FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 maart 2021 van 9u30 tot 11u30.

De federale regering hecht veel belang aan de verhoging van het tempo van de overheidsinvesteringen in België. Dit zal vooral van belang zijn voor de verwezenlijking van de Europese doelstellingen van de Green Deal en duurzame ontwikkeling. Een hoger tempo zal de reeds door de Europese Unie gewenste overgangsdynamiek voor het herstel- en veerkrachtplan voortzetten.

Particuliere investeringen moeten eveneens een belangrijke rol spelen en een essentiële pijler vormen om de heroriëntatie van onze economie in de richting van deze doelstellingen te ondersteunen.
 
Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact. De rol van de federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en het nieuwe door haar op te richten transformatiefonds in het kader van de versterking van de investeringen voor de transitie zal naar voren gebracht worden.

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 21 maart.

Het programma

Voorzitter van het webinar : B. Bleys (co-voorzitter WG FT)

  •  Inleiding - J.-P. van Ypersele en B. Bleys
  •  Wat kan de FPIM doen om bedrijven te helpen zich te heroriënteren in functie van de klimaatdoelstellingen? - C. Vaessen (FPIM) en M. de Brabant (FPIM)
  •  Welke bedrijven zouden ondersteund kunnen worden door het nieuwe transformatiefonds van de FPIM? - S. Holemans (Solifin)
  •  Hoe kunnen de noodzakelijke investeringen worden gefinancierd? - Y. Bollen (Reset.Vlaanderen)
  •  Hoe kunnen bedrijven worden betrokken bij de financiering van milieuprojecten in het kader van het herstelplan en strategische investeringen? - (VBO, TBC)

De talen die voorzien zullen worden zijn het Nederlands en het Frans. Er zal geen simultaanvertaling zijn.
 
Voor elke vraag omtrent dit webinar, kan je mevrouw Nathalie Boucquey contacteren.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.