Eerste Vlaamse soja klaar voor de oogst

sojaveldAlpro, AVEVE, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen de schouders gezet onder de Vlaamse teelt van soja voor de voedingssector. Een vijftal landbouwers behoren tot de pioniers die in Vlaanderen van start gaan met de professionele sojateelt. Voor dit jaar wordt hun gezamenlijke sojaoogst al geschat op 100 ton. 

Succesvolle samenwerking 

De partners zijn opgetogen over de succesvolle proefvelden die hun eerste commerciële leveringen van soja voor menselijke consumptie opleveren. Dieter Peeters, Sales Manager AVEVE Land- en Tuinbouw: “Bij Groep AVEVE zijn we trots om mee aan de wieg te staan van deze nieuwe teelt in Vlaanderen, en bij uitbreiding België.”

"Wij zijn bijzonder blij te kunnen melden dat wij de Vlaamse soja met hoogwaardige proteïnen succesvol in onze fabriek kunnen verwerken tot plantaardige voeding dankzij het degelijke partnerschap tussen ILVO, AVEVE, de minister en de landbouwers.", vult Bernard Deryckere, General Manager Alpro, aan. “De onderzoeksfase en het overleg in deze nieuwe keten zijn bijzonder efficiënt verlopen”.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege steunt het project volmondig. “Met Vlaamse overheidsmiddelen van IWT heeft ILVO als trekker, i.s.m. KULeuven en Inagro, de jongste 4 jaar een grootscheeps onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor sojateelt in ons klimaat. De resultaten zijn zelfs beter dan verwacht. Het ogenblik om soja als nieuwe teelt in Vlaanderen uit te rollen, is aangebroken.” 

Vlaamse soja, een strategische keuze

Dieter Peeters, Sales Manager AVEVE Land- en Tuinbouw: “Deze sojateelt creëert nieuwe kansen voor de lokale landbouwers als interessant gewas in de teeltplannen, met zowel een financieel rendement als een meerwaarde naar bodemkwaliteit. Bovendien leidt lokale sojateelt tot een kleine afstand van het veld naar het bord, wat een zeer gunstig effect heeft op de foodmiles.” 

Ook Greet Vanderheyden, Sustainable Development Manager bij Alpro, is het daar mee eens. “We willen de ecologische voetafdruk van de voedingsproducten en dranken op basis van soja nóg verder verkleinen. Deze Vlaamse soja sluit perfect aan bij onze strategische keuze om niet genetisch gemodificeerde sojabonen te verbruiken. 

In Frankrijk is Alpro al zover dat haar Franse vestiging nog uitsluitend Franse sojabonen verwerkt. In Alpro worden op dit moment 50% van de conventionele bonen en 100% van de biologische bonen uit Europa aangekocht, hoofdzakelijk uit Frankrijk en ook uit Italië, Oostenrijk en Nederland. 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Dit project is een belangrijke stap in de uitvoering van het Tweede Vlaams Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen dat vorig jaar werd voorgesteld: een lokale, kortere en geïntegreerde keten voor soja, onderbouwd en begeleid door wetenschappers en experts, met oog voor duurzaamheid en een faire meerwaardeverdeling.”

Toegevoegde waarde voor elke partner

Johan Van Waes, ILVO: “ILVO heeft tussen 2012 en 2017 verschillende proefvelden met soja aangelegd. Daarbij ging veel aandacht naar het verfijnen van de teelttechniek. Soja is een subtropische plant die hier in principe te weinig zon krijgt om af te rijpen, en die als teelt te weinig opbrengt in vergelijking met b.v. graan of maïs. Via onderzoek kunnen we het één en het ander optimaliseren, zodat het telen van soja hier toch mogelijk wordt, zowel teelt technisch als financieel.” Alleen zeer vroeg afrijpende rassen zijn geschikt voor de sojateelt in Vlaanderen. Naast het screenen van reeds bestaande rassen uit de Europese sojarassenlijst is het ILVO ook gestart met een veredelingsprogramma.

