Het MEMOrandum van Taxistop

  • 6 februari 2019

Eind januari stelde Taxistop een MEMOrandum voor met beleidsaanbevelingen voor de regionale en federale verkiezingen van mei 2019.

De visie van Taxistop?

Als we erin slagen om ritten en voertuigen beter te delen en te verbinden met stappen, fietsen en collectief vervoer dan wordt mobiliteit efficiënter.

Meer Efficiënte MObiliteit - de MEMO in het MEMOrandum - betekent dus dat we voor meer mensen vervoer kunnen aanbieden, met minder ruimte- en energiegebruik en aan een lagere kost.

Het memorandum bestaat uit drie thema’s:

  1. Gedeeld autogebruik: carpoolen, autodelen en centrales voor minder mobielen
  2. Geconnecteerde mobiliteit: mobipunten, mobility-as-a-service, het mobiliteitsbudget en open data
  3. Herziening decreet mobiliteitsverenigingen: “een sterk mobiliteitsveld in een sterk veranderende wereld van mobiliteit”

Zo lees je onder andere dat Taxistop oproept om 1.000 mobipunten in Vlaanderen te realiseren tegen 2025.

Mobipuntenzijn plaatsen waar je verschillende vervoersvormen samen vindt, zoals een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen, -bakfietsen en -steps. Zo ziet Leuven dat bijvoorbeeld.

Het Taxistop MEMOrandum kan je hier raadplegen.