Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Eigen patrimonium duurzaam maken

De energie-uitgaven van alle Vlaamse steden en gemeenten werden in kaart gebracht. Diest scoorde onder het gemiddelde binnen zijn eigen provincie en in heel Vlaanderen.

Daarom gaat het zijn patrimonium samen met dat van het OCMW energiezuiniger maken. Een energieprestatiecontract is daarbij een van de methoden.

Doel is het primaire energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met vijftien procent te laten dalen tegen 2030.

Halen, Diest en het Vlaams Energiebedrijf slaan de handen in elkaar

Halen en Diest sluiten samen een contract af met het Vlaams Energiebedrijf. Door deze samenwerking brengen ze in totaal zestien gebouwen in. Zo komen ze tot een aantrekkelijker pakket aan maatregelen voor de uitvoerende partij (Energy Services Company of ESCO).

Halen wil in zes gebouwen energie besparen, en Diest in tien gebouwen waaronder het stadhuis, het cultureel centrum en de gemeentescholen en ontmoetingscentra.
 
Het Vlaams Energiebedrijf begeleidt beide steden bij de voorbereidingen van de aanbesteding en neemt hierbij enkele taken op zich zoals de uitvoering van een haalbaarheidsstudie, de opmaak van een bestek van de overheidsopdracht en de verificatie van de besparingen.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.