Groep AVEVE is de essentiële schakel tussen boer en voedingsfabriek. De groep vertaalt immers het eerstelijnsonderzoek van ILVO naar rassenkeuze en teelttechniek naar de praktijk. De sojateeltbegeleiding werd op die manier door ILVO en AVEVE op punt gesteld naar een methode die rendement kan opleveren. Groep AVEVE staat bovendien in voor de toelevering van de zaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, alsook de integrale opvolging van de teelt met advies van zaaien tot oogsten. Daarna ontvangt AVEVE de geoogste sojabonen in silo’s, zorgt voor opschoning, stockage en transport naar voedingsfabrieken. “De geografische spreiding, de infrastructuur en de know-how van Groep AVEVE zijn van essentieel belang in het succes van de lokale sojateelt op grote schaal,” zegt Dieter Peeters, Sales Manager AVEVE Land- en Tuinbouw. 

Alpro is al sinds jaren vragende partij voor duurzame en lokale grondstoffen. Hiermee bouwen zij aan korte en veerkrachtige ketens die op lange termijn nauw samenwerken.

Impact op de landbouwers

In 2017 zijn er een vijftal boeren die 25ha soja hebben ingezaaid. Bedoeling is om in 2018 verder op te schalen naar 50ha in Vlaanderen. Om het risico voor de boer te beperken, zijn er financiële afspraken gemaakt binnen de opstartende sojaketen. De boeren krijgen een sterke omkadering door de voorlichters van Groep AVEVE. Dit is onder meer het geval bij Vlaamse landbouwer Jimmy De Prins waar Sanac, een dochteronderneming van Groep AVEVE, de teelt intensief begeleidt. 

Jimmy Prins: “Ik zit met een zandleem bodem en daar gedijt de soja wel. De plant kan stikstof fixeren uit de lucht, wat maakt dat ik minder moet bemestenOok de volgteelt kan daarvan nog profiteren. Er is dus een positieve impact op de kwaliteit van mijn bodem. De afzet van mijn oogst is binnen het ketenoverleg geregeld, ook dat is voor mij een troef. Ik durf de kansen van sojateelt in België met deze aanpak zeker positief te bekijken.”

 

Over Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid vormt samen met het Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) het beleidsdomein Landbouw en Visserij. (Met ingang van 01.01.16 wordt SALV administratief ingebed in SERV). Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor beleidsontwikkeling, uitvoering, controle en evaluatie in verband met landbouw, tuinbouw, zeevisserij en platteland.  Vanuit het Europese en globale Vlaamse kader bouwt het mee aan een toekomstgericht landbouw- en visserijbeleid. Het zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de Vlaamse agrovoedingsketen met prioriteit voor de primaire producent.

Over AVEVE 

Groep AVEVE met zetel te Leuven is de N°1 full service provider aan de land- en tuinbouw in België. Wij zijn ook aanwezig op de Nederlandse, Noord Franse en Zuid Duitse markt. Groep AVEVE is actief in de verschillende segmenten van de land- en tuinbouwsector, zoals veevoeding, plantenvoeding, plantenbescherming, zaden, zaaigranen, plantaardappelen en land- en tuinbouwmachines.  Bij het grote publiek is Groep AVEVE gekend voor haar 250 AVEVE-winkels waar de consument terecht kan voor ‘tuin, dier en bakplezier’®. Groep AVEVE wil haar positie als marktleider verder uitbouwen door investeringen en innovatie in de agrarische sector. Haar meer dan 1.800 enthousiaste medewerkers dragen ertoe bij dat Groep AVEVE een omzet van meer dan 1,3 miljard euro realiseert. www.aveve.be

Over ILVO 

ILVO is het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek dat in Merelbeke, Melle en Oostende beschikt over geaccrediteerde analyse- en detectielaboratoria voor planten, veevoeders, spuittechniek, voeding en GGO’s, testbanken, proefinstallaties, een pilootfabriek, zaadverwerkingsunits, en over 200 ha proefvelden en proefstallen en serres. Ca. 550 mensen werken er aan beleidsondersteunend en innoverend wetenschappelijk onderzoek met het oog op een in alle opzichten duurzame landbouw, mariene omgeving en voeding. De focus ligt op verbetering van producten en productiemethoden, op kwaliteitsbewaking en veiligheid van de eindproducten, optimalisatie van de beleidsinstrumenten en informatie naar sectoren en maatschappij. 

OVER ALPRO

Alpro is de Europese pionier en marktleider van drinks en voedingsproducten (margarines, desserts, plantaardige alternatieven voor yoghurt en room) op basis van soja en breidde zijn gamma uit met drinks gemaakt van amandelen, hazