i-Cleantech Vlaanderen en VITO bundelen krachten

Vlaanderen is sterk in cleantech. Vlaanderen is trekker in de wereldwijde trend om circulair te worden, te decarboniseren en de elektrische wagen te omarmen. In enkele domeinen staat Vlaanderen zelfs aan de top. Om de baken voor cleantech in Vlaanderen en daarbuiten nog sterker te maken, zal i-Cleantech Vlaanderen vanaf 1 januari 2018 inkantelen binnen de Vlaamse onderzoeks­organisatie in duurzame ontwikkeling en cleantech, VITO.

i-Cleantech Vlaanderen: 800 organisaties en 8 goedgekeurde Europese projecten

Op 1 oktober 2012 werd i-Cleantech Vlaanderen opgericht om de innovatie rond cleantech te stimuleren. i-Cleantech Vlaanderen heeft deze cross-sectorale uitdaging geïnspireerd. Het bleek een schot in de roos want 5 jaar later zijn er heel wat mijlpalen gerealiseerd. Vlaanderen is sterk in cleantech geworden. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werden in Vlaanderen en op Europees vlak samengebracht om cleantech effectief te implementeren. De grote impact van i-Cleantech Vlaanderen blijkt ook uit de 800 organisaties met wie ze een officieel contract hebben en 7 goedgekeurde Europese projecten. Een sterke naamsbekendheid werd in Vlaanderen verworven door onder meer het jaarlijkse cleantechrapport, de technologie in actie workshops, het Cleantechfestival, interactieve tools, …

Grotere synergie en draagkracht 

De inkanteling van i-Cleantech Vlaanderen in VITO op 1 januari 2018 beoogt een grotere synergie en draag­kracht voor het onderzoeks- en economisch onderwerp “cleantech” in Vlaanderen. De inkanteling koppelt de sterke netwerkings- en ondersteuningsactiviteiten omtrent innovatie van i-Cleantech Vlaanderen aan de program­ma­torische sterktes van VITO.

De inkanteling van i-Cleantech Vlaanderen in VITO sluit aan bij het beleid van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: “Ik wil een duidelijk en eenvormig innovatielandschap met zo weinig mogelijk versnippering. Waar we kunnen, integreren we waardevolle initiatieven in stabiele organisaties. Zo bundelen we de expertise en creëren we synergie.”

Dirk Fransaer, Gedelegeerd bestuurder, VITO: “Voor VITO is i-Cleantech Vlaanderen een versterking van de kritische massa van de eigen activiteiten, gerelateerd aan onze strategische en operationele doelstellingen. VITO zal de activiteiten van i-Cleantech Vlaanderen zo integreren dat een optimale inhoudelijke stroomlijning tussen de programma’s van VITO en i-Cleantech Vlaanderen wordt gegarandeerd, met name in de domeinen energie, materialen en waterbeheer. Die focusdomeinen van i-Cleantech Vlaanderen vertonen grote raakvlakken met de VITO-activiteiten (zoals Flanders Cleantech Association, Vlaanderen Circulair, EnergyVille, de KICs InnoEnergy en Raw Materials, Vlaams Kenniscentrum voor Water, …).”

Stef Denayer, Algemeen directeur, i-Cleantech Vlaanderen: “Vlaanderen zet al jarenlang in op duurzame ontwikkeling en cleantech. Hiervoor heeft het strategisch onderzoekscentrum VITO gerichte onderzoeks­programma’s opgezet over materialen, chemie, energie, landgebruik en gezondheid, alsook cleantech­activiteiten, zoals FCA (Flanders Cleantech Association) en de organisatie van internationale conferenties zoals G-STIC (Global Science, Technology and Innovation Conference). De inkanteling bij VITO geeft ons de kans om de baken van cleantech nog sterker te positioneren in Vlaanderen en daarbuiten. Een van onze sterktes is immers het stimuleren van samenwerking en matchmaking. We zullen proactief organisaties samenbrengen rond opportuniteiten die zich op het vlak van cleantech aandienen. Een neutrale katalysator is nodig om de implementatie van cleantech te blijven versnellen en de Vlaamse cleantechexpertise uit te dragen naar Europa en daarbuiten.”

VITO neemt de medewerkers van i-Cleantech Vlaanderen over, die werken vanuit GreenVille in Houthalen.

03/01/2018

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.