FRDO persprijs duurzame ontwikkeling

De FRDO Persprijs duurzame ontwikkeling gaat afwisselend naar de geschreven pers en naar de audiovisuele media. Voor deze editie kwamen kranten-, tijdschrift- en internetartikelen in aanmerking die gepubliceerd werden tussen 1 januari en 31 december 2016, en op een kwalitatieve en originele manier een thema van duurzame ontwikkeling behandelen. De jury bestond uit communicatiedeskundigen van de leden van de raad. De laureaten ontvangen naast een geldbedrag, ook een trofee in de vorm van een origineel kunstwerk. 

Aan Vlaamse kant vielen Annelies Roose, Guy Nantier en Tine Hens in de prijzen. 

In de categorie Kranten– Nederlandstalig: Annelies Roose met haar reeks '40 Dagen zonder Afval' voor Het Nieuwsblad. De jury vond de serie “40 dagen zonder afval” in het Nieuwsblad helder geschreven, toegankelijk en aantrekkelijk vormgegeven. Verschillende aspecten van de afvalproblematiek komen aan bod. Door zelf te proberen thuis minder afval te produceren en daarover te berichten, slaagde de journaliste erin een levendig verhaal te brengen. De jury waardeert dat een dergelijke serie in een krant met een ruim bereik als het Nieuwsblad kon verschijnen.”

In de categorie Tijdschriften– Nederlandstalig: Guy Nantier met zijn artikel over Agroforestry voor Veeteelt-Vlees, maandblad voor de vleesveehouderij. Agroforestry is een landbouwbenadering die nog niet zo bekend is, en een manier om de kringloop te sluiten in een sector met een grote voetafdruk. De jury waardeerde de onderbouwde analyse in het artikel, met zowel aandacht voor omgevingsfactoren als voor de economische voordelen voor de producent. Op die manier weet de auteur zijn doelpubliek aan te spreken. Agroforestry is een van de manieren om onze landbouw te heroriënteren, en het is een pluspunt dat een artikel erover kan verschijnen in het blad van een sector waar de stap naar meer duurzaamheid urgent is, maar niet steeds makkelijk verloopt.”

In de categorie 'Elektronische media-Nederlandstalig': Tine Hens met haar dossier over de klimaattop van Marrakech voor de website van MO* Magazine. De jury waardeerde de consequente houding van de auteur om niet naar Marrakech te vliegen voor een reportage over de klimaatonderhandelingen daar, maar om verslag uit te brengen van achter haar bureau, op basis van al wat op het net beschikbaar was over de klimaattop (en dat was veel). Het experiment is meer dan geslaagd te noemen, want het journalistieke resultaat is even (zoniet beter) onderbouwd dan de artikelen van de journalisten die wel ter plaatse waren. De auteur slaagt er ook steeds in haar verhaal op een vlotte en aantrekkelijke manier te brengen, zowel in haar artikelen, blogs als in haar boek Het klein verzet.”

17/05/2017

17 - 19 oktober: Future Forward Summit

Over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst

20 oktober: Dag van de Trage Weg

Actiedag voor veilige en aangename trage wegen

18 september: Are you future-proof?

Nadenken over de toekomst van de mobiliteit in en rond Brussel