Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Eigen patrimonium duurzaam maken

De energie-uitgaven van alle Vlaamse steden en gemeenten werden in kaart gebracht. Diest scoorde onder het gemiddelde binnen zijn eigen provincie en in heel Vlaanderen.

Daarom gaat het zijn patrimonium samen met dat van het OCMW energiezuiniger maken. Een energieprestatiecontract is daarbij een van de methoden.

Doel is het primaire energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur met vijftien procent te laten dalen tegen 2030.

Halen, Diest en het Vlaams Energiebedrijf slaan de handen in elkaar

Halen en Diest sluiten samen een contract af met het Vlaams Energiebedrijf. Door deze samenwerking brengen ze in totaal zestien gebouwen in. Zo komen ze tot een aantrekkelijker pakket aan maatregelen voor de uitvoerende partij (Energy Services Company of ESCO).

Halen wil in zes gebouwen energie besparen, en Diest in tien gebouwen waaronder het stadhuis, het cultureel centrum en de gemeentescholen en ontmoetingscentra.
 
Het Vlaams Energiebedrijf begeleidt beide steden bij de voorbereidingen van de aanbesteding en neemt hierbij enkele taken op zich zoals de uitvoering van een haalbaarheidsstudie, de opmaak van een bestek van de overheidsopdracht en de verificatie van de besparingen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.

Burgemeestersconvenant hernieuwd

Op 21 april werd de hernieuwde versie van het burgemeestersconvenant gelanceerd. Het doel van de hernieuwing is om steden en gemeenten te stimuleren om krachtiger op te treden voor een eerlijker, klimaatneutraal Europa.

Eco*Bouwforum: Milieuvriendelijk bouwen is helemaal niet duur

Over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen doet een rist misverstanden de ronde. Zoals dat het duurder is dan traditioneel bouwen. Dit Eco*Bouwforum van VIBE helpt die misverstanden uit de wereld.