Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Eigen patrimonium duurzaam maken

De energie-uitgaven van alle Vlaamse steden en gemeenten werden in kaart gebracht. Diest scoorde onder het gemiddelde binnen zijn eigen provincie en in heel Vlaanderen.

Daarom gaat het zijn patrimonium samen met dat van het OCMW energiezuiniger maken. Een energieprestatiecontract is daarbij een van de methoden.

Doel is het primaire energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met vijftien procent te laten dalen tegen 2030.

Halen, Diest en het Vlaams Energiebedrijf slaan de handen in elkaar

Halen en Diest sluiten samen een contract af met het Vlaams Energiebedrijf. Door deze samenwerking brengen ze in totaal zestien gebouwen in. Zo komen ze tot een aantrekkelijker pakket aan maatregelen voor de uitvoerende partij (Energy Services Company of ESCO).

Halen wil in zes gebouwen energie besparen, en Diest in tien gebouwen waaronder het stadhuis, het cultureel centrum en de gemeentescholen en ontmoetingscentra.
 
Het Vlaams Energiebedrijf begeleidt beide steden bij de voorbereidingen van de aanbesteding en neemt hierbij enkele taken op zich zoals de uitvoering van een haalbaarheidsstudie, de opmaak van een bestek van de overheidsopdracht en de verificatie van de besparingen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.

Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Diest scoort slechts binnen de provincie Vlaams-Brabant en in heel Vlaanderen als het gaat om energiekosten. Daar wil het iets aan doen.