FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 23 maart 2021 van 9u30 tot 11u30.

De federale regering hecht veel belang aan de verhoging van het tempo van de overheidsinvesteringen in België. Dit zal vooral van belang zijn voor de verwezenlijking van de Europese doelstellingen van de Green Deal en duurzame ontwikkeling. Een hoger tempo zal de reeds door de Europese Unie gewenste overgangsdynamiek voor het herstel- en veerkrachtplan voortzetten.

Particuliere investeringen moeten eveneens een belangrijke rol spelen en een essentiële pijler vormen om de heroriëntatie van onze economie in de richting van deze doelstellingen te ondersteunen.
 
Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact. De rol van de federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en het nieuwe door haar op te richten transformatiefonds in het kader van de versterking van de investeringen voor de transitie zal naar voren gebracht worden.

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 21 maart.

Het programma

Voorzitter van het webinar : B. Bleys (co-voorzitter WG FT)

  •  Inleiding - J.-P. van Ypersele en B. Bleys
  •  Wat kan de FPIM doen om bedrijven te helpen zich te heroriënteren in functie van de klimaatdoelstellingen? - C. Vaessen (FPIM) en M. de Brabant (FPIM)
  •  Welke bedrijven zouden ondersteund kunnen worden door het nieuwe transformatiefonds van de FPIM? - S. Holemans (Solifin)
  •  Hoe kunnen de noodzakelijke investeringen worden gefinancierd? - Y. Bollen (Reset.Vlaanderen)
  •  Hoe kunnen bedrijven worden betrokken bij de financiering van milieuprojecten in het kader van het herstelplan en strategische investeringen? - (VBO, TBC)

De talen die voorzien zullen worden zijn het Nederlands en het Frans. Er zal geen simultaanvertaling zijn.
 
Voor elke vraag omtrent dit webinar, kan je mevrouw Nathalie Boucquey contacteren.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.

Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

Eco*Bouwforum: Milieuvriendelijk bouwen is helemaal niet duur

Over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen doet een rist misverstanden de ronde. Zoals dat het duurder is dan traditioneel bouwen. Dit Eco*Bouwforum van VIBE helpt die misverstanden uit de wereld.