Het circulaire potentieel van luiers en incontinentiemateriaal

PRé Consultants maakte in 2017-2018 een studie aan de hand van internationaal literatuur- en marktonderzoek en met input van de sector van Absorbent Hygiene Products (AHP), de toeleveranciers, de recyclagebedrijven, de retailers en de gebruikers (zoals kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen). De OVAM wilde hiermee peilen naar het circulaire potentieel van AHP.

Nog geen recycling

De studie wees uit dat ecodesign al grotendeels wordt toegepast in de AHP-sector. Materiaalreductie en product- en transportefficiëntie scoren goed, maar circulair design staat nog in de kinderschoenen. Het studiebureau vond geen voorbeelden in de literatuur of in de interviews van producenten die tonen dat de uiteindelijke demontage of de recycling van AHP in het productontwerp wordt meegenomen.

Aanbevelingen

De studie somt een groot aantal belemmeringen op, maar suggereert ook vervolgstappen om de transitie naar een circulaire AHP-sector te stimuleren. Zo zou het goed zijn om behalve nieuwe recyclingtechnieken ook de kwaliteit en de afzetmogelijkheden van de outputstromen, de kosten en baten en de socio-economische aspecten van mogelijke inzamelscenario’s in kaart te brengen. De potentiële milieuvoordelen van herbruikbare systemen zouden meer in het licht moeten komen en ook nieuwe bedrijfsmodellen zoals service modellen met herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal. Duurzaamheid kan een prominentere plaats krijgen in het aankoopbeleid van zorginstellingen.

In het kader van het collectief plan 2017-2022 zullen we aan de sector vragen om acties te formuleren op basis van de studie-aanbevelingen.

Het volledige studierapport kunt u hier nalezen.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.