Het circulaire potentieel van luiers en incontinentiemateriaal

PRé Consultants maakte in 2017-2018 een studie aan de hand van internationaal literatuur- en marktonderzoek en met input van de sector van Absorbent Hygiene Products (AHP), de toeleveranciers, de recyclagebedrijven, de retailers en de gebruikers (zoals kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen). De OVAM wilde hiermee peilen naar het circulaire potentieel van AHP.

Nog geen recycling

De studie wees uit dat ecodesign al grotendeels wordt toegepast in de AHP-sector. Materiaalreductie en product- en transportefficiëntie scoren goed, maar circulair design staat nog in de kinderschoenen. Het studiebureau vond geen voorbeelden in de literatuur of in de interviews van producenten die tonen dat de uiteindelijke demontage of de recycling van AHP in het productontwerp wordt meegenomen.

Aanbevelingen

De studie somt een groot aantal belemmeringen op, maar suggereert ook vervolgstappen om de transitie naar een circulaire AHP-sector te stimuleren. Zo zou het goed zijn om behalve nieuwe recyclingtechnieken ook de kwaliteit en de afzetmogelijkheden van de outputstromen, de kosten en baten en de socio-economische aspecten van mogelijke inzamelscenario’s in kaart te brengen. De potentiële milieuvoordelen van herbruikbare systemen zouden meer in het licht moeten komen en ook nieuwe bedrijfsmodellen zoals service modellen met herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal. Duurzaamheid kan een prominentere plaats krijgen in het aankoopbeleid van zorginstellingen.

In het kader van het collectief plan 2017-2022 zullen we aan de sector vragen om acties te formuleren op basis van de studie-aanbevelingen.

Het volledige studierapport kunt u hier nalezen.

05 november: Samen voor duurzaam landschapsonderhoud

Hoe kunnen we onze landschappen op een kwalitatieve manier onderhouden?

29 november: het groeipotentieel van Vlaamse bio-energie

Over de rol van biomassa in de energietransitie

13 november: Praktijkdag Participatie

Inzichten, praktijken en instrumenten om op een participatieve manier het beleid van de komende legislatuur vorm te geven

Burgers werken samen aan hernieuwbare energieprojecten

Niet-particuliere investeringen in duurzame energie, om de energietransitie te versnellen.

VN-klimaatrapport klinkt alarmerend

De komende 10 jaar zijn cruciaal

De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft niet alleen impact op longen, maar ook op hart- en bloedvaten