Genk, Gent en Brussel winnen Slim in de Stad-prijs

De steden Genk, Gent en Brussel (Vlaamse Gemeenschapscommissie) winnen de Slim in de Stad-prijs en krijgen elk 50.000 euro. De prijs ‘Slim in de Stad’ (vroeger de Thuis in de Stad-prijs) is een conceptwedstrijd waarin centrumsteden voor hun stad/stadsregio een toekomstvisie schetsen. Vlaanderen wil op die manier in partnerschap met haar steden een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee onze steden geconfronteerd worden.

Stedelijke uitdagingen  

Genk, Gent en Brussel (VGC) wonnen de wedstrijd en bedachten het sterkste concept om te evolueren naar een slimme stad. “Complexer wordende stedelijke uitdagingen vragen innovatieve antwoorden. ‘Slimme steden’ zijn die steden die technologie en digitalisering inzetten om de levenskwaliteit en dienstverlening te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de allesomvattende maatschappelijke uitdagingen optimaler en efficiënter aan te pakken”, aldus minister Homans.

Genk

De Stad Genk en het OCMW willen met het innovatieve concept “verslimmen” extra sociaal kapitaal realiseren om kinderarmoede en onderwijsachterstand te bestrijden. Ze mikken op de creatie van een duurzame vrijetijdsbesteding en op het coachen van het kind om zijn/haar onderwijskansen te verhogen. Kansarme gezinnen met vijfjarige kinderen staan centraal in het concept. Op middellange termijn streeft Genk een sterk individueel engagement na van de vrijwillige coaches die de vijfjarige en het gezin begeleiden. Individuele of gegroepeerde Genkenaren die zich online aanmelden in een community kunnen optreden als supporters. Zij staan de coaches bij. Met dit concept wil de stad nieuwe fysieke en digitale samenwerkingsvormen/-platformen verkennen.

Gent

Stadsbestuur, bedrijven, onderzoeksinstellingen én burgers verenigen zich om de kansen en de uitdagingen, die de kennis- en informatiemaatschappij biedt, maximaal te benutten. Ze beschouwen data als strategische troeven (assets). Ze onderbouwen de processen en beslissingen in de slimme stad.  Maar, de burger is de actor die in de eerste plaats het stedelijk leven definieert. Het concept past zowel de multidisciplinaire als de multi-actorbenadering toe. Het zet in op technologische en sociale innovatie. In de eerste “smart city”-concepten nam technologie een bepalende rol in. Gent breidt het “Smart City”-concept uit met de “smart citizen”. Het resultaat is dat ook andere vragen over beheer, beleid en participatie aan de oppervlakte komen in een slimme stad.

VGC

Brussel zet in op stadslandbouw en stedelijke nijverheid. Het concept “W² in de stad” van Atelier Groot Eiland vzw streeft naar ruimtebesparing, recyclage van voedselafval en stadsecologie. Het experiment combineert deze innovatieve invalshoek met arbeidszorg, want ze bieden een arbeidstraject aan laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Meer informatie en de reacties van de jury op de website van Thuis in de Stad.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.