Energiebesparend pioniersproject bij Antwerpse verzekeringsmakelaar

De verzekeringsmakelaar Kegels & Van Antwerpen uit Antwerpen is de eerste kmo in Vlaanderen die gebruikmaakt van een ESCO-contract met Helexia Flanders, die op haar beurt de investering in energie-efficiëntie zal realiseren met financiering van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). De kmo bespaart door deze samenwerking 33% op zijn energiefactuur zonder zelf de investering te moeten doen. Kegels & Van Antwerpen en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein geven vandaag het symbolische startschot om ook andere kmo’s te overtuigen in dit energieverhaal te stappen.

De meeste ondernemingen in ons land zijn kmo’s. Energiebesparingen bij kmo’s kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot de realisatie van de Vlaamse energie-efficiëntie- en klimaatdoelstellingen. Uit cijfers van Unizo uit 2016 blijkt echter dat slechts één op de vijf kmo’s in Vlaanderen draait op hernieuwbare energie. Het ontbreekt kleine bedrijven immers vaak aan middelen om deze investeringen zelf te financieren, zonder aan competitiviteit in te boeten.

Daarom investeert de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV 20 miljoen euro tegen 2020 in Energy Service Companies of ESCO-bedrijven. Dat zijn private organisaties die kmo’s ondersteunen bij het realiseren van hun energiebeleid door de volledige investering in energie-efficiëntie over te nemen. De bedoeling is om de Vlaamse economie te stimuleren en bij te dragen tot het behalen van de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.

De verzekeringsmakelaar Kegels & Van Antwerpen uit Antwerpen is de eerste kmo in Vlaanderen die gebruikmaakt van een ESCO-contract om zijn energie-efficiëntie te verbeteren. Kegels & Van Antwerpen bespaart dankzij deze samenwerking 33% op zijn energiefactuur zonder zelf de investering te moeten doen. Luc Van Antwerpen, gedelegeerd bestuurder bij Kegels & Van Antwerpen: “We vinden het als kmo belangrijk om duurzaam met energie om te springen. Maar investeringen in energie-efficiëntie zijn niet goedkoop. Door samen te werken met de ESCO Helexia Flanders, die daarvoor financiering kreeg van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, besparen we deze kosten en kunnen we blijven investeren in onze core-business. We nemen onze verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaamheid en hopen dat meer kmo’s ons voorbeeld zullen volgen. Want als alle bedrijven in actie schieten dan volgt een stroomversnelling om de toekomstige energiedoelen te halen.”

Kmo moet zelf geen middelen vrijmaken

Een belangrijk voordeel van een ESCO-overeenkomst is dat de kmo zelf geen middelen moet vrijmaken voor de investering in het energieproject. De ESCO neemt de financiering voor zijn rekening en de kmo gebruikt de besparingen op zijn energiefactuur om de ESCO gedurende de looptijd van het contract (in het geval van Kegels & Van Antwerpen zeven jaar) te vergoeden. De ESCO heeft er alle baat bij om efficiëntie te realiseren. Zijn terugbetaling is immers rechtstreeks verbonden aan de energiebesparing. Bij tegenvallende resultaten moet de ESCO zelf het verschil bijpassen. De energiebesparing wordt dan ook nauwkeurig gemeten.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Investeringen in energiezuinigheid zijn ook voor kmo’s erg belangrijk. Ze kunnen er vele duizenden euro’s mee besparen op de energiefactuur. Als overheid begrijpen wij dat bij vele kmo’s de kennis, de middelen en de tijd ontbreken. Vandaar dat wij samen met PMV de derdepartijfinanciering via ESCO-bedrijven hebben mogelijk gemaakt. Niets belet andere kmo’s om dezelfde stap te zetten.”

Nog onbekend bij Vlaamse bedrijven

Samenwerken met een ESCO of Energy Service Company biedt kmo’s dus heel wat mogelijkheden om zonder zorgen te besparen op hun energiefactuur. Toch is deze alternatieve manier van energie besparen nog onbekend bij vele Vlaamse bedrijven. Jan Viroux is CEO van het ESCO-bedrijf Helexia Flanders dat recent financiering kreeg van PMV: “Energy Service Companies (ESCO’s), die kmo’s ondersteunen bij hun energiebeleid, zijn nog niet ingeburgerd in Vlaanderen. Nochtans is het principe heel eenvoudig. Met een deel van wat de kmo uitspaart door haar dalend energieverbruik, betalen wij de installatie af. Zodra de investering is afbetaald, wordt de kmo eigenaar van de installaties. De eigenaar heeft geen zorgen, moet geen tijd of middelen investeren in het project en de financiering komt niet op zijn balans. De afspraken worden bovendien vastgelegd in een energieprestatiecontract, een resultaatsverbintenis waarbij de besparingen worden gegarandeerd. Dit soort van samenwerking is een heel andere manier van werken dan die we in Vlaanderen gewoon zijn. We starten hier namelijk vanuit de behoefte van de klant en niet vanuit wat aparte leveranciers aanbieden. Bij prestatiecontracten staat het contact met de klant centraal.”

Pionier in kmo-landschap op vlak van duurzaamheid

De besparingen bij Kegels & Van Antwerpen, dat een kantoorgebouw van oppervlakte van ongeveer 1800 m² bezit, worden gerealiseerd door het gebruik van zonnepanelen, ledverlichting, bewegingssensoren om het sluimerverbruik van de verlichting te vermijden en een optimalisatie van het verwarming-, ventilatie- en airconditioningsysteem. “Deze maatregelen passen in de strategie van Kegels & Van Antwerpen om energie-efficiënter te worden. We hebben ook laadpalen geïnstalleerd, zullen elektrische fietsen in gebruik nemen en ons wagenpark verder vergroenen. We willen een pionier zijn in het kmo-landschap op vlak van duurzaamheid. Innovatie is, naast verantwoordelijkheid en openheid, een van de drie waarden die we als kantoor nastreven. Dit energie-efficiëntieproject sluit hier perfect bij aan”, sluit Luc Van Antwerpen af.

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.