's zoals Wales, Baskenland, West-Australië, West-Java, Catalonië en Toscane zijn lid van dit netwerk.

Nieuws

Visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'

De Vlaamse Regering wil 53 doelstellingen realiseren tegen 2030

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren?

Belangrijke mededeling van de Vlaamse Regering

Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Op 19 november verscheen het Europe Sustainable Development Report 2019. Geen enkele EU-lidstaat ligt op schema om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

Vlaamse ambtenaren aan de slag met SDG's

Hoe kan Vlaanderen de 17 internationale doelstellingen helpen realiseren?

30 mei tot 5 juni: de Europese Week voor de Duurzame Ontwikkeling

Op donderdag 30 mei start de Europese Week voor de Duurzame Ontwikkeling.

SDG Manual & Vision 2050

A long term strategy for Flanders

Wie worden de nieuwe SDG-voices voor 2019?

25.000 euro voor organisaties, bedrijven of verenigingen die SDGs helpen realiseren