Green Deal Circulair Inkopen

De Nederlandse overheid heeft in 2011 de ‘Green Deals’ ingevoerd, om knelpunten weg te nemen bij duurzame projecten. Het zijn afspraken tussen overheden, bedrijven en organisaties. In een Green Deal overleggen de partners waar het mis gaat en pakken ze samen de problemen aan.

Zo bestaat ook de Green Deal Circulair Inkopen. Volgens de initiatiefnemers ligt de sleutel voor het succes van de circulaire economie namelijk bij de aankopers. Zij kunnen de vraag naar circulair geproduceerde goederen stimuleren. Het is ook belangrijk dat de aankopers ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

Daarom hebben een dertigtal partijen (waarvan 70% bedrijven – 30% overheden) in deze Green Deal afgesproken om samen de circulaire economie te ondersteunen door middel van hun aankoopbeleid. Zij bundelen de krachten en gaan samen op ontdekking. Niet alleen door kennis te ontwikkelen en te delen, maar ook door gezamenlijk doelen te stellen en concrete afspraken te maken over circulair inkopen.

Over de transitie naar een circulair aankoopbeleid...