Hoe duurzaam is jouw bank?

Het platform BankWijzer lanceert vandaag de eerste Belgische duurzame bankengids. Klanten kunnen op www.bankwijzer.be eenvoudig zien hoe het beleid van hun bank scoort op acht maatschappelijke thema’s en of hun bank investeringen doet die schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast kunnen bezoekers via de website ook een bericht naar hun bank sturen.

De investeringen van vandaag bepalen de wereld van morgen. Volgens Fairfin moeten banken meer doen dan winst maken om de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken. Daarom evalueert Bankwijzer het beleid van banken op acht thema’s die een belangrijke impact hebben op de duurzaamheid van de economie en de samenleving.

BankWijzer onderzoekt Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot en VDK. Deze banken worden geëvalueerd op hun beleid rond klimaat, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, bonussen, belastingen & corruptie, transparantie en wapens. De methodologie werd in samenwerking met het Nederlandse onderzoeksbureau Profundo ontwikkeld. Ze vertrekt vanuit internationale standaarden en gaat na of banken die onderschrijven, of ze die ook implementeren en of ze er transparant over zijn. Voor elke bank worden alleen publiek toegankelijke documenten zoals jaar- en CSR-rapporten gescreend. De scores worden jaarlijks geactualiseerd.

De resultaten tonen aan dat op enkele voorlopers na – Van Lanschot, VDK en Triodos – alle banken in België te laag scoren. Opvallend: Sommige banken onderschrijven internationale standaarden en stellen uitvoerige beleidsteksten op, maar investeren tegelijkertijd erg grote bedragen in economische activiteiten met een schadelijke impact op mens en milieu. Frank Vanaerschot  van FairFin: “Het is schrijnend vast te stellen dat veel banken in hun klimaatbeleid uitweiden over de CO2- uitstoot van hun kantoren, maar zwijgen over de ecologische voetafdruk van hun investeringen.”

Wat er met ons geld op de bank gebeurt, komt slechts zelden onder de aandacht, maar heeft een grote impact. Hoe ons geld geïnvesteerd wordt is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de banken, maar burgers kunnen helpen om het verschil te maken. De coalitie van organisaties rond Bankwijzer reikt met deze website de hand om samen duurzaam investeren op de agenda te zetten. Via www.bankwijzer.be kunnen klanten aan hun bank en de buitenwereld laten weten wat ze vinden van het beleid van hun bank. Ze kunnen ook van bank veranderen, als ze hun bank helemaal niet meer zien zitten.

In de komende maanden zal BankWijzer inzoomen op enkele maatschappelijk relevante thema’s (m.n. lobbyactiviteiten, belastingontwijking en klimaat) en hierover meer diepgaande studies publiceren.

BankWijzer is een onderzoeks- en actieplatform. Bankwijzer België is een coalitie van zeven organisaties (Réseau Financité, Oxfam-Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, CNCD-11.11.11, Amnesty International en Netwerk Bewust Verbruiken) die wordt gecoördineerd door FairFin.

Bankwijzer België maakt deel uit van Fair Finance Guide International, een samenwerking van nationale coalities uit België, Brazilië, Frankrijk, Indonesië, Japan, Nederland en Zweden. Fair Finance Guide International is de internationalisering van de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer die vijf jaar geleden werd opgericht.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.