Gezocht: te saneren scholen

Het saneringsprogramma voor verontreinigde schoolterreinen wordt verlengd. Dit najaar lanceert de OVAM een tweede communicatiecampagne om nog meer scholen warm te maken voor het project. 

Op 5 september 2013 ondertekenden de ministers van Leefmilieu en Onderwijs een samenwerkingsovereenkomst rond bodemsaneringen voor scholen. Het doel: vervuilde schoolterreinen in kaart brengen en scholen bijstaan en financieel ondersteunen bij bodemonderzoeken en -saneringen. De OVAM treedt op als facilitator en kenniscentrum en fungeert ook als bouwheer voor scholen die zich aanmelden.

Snel uitgevoerd

Na een communicatiecampagne van de OVAM en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) meldden 36 scholen zich aan. In één school is de sanering intussen succesvol afgerond, op een ander schoolterrein is de OVAM intensief aan het saneren. Het hoge tempo is nodig omdat de twee scholen op korte termijn een renovatieproject willen opstarten. De bodemvervuiling vormt alvast geen struikelblok meer voor de geplande herontwikkeling en nieuwbouw. De OVAM verwijderde onder meer verontreiniging met minerale olie, afkomstig van een stookolietank. De verontreiniging in het vaste deel van de aarde werd ontgraven. Nu volgen we samen met de school de toestand van het grondwater nog twee jaar op. Op een ander schoolterrein verwijderden we een oude kelder waarin nog pure teer aanwezig was. De kelder werd gebouwd voor de school zich op het terrein vestigde, en de school ontving daarom een volledig vrijstelling van de saneringsplicht.

Nieuwe campagne

Voor elke school die zich aanmeldt, stippelen we de kortste en voordeligste weg naar een propere (bebouwbare) bodem uit. Daarbij houden we rekening met de specifieke situatie van de school: is er een herontwikkeling gepland, waar bevindt de bodemvervuiling zich? Als de vervuiling bijvoorbeeld onder de speelplaats zit, plannen we de werkzaamheden tijdens een schoolvakantie.

Dit najaar lanceert de OVAM een tweede communicatiecampagne om nog meer scholen warm te maken voor het project. Een derde kans krijgen de scholen niet meer: deze campagne wordt wellicht de laatste gelegenheid om aanzienlijke subsidies (tot 70 procent van de kosten) te ontvangen van de OVAM en AGIOn. Wie nog interesse heeft, spitst dit najaar dus best de oren!

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.