Fiets wordt populairder voor woon-werkverkeer

De fiets werd de laatste jaren aanzienlijk populairder als pendelmiddel. In 2011 fietste 12% van de werkende beroepsbevolking naar het werk, vandaag 18% (+50%). De grootste groepen zijn tussen de leeftijd van 18 en 32 en tussen 48 en 52 jaar. Ze fietsen gemiddeld 7 kilometer van woon- naar werkplaats, zo blijkt uit een nieuw initiatief van Acerta: een mobiliteitsbarometer.

Aangezien het mobiliteitsbudget één van de prioriteiten is van de federale regering, lanceert HR-groep Acerta een mobiliteitsbarometer die peilt naar de evolutie in de mobiliteit van de Belgische werknemer. De eerste editie brengt de evolutie in mobiliteit in kaart tussen 2015 en 2011 op vlak van de afstand woon-werkverkeer.

Die barometer leert dus o.m. dat er meer gefietst wordt. Dat komt wellicht door het stijgend aantal structurele files en dat de werkgever een voordelige fietsvergoeding kan toekennen, speelt wellicht ook een rol.  Fietsende werknemers beginnen minder gestresseerd aan het werk, zo oppert Acerta verder. Daarnaast maakt de elektrische fiets langere afstanden fietsbaarder, al vertaalt zich dat vandaag nog niet in een groter aantal kilometers.

Dirk Wijns verwacht dat wel in de toekomst, want sportieve werknemers kunnen maandelijks een mooie financiële compensatie bij elkaar fietsen. De Mobiliteitsbarometer stelt vast dat op een periode van 5 jaar 70% meer werknemers een fietsvergoeding uitbetaald krijgen door de werkgever. De werkgever kan een fietsvergoeding van maximaal 0,22 euro per kilometer uitbetalen zonder hierop belastingen of sociale lasten te betalen.

Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk afhankelijk van de locatie van de werkgever en biedt niet altijd een geschikt alternatief voor de wagen. Slechts 5% van de werknemers maakt gebruikt van de bus of trein, elk goed voor een aandeel van 2,5%. Tegenover 2011 tekent zich hier geen noemenswaardige stijging op. Wie naar het werk pendelt met het openbaar vervoer, legt gemiddeld 19 kilometer af.

Nooit eerder waren meer personen beroepsactief, zo stelt Dirk Wijns, Director bij Acerta Consult, vast. “Hierdoor moeten meer werknemers dagelijks de afstand tussen woonplaats en werkplaats overbruggen en stijgt de congestie op de wegen. Maar de afstand die ze individueel afleggen stijgt niet”. Leeftijd blijkt géén bepalende factor te zijn in de af te leggen afstand. Alle generaties pendelen even ver; ook oudere werknemers zien hier geen reden om van werkgever te veranderen.

Wél stijgt de afstand tussen de woonplaats en het werk recht evenredig met het loon. 71% van de werknemers legt die kilometers trouwens af met de wagen. In 2011 kreeg 16% van de bedienden een bedrijfswagen, vandaag is dat al 18%. Het percentage bedrijfswagens stijgt met de anciënniteit. De bedrijfswagen is voor de werkgever een belangrijke investering, dus deeltijdse werknemers krijgen minder een bedrijfswagen.

Wie gebruik maakt van een bedrijfswagen, is gemiddeld langer onderweg naar het werk dan een andere werknemer. De afstand tussen de woonplaats en het werk bedraagt voor hem maar liefst 32 kilometer, wat in afstand de helft meer is dan iemand die met een ander vervoermiddel de verplaatsing doet.

België zal in de toekomst nog meer geconfronteerd worden met structurele uitdagingen zoals een verzadigd wegennetwerk en een krappe arbeidsmarkt. De werkgever die mobiliteitsoplossingen aanbiedt zal makkelijker talent aantrekken dat niet perse dicht in de buurt woont. Het Nieuwe Werken kan hier zeker bijdragen tot een oplossing. “De overheid als werkgever speelt in deze een voortrekkersrol en verplicht soms werknemers om een dag per week van thuis te werken. De Belgische staat is echter een uitzondering op de regel, want we constateren dat thuiswerk zelden opgenomen is in cao’s,” aldus Dirk Wijns (Acerta) In grote ondernemingen ziet hij meer en meer een gedoogbeleid, waarbij in overleg met de leidinggevende thuiswerk mogelijk is.

Over de barometer 

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke loongegevens van de werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit kmo’s en grote ondernemingen. De data werden verzameld tussen 2011 en 2015 en geven een representatieve weergave van de Belgische werknemerspopulatie. Acerta zal meten op kwartaalbasis. 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.