Europees project rond gemeenschapsmunten

Er is een nieuw Europees interregproject gelanceerd: Community Currencies in Action (CCIA), een portaal en database met online literatuurbronnen en algemene informatie over community currencies (CCs), ook wel gemeenschapsmunten genoemd.

Deze CCs zijn ruilsystemen die dienen als aanvulling op gewoon geld. Ze zijn wereldwijd op talloze plekken in gebruik, toegepast in netwerken met geografische, sectorale of doelmatige afbakening en worden uitgevaardigd en beheerd zonder winstoogmerk”. Er zijn dus talloze mogelijkheden om CCs te gebruiken.

De site (www.community-currency.info) werpt een licht op het ontstaan, het doel en de functies van de CCs. De 5-talige site (Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Duits)  is zeer toegankelijk en het gaat heel breed, waardoor zowel het gewone publiek alsook experten er terecht kunnen. Hoewel het project zich voorlopig vooral zal concentreren op initiatieven in Noordwest-Europa, wordt er met deze site een belangrijke stap gezet richting het creëren van een allesomvattende gids over gemeenschapsmunten, gerelateerde onderwerpen en de ontwikkelingen ervan over heel de wereld.

Community Currencies in Action

CCIA is de coalitie van organisaties die achter de creatie van de website zit. De coalitie bestaat uit acht organisaties uit verschillende landen, die voorin lopen op vlak van innovatie en onderzoek naar CCs en gemeenschapsmunten. Het Belgische Limburg.net is een van de partnerorganisaties binnen CCIA. De CCIA wil ondersteunde structuren aanbieden om muntinnovaties over heel Noordwest-Europa te ontwikkelen en hun expertise delen over grenzen heen om zo een stevige basis te leggen waarop men kan verder bouwen voor toekomstige munten. CCIA wordt deels gefinancierd door Europa via INTERREG NWE IVB en krijgt ook financiële steun van Stichting Doen.

Complementaire munten en gemeenschapsmunten zitten in de lift

Gemeenschapsmunten en complementaire munten bestaan al langer dan vandaag, maar recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ze steeds meer in de aandacht kwamen te staan. Zo was er zeer veel aandacht voor de Bitcoin, een peer-to-peer ruilsysteem. Ook de rustige, maar gestage, opkomst van nieuwe munten in steden en gemeenten over heel de wereld om positieve sociale en economische aanpassingen te verwezenlijken, krijgt steeds meer aandacht van het publiek. Het wordt daardoor ook steeds sterker opgemerkt door politici en beleidmakers. Deze gemeenschapsmunten vinden we ook dicht bij huis terug. Zo zijn er de Torekes in Gent, de A-kaart in Antwerpen en de E-portemonnee die in meerdere Limburgse gemeentes wordt toegepast. En zelfs wanneer er geen gemeenschapsmunt aanwezig is in je gemeente, kan je toch mee participeren via het Lets-systeem.

De organisatie Fairfin is in ons land bezig met complementaire en gemeenschapsmunten. 
 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.