Europese wedstrijd zoekt innovatieve oplossingen voor groenere steden

“IoT voor Groenere Steden” is een nieuwe uitdaging die gelanceerd werd als initiatief van de Young Global Leaders of the World Economic Forum. Het is gericht op het vinden en ontwikkelen van geavanceerde technologieën op basis van het Internet of Things en andere IT-innovaties, die gemakkelijk in onze huizen, gebouwen en steden ingevoerd kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit plaatselijk te verbeteren.

De wedstrijd staat open voor elk klein team met een idee waarvan ze denken dat het kan worden opgeschaald om de ecologische voetafdruk van steden koolstofarm te helpen maken en te verbeteren.

Na een stemmingsronde zullen tot 15 finalisten de mogelijkheid krijgen om hun idee aan een jury van deskundigen voor te stellen die bestaat uit een scala van Europese bedrijven en publieke stakeholders, waaronder de Europese Unie en het World Economic Forum. Het winnende team van elke categorie zal gedurende 6 maanden bijkomende technische ondersteuning krijgen, visibiliteit binnen de netwerken van de partners en 10 000 EUR aan prijzen.

De wedstrijd volgt op het succes van de eerste “Decarbonathon” wedstrijd dat 230 teams van over de hele wereld zag strijden in de nasleep van de Parijse onderhandelingen over de klimaatverandering, COP 21, op zoek naar veelbelovende nieuwe manieren om de uitstoot te helpen verminderen. De winnaars hebben aanzienlijke steun ontvangen om hun innovatief project op te kunnen schalen.

Met deze nieuwe uitdaging wil men op zoek gaan naar op IT-gebaseerde innovaties die meer bepaald het potentieel gebruiken van het “Internet of Things” (IoT): het opkomende netwerk dat gebruik maakt van verbonden intelligente apparaten om de uitdagingen zoals de klimaatverandering beter te kunnen begrijpen en aan te pakken. De wedstrijd bestaat uit drie categorieën: intelligente toepassingen voor huishoudens, energie-efficiënte gebouwen en duurzame mobiliteit in een stedelijke omgeving.

De wedstrijd wordt naast de Young Global Leaders of the World Economic Forum ook gefaciliteerd door ENGIE, het Centre for Carbon Measurement of the UK National Physical Laboratory, Climate-KIC, en EnergyVille – een Europees onderzoekscentrum dat zich focust op energie-efficiënte gebouwen en intelligente netwerken voor een duurzame stedelijke omgeving.

De partners zullen ondersteuning en begeleiding aanbieden aan de kandidaten om de commercialisering van deze nieuwe oplossingen te helpen realiseren en versnellen. De belangrijkste fases in de wedstrijd zijn:

  • Online inschrijving van de teams tot 22 maart 2017. 
  • Selectie en publicatie van de 15 beste ideeën op 4 april.
  • Een tweedaags event in Brussel op 15 mei voor de finalisten om hun pitch voor te bereiden die voorgesteld zal worden op 16 mei, gevolgd door de aankondiging van de winnaars. 

Isabelle Kocher, ENGIE CEO, zegt: “Samen met onze partners zijn we ten volle geëngageerd om voor het tweede jaar op rij een wereldinitiatief van de Young Global Leaders te steunen. Binnen ENGIE geloven we in een 3D revolutie van de energiewereld, die gedecentraliseerder, koolstofarmer en gedigitaliseerd is. In dat kader zullen op nieuwe data gebaseerde oplossingen en IoT een beter gebruik van energie triggeren met een positieve impact op het milieu.”

Voor meer informatie en om aan de wedstrijd deel te nemen, kan u terecht op: www.iot-greener-cities.org. Volg ook het Twitteraccount: @IoT4GreenCities 

Over ENGIE

ENGIE ontwikkelt zijn activiteiten (elektriciteit, aardgas en energiediensten) rond een model op basis van verantwoordelijke groei als antwoord op de grootste uitdagingen van de energietransitie naar een koolstofarme economie: toegang tot duurzame energie, matiging van en aanpassing aan de effecten van de klimaatverandering en rationeel grondstoffengebruik. De Groep biedt individuen, steden en bedrijven heel efficiënte, innovatieve oplossingen, grotendeels op basis van zijn expertise in vier sleutelsectoren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vloeibaar gemaakt aardgas en digitale technologie. ENGIE stelt wereldwijd 154.950 mensen tewerk en realiseerde in 2015 een omzet van € 69,9 miljard. De Groep staat genoteerd op de beurs van Parijs en Brussel (ENGI) en is vertegenwoordigd in de voornaamste internationale beursindexen: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe en Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120 en France 20)

Over Climate-KIC

Climate-KIC is het grootste Europese publiek-private partnership dat de klimaatverandering aanpakt via innovatie om een koolstofvrije economie uit te bouwen. Ze pakken de klimaatverandering aan via vier prioritaire thema’s: stedelijke gebieden, landgebruik, productiesystemen, klimaat metriek en financiën. Onderwijs is de sleutel binnen elk van deze thema’s om de volgende generatie van klimaatleiders te inspireren en empoweren. Zij bieden programma’s aan voor studenten, start-ups en vernieuwers in Europa via centra in grote steden, en brengen zo de beste mensen en organisaties samen. Hun aanpak begint met het verbeteren van de manier waarop mensen leven in steden. Hun focus op de industrie creëert de producten die nodig zijn voor een betere leefomgeving. Ze bekijken ook hoe ze landgebruik kunnen optimaliseren door het voedsel te produceren die de mensen nodig hebben. Climate-KIC wordt gesteund door het European Institute of Innovation and Technology (EIT), een orgaan van de Europese Unie. @ClimateKIC

Over het National Physical Laboratory (NPL) en haar Centrum voor koolstofmetingen (Centre for Carbon Measurement)

Het National Physical Laboratory (NPL) is het Nationaal Meetinstituut van het Verenigd Koninkrijk en een wereldwijd toonaangevend centrum in het ontwikkelen en toepassen van de meest nauwkeurige meetstandaarden, wetenschap en beschikbare technologie. NPL biedt meetoplossingen aan op wereldniveau die essentieel zijn voor commercieel onderzoek en ontwikkeling, en om business successen te ondersteunen in het Verenigd Koninkrijk en de wereld. 

Het Centre for Carbon Measurement bij NPL neemt onzekerheden weg in klimaatdata, voorziet robuuste metingen die nodig zijn om rekening te houden met de prijzen en het verhandelen van koolstofemissies en die helpt bij de ontwikkeling en versnelling van het aanvaarden van koolstofarme technologieën.  

Over het Forum of Young Global Leaders

Opgericht door Professor Klaus Schwab, oprichter en Executive Chairman van het World Economic Forum, in 2004, is het Forum of Young Global Leaderseen unieke, multistakeholder gemeenschap van meer dan 900 uitzonderlijke jonge leiders. Deze individuen zijn moedig, actiegericht en ondernemend en zetten zowel hun tijd en talent in om van de wereld een betere plek te maken. Elk jaar eert het Forum ongeveer 200 uitstekende leiders van over heel de wereld voor hun professionele prestaties, hun engagement naar de maatschappij toe en hun potentieel om bij te dragen aan het vorm geven van de toekomst van de wereld.  

Over EnergyVille 

EnergyVille is een vereniging van de Vlaamse onderzoeksinstituten KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het gebied van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers bieden de industrie en de overheid expertise met betrekking tot energie-efficiënte netwerken voor een duurzame stedelijke omgeving. Dit omvat bijvoorbeeld slimme netten en geavanceerde verwarmings- en koelsystemen voor steden.

EnergyVille heeft de ambitie om een plaats te verwerven in de top 5 van Europese instituten voor innovatief energieonderzoek. In deze context was het centrum van meet af aan actief in belangrijke nationale en internationale netwerken. Het doet aan onderzoek en ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten, dit alles onder één naam en in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners.

EnergyVille wil een stuwende kracht zijn in het wetenschapspark Thor in Genk op het gebied van onderzoek, businessontwikkeling en jobcreatie. Het onderzoekscentrum wordt gesteund door de Stad Genk, de Vlaamse Regering, de Provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.