Europa niet op schema als het om de SDG’s gaat

Experten van het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en het Institute for European Environmental Policy (IEEP) publiceerden op 19 november het Europe Sustainable Development Report 2019.

Dit allereerste, kwantitatieve rapport over de vooruitgang van de EU en haar lidstaten op het vlak van de Sustainable Development Goals (SDG’s) stelt vast dat geen enkele lidstaat op schema ligt om de SDG’s tegen 2030 te bereiken.

Het Europe Sustainable Development Report 2019 belicht de belangrijkste economische, sociale en ecologische duurzaamheidsuitdagingen waarmee de lidstaten en de Europese Unie in haar geheel te maken krijgen op weg naar de SDG’s. Het verschijnt op een cruciaal moment nu de nieuwe Europese Commissie de Europese Green Deal voorbereidt.

Uit het rapport blijkt onder meer het volgende:

 • Hoewel de Europese landen wereldwijd het voortouw nemen op het gebied van de SDG's, ligt geen enkel land op schema om de doelstellingen tegen 2030 te bereiken.
 • Niet onverwacht staan Denemarken, Zweden en Finland het verst terwijl Bulgarije, Roemenië en Cyprus onderaan het lijstje van de 28 doorgelichte lidstaten te vinden zijn.
 • De doelstellingen op het gebied van het klimaat, de biodiversiteit en de kringloopeconomie blijken de grootste uitdaging. Dat geldt ook voor de gelijkschakeling van de levensstandaard; zowel binnen elke lidstaat als tussen landen en regio's onderling.
 • De EU 'as such' veroorzaakt aanzienlijke, negatieve overloopeffecten die het voor andere landen moeilijker maken om de SDG's te realiseren. Vooral de niet-duurzame vraag naar landbouw-, bosbouw- en visserijproducten heeft de grootste negatieve gevolgen.

Het rapport schetst zes transformaties die het samen mogelijk maken om alle zeventien SDG's te bereiken en past ze toe op de Europese Unie. De auteurs geven de EU en haar lidstaten praktische aanbevelingen over de manier waarop ze de SDG's kunnen verwezenlijken, met de nadruk op drie grote domeinen:

 1. interne prioriteiten
 2. samenwerking op het vlak van diplomatie en ontwikkeling
 3. de aanpak van negatieve internationale overloopeffecten.

Het goede nieuws is dat de instrumenten om de SDG's in de hele EU te bereiken al bestaan.

De nieuwe Europese Commissie moet de beschikbare instrumenten en mechanismen (zoals de begroting, investeringsstrategieën, regelgevend bestuur en toezichtskaders) dan ook zo goed mogelijk afstemmen op de SDG's, luidt het.

De aanbevelingen van het rapport

 • De Europese Green Deal kan de ideale basis zijn voor de toepassing van de SDG's in de EU. Deze deal moet een overkoepelende Europese strategie omvatten om

  • (i) het energiesysteem tegen 2050 volledig koolstofvrij te maken,
  • (ii) de kringloopeconomie te versterken, hulpbronnen efficiënter te gebruiken en veel minder afval te produceren, en
  • (iii) een duurzaam landgebruik en duurzame voedselsystemen tegen 2050 te bevorderen.
 • De EU moet de openbare en particuliere investeringen in duurzame infrastructuur, met inbegrip van energie en vervoer, opvoeren. Dit vereist dan weer meer financiële middelen voor de EU.
 • Europa moet meer investeren in onderwijs, beroepsvaardigheden en innovatie, met de nadruk op STEM-onderwijs op alle niveaus en Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) op het vlak van duurzame technologieën.
 • De EU moet de SDG's centraal stellen in haar samenwerking op het vlak van diplomatie en ontwikkeling.
 • De EU moet de beleidsmaatregelen beter op elkaar afstemmen en de negatieve overloopeffecten aanpakken die het voor andere landen moeilijker maken om de SDG's te halen.

België middenmoter

The Europe Sustainable Development Report 2019 bevat een SDG Index en dashboards voor alle EU-lidstaten.

De Belgische index bedraagt 70,3 en komt daarme net boven de algemene EU-index van 70,1 uit. Deze score zet ons land op plaats 11 binnen de 28 EU-landen. Onze buurlanden scoren beduidend beter. Duitsland, Frankrijk en Nederland staan respectievelijk op plaats vijf, zes en zeven.

Op het vlak van innovatie en onderzoek, onderwijs, gezondheid, welzijn op het werk, recyclage van afval en drinkwaterkwaliteit leveren we behoorlijke inspanningen.

De doelstelling rond industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9) wisten we zelfs te behalen.

Klimaatactie, hernieuwbare energie, milieuvervuiling en de bescherming van leven op het land blijven echter uitdagingen terwijl er wat SDG 2 betreft (Geen honger) nog meer werk aan de winkel is.

Je kunt het rapport hier raadplegen.

 

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Webinar - Aan de slag met de SDG-Wegwijzer

Op donderdag 27 januari organiseert CIFAL Flanders in samenwerking met het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid het gratis SDG-Wegwijzer-webinar.

Vlaamse regering keurt Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV goed

Na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, keurde de Vlaamse regering de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed op 26 november 2021.

Stad Gent rapporteert over duurzaamheidsinspanningen

Na zijn allereerste duurzaamheidsverslag in 2020, publiceerde Gent onlangs een tweede editie die het bij de VN indiende als 'Voluntary Local Review'.