Gent lanceert Fonds Tijdelijke Invullingen

De Stad Gent heeft 300.000 euro vrijgemaakt voor het Fonds Tijdelijke Invullingen. Met dit fonds wil het stadsbestuur organisaties aanmoedigen om tijdelijk ongebruikte plekken in de stad (zoals braakliggende sites, verlaten gebouwen en pleinen) te benutten, zowel vanuit sociaal-cultureel, economisch als participatief oogpunt. Ze kunnen daarvoor begeleiding of subsidies krijgen.

De Site

Het fenomeen van tijdelijke invullingen is niet nieuw in Gent. De voorbije jaren werden al tal van initiatieven genomen. Een van de eerste - en spraakmakende -voorbeelden was De Site in de wijk Rabot-Blaisantvest. Een oude betonnen fabrieksvloer van de voormalige Alcatel-site werd heringericht als een trefpunt voor de buurt, waar alle bewoners, verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten.

Naast de nodige infrastructuur (o.a. 3000 m² stadsakker, mini-moestuinen, een polyvalent sportterrein, containers als werf- en werkplaats, enz.) ontwikkelt de Site ook inhoudelijke projecten, zowel buurtgebonden als buurtoverstijgend.

De betrokkenheid van buurtbewoners bij tijdelijke invullingen maakt dat zij zich inzetten voor het onderhoud en de bescherming van hun woonomgeving. Wie voelt dat hij deel uitmaakt van zijn woonomgeving, zal zich sneller aangesproken voelen om ook werkelijk deel te nemen aan de organisatie ervan. 

Tal van experimenten

In het spoor van De Site volgden nog tal van andere projecten rond tijdelijke invullingen in diverse wijken en staan er nieuwe op stapel. Denk hierbij aan Den Hof in Ledeberg (rond buurtcomposteren), DOK, Piramuide in Muide-Meulestede, enz.

Locaties voor tijdelijke invullingen kunnen in elke Gentse wijk te vinden zijn. Ook kan de tijdelijke invulling multidisciplinair zijn. In totaal maakt het stadsbestuur voor dit nieuwe fonds alvast 300.000 euro vrij: 120.000 euro voor 2014 en 180.000 voor 2015.

Praktisch

Iedereen kan een voorstel tot tijdelijke invulling indienen:

een persoon
een vereniging
een onderneming
een samenwerkingsverband

Meer informatie

Gebiedsgerichte Werking 
Administratief Centrum Portus
Keizer Karelstraat 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 82 40 
Tel.: 09 266 82 49 
Tel.: 09 266 82 63 
E-mail: gebiedsgerichtewerking@gent.be 
E-mail: dewijkaanzet@gent.be 

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.