Hoe maken we overheidsopdrachten sociaal?

Als we het in Vlaanderen over duurzame overheidsopdrachten hebben, dan denken we nogal snel aan ecologische producten. Milieucriteria zijn ontzettend belangrijk, maar publieke aankopers kunnen via hun overheidsopdrachten ook bijdragen tot het realiseren van het sociale beleid van hun organisatie.

Aankopers kunnen bewuste keuzes maken voor het stimuleren van sociale innovatie, het aantrekken van sociale economie leveranciers, creëren van tewerkstellingskansen en het investeren in opleiding voor mensen uit kansengroepen.

De grote vraag is: hoe kunnen aankopers dit integreren in het aankoopproces? Wat zijn de juridische mogelijkheden? Wat zijn de concrete doelstellingen en hoe vertaal je dit in een bestek? Welke segmenten zijn prioritair? En hoe breng je de sociale impact in kaart?

Mieke Pieters van The Global Picture gaf hierover een praktische workshop op  8 december 2016 in Gent, voor aankopers uit publieke organisaties onderhevig aan de wetgeving overheidsopdrachten, beleidsexperten en juristen.

Beleidsdoelstellingen helpen realiseren

De overheidsopdrachten zijn een belangrijke hefboom waarmee overheden een gigantische impact kunnen realiseren, maar die nog teveel onderbenut blijft. En dat terwijl zowat alle overheden zichzelf doelstellingen hebben opgelegd op het vlak van werkloosheid, kansengroepen en eerlijke handel. “Strategische aankopen kunnen ook het beleid van een overheid helpen realiseren,” legt Mieke Pieters van The Global Picture uit.

Go for the coconuts

Het is niet aan te raden om in één beweging aan elke overheidsopdracht een waslijst met sociale criteria toe te voegen. Want dat zou ook verlammend kunnen werken: de markt is daar niet klaar voor. Het is kwestie van enkele grote aankoopdossiers en beleidsdoelstellingen te selecteren die complementair zijn. Om die dan stapsgewijs socialer proberen te maken. “Go for the coconuts and leave the peanuts for the monkeys,” zegt Mieke Pieters.

Stap voor stap

1/ FOCUS. Bedenk wat je als overheid precies wilt bereiken. Waar willen jouw politici naartoe? Voor welke doelgroep willen jullie meer arbeidskansen creëren? En welke goederen of diensten kunnen daaraan bijdragen?

2/ COMMITMENT. Hoe kun je draagvlak creëren voor sociaal aankoopbeleid? Wie moet je nog zien te overtuigen? Probeer zoveel mogelijk mensen binnen je team of op de aankoopdienst mee te krijgen.

3/ IMPACT. Volg de dossiers met sociale criteria zorgvuldig op. Controleer, evalueer, stuur bij en grijp in als het nodig is. Als je zicht hebt op de maatschappelijke impact van je aankopen, kun je er ook over communiceren en er verder mee gaan.

4/ VERKEN. Blijf niet achter je bureau zitten, maar ga in dialoog met verschillende aanbieders op de markt. Wat is de capaciteit van de sociale economie? Welke reguliere bedrijven zien het zitten om samen te werken met sociale spelers? Dankzij een goede marktverkenning kun je een realistisch bestek opmaken met maximale impact.

5/ GRENZEN. De sociale economie is vooral geschikt voor repetitieve en arbeidsintensieve taken, die niet dringend zijn, op plaatsen die te bereiken zijn via het openbaar vervoer. De capaciteit is vaak beperkt, dus het is goed om te beginnen met bescheiden opdrachten.

6/ SPRING. Streef geen perfectie na, maar leer door ervaringen op te doen. Durf experimenteren, fouten maken en verbeteren.

30-01-2017

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.