Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energiewoning of heb je een deel van je woning energievriendelijk verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Dan kun je meewerken aan de campagne Ecobouwers Opendeur. 

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee opendeurweekends op 1 & 2 november en op 8, 9, 10 & 11 november brengen ze kandidaat (ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor zoeken ze eigenaars van energiezuinige en duurzame huizen die hun woning tijdens één of beide campagneweekends willen openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen.

Inschrijven en meer info op www.ecobouwers.be of bij jurgen.naets@bblv.be (02 282 19 42).

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.