Gemeenten kunnen miljoenen besparen met energiezuinige straatverlichting

Als Vlaanderen haar 1,2 miljoen lampen vervangt door dimbare ledverlichting, kan het meer dan 60% energie besparen. Bovendien kunnen de onderhoudskosten met 50 tot 75% naar beneden, omdat ledverlichting tot vier keer langer meegaat. Een versnelde omschakeling is niet alleen goed voor het klimaat, het kan de Vlaamse gemeenten tot 32 miljoen euro per jaar besparen.

Scrabble: langetermijninvesteringsprogramma’s

De N-VA pleit ervoor om langetermijninvesteringsprogramma’s op te stellen om alle verlichting aan te pakken. Eerst en vooral moeten gemeenten goed bekijken waar ze wel zullen verlichten en waar dat niet nodig is. Zo zijn er nog heel wat landelijke wegen met weinig nachtelijk verkeer, die eigenlijk niet verlicht hoeven te worden. Het is technisch ook perfect mogelijk om lichten te dimmen of te doven tussen bepaalde uren. Gemeente Heuvelland kon door alle openbare verlichting te doven tussen 11u ‘s avonds en 5u ‘s ochtends 30% besparen op haar energiefactuur, goed voor 59.000 euro per jaar of 76 ton CO2.

Licht als dienst

Momenteel dragen zowel de distributienetbeheerders (DNB) als gemeenten samen de verantwoordelijkheid voor de openbare verlichting. Gemeenten hebben beslissingsmacht over de investeringen, terwijl de netbeheerders zorgen voor de exploitatie. Tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement rond de ledverlichting, kwamen verschillende suggesties naar voor om de vervanging te versnellen: ofwel moet de openbare dienstverplichting (ODV) beter ingevuld worden met het oog op energie-efficiëntie, ofwel moeten gemeenten veel meer de mogelijkheid krijgen om zelf initiatief te nemen. Een interessant concept voor gemeenten is werken met ‘build, design and operate’- aanbestedingen (BDO): licht geleverd als een dienst. In dat geval staat een externe dienstverlener niet alleen in voor de plaatsing, maar ook het onderhoud tijdens de volledige levensduur.

Burgerparticipatie als financieringsmechanisme

Maar voor gemeenten die écht innovatief willen zijn, raadt Bond Beter Leefmilieu aan om het voorbeeld van stad Halle te volgen. In 2017 besliste Halle om, via de coöperatieve Pajopower, al haar inwoners de kans te geven om mee te investeren in de verduurzaming van haar verlichting. Een Europese primeur! Pajopower haalt 225.000 euro op bij haar coöperanten en realiseert zo een besparing van 92 ton CO2.

Bron: Bond Beter Leefmiliue

07/05/2018

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.