Hoe organiseer je een marktconsultatie rond circulair inkopen?

Een andere manier van aankopen, vraagt ook om een andere houding van uw leveranciers. Op een bestek met veel te hoge eisen of onrealistische wensen, zal geen enkele aanbieder durven of kunnen reageren. Daarom is het interessant om een marktconsultatie te houden. Daarin kunt u bijvoorbeeld deze vragen stellen:

 • Wat is de stand van zaken van circulaire toepassingen binnen uw branche en binnen uw onderneming? Wat is uw visie op de effecten hiervan binnen uw branche?
 • Kunt u een beeld geven van de wijze waarop u een bijdrage levert aan de circulaire economie met:
  • het productontwerp van uw aanbieding
  • het productieproces van uw aanbieding
  • verlenging van de levens-/gebruiksduur van uw aanbieding (bijvoorbeeld door reparatie/onderhoud)
  • zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van uw aanbieding, zowel wat betreft de technische als de biologische materialen.
 • Een uitgangspunt van de circulaire economie is dat producten na hun eerste gebruiksfase een restwaarde hebben vanwege hergebruik van het product en/of de gebruikte componenten of materialen. Welke mogelijkheden ziet u om deze restwaarde (deels) ten goede te laten komen aan de gebruiker?
 • Welke contractvormen kunt u bieden om circulaire modellen toe te passen in ons inkoopproject? Heeft u hier voorbeelden van?
 • Heeft u suggesties hoe wij de specificaties kunnen formuleren in deze aanbesteding of inkooptraject om tot een zo circulair mogelijke aanbieding uit te komen?
 • Heeft u suggesties welke beoordelingscriteria wij moeten hanteren om objectief uw circulaire aanbieding met die van anderen te kunnen vergelijken en beoordelen? (Hoe voorkomen we dat we appels met peren vergelijken?)
 • Welke risico’s ziet u en hoe gaat u daarmee om? Welke financiële of juridische risico’s wilt of kunt u lopen, hoe groot mogen die zijn?

Over de transitie naar een circulair aankoopbeleid...