Het circulaire potentieel van luiers en incontinentiemateriaal

PRé Consultants maakte in 2017-2018 een studie aan de hand van internationaal literatuur- en marktonderzoek en met input van de sector van Absorbent Hygiene Products (AHP), de toeleveranciers, de recyclagebedrijven, de retailers en de gebruikers (zoals kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen). De OVAM wilde hiermee peilen naar het circulaire potentieel van AHP.

Nog geen recycling

De studie wees uit dat ecodesign al grotendeels wordt toegepast in de AHP-sector. Materiaalreductie en product- en transportefficiëntie scoren goed, maar circulair design staat nog in de kinderschoenen. Het studiebureau vond geen voorbeelden in de literatuur of in de interviews van producenten die tonen dat de uiteindelijke demontage of de recycling van AHP in het productontwerp wordt meegenomen.

Aanbevelingen

De studie somt een groot aantal belemmeringen op, maar suggereert ook vervolgstappen om de transitie naar een circulaire AHP-sector te stimuleren. Zo zou het goed zijn om behalve nieuwe recyclingtechnieken ook de kwaliteit en de afzetmogelijkheden van de outputstromen, de kosten en baten en de socio-economische aspecten van mogelijke inzamelscenario’s in kaart te brengen. De potentiële milieuvoordelen van herbruikbare systemen zouden meer in het licht moeten komen en ook nieuwe bedrijfsmodellen zoals service modellen met herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal. Duurzaamheid kan een prominentere plaats krijgen in het aankoopbeleid van zorginstellingen.

In het kader van het collectief plan 2017-2022 zullen we aan de sector vragen om acties te formuleren op basis van de studie-aanbevelingen.

Het volledige studierapport kunt u hier nalezen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.

Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

Eco*Bouwforum: Milieuvriendelijk bouwen is helemaal niet duur

Over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen doet een rist misverstanden de ronde. Zoals dat het duurder is dan traditioneel bouwen. Dit Eco*Bouwforum van VIBE helpt die misverstanden uit de wereld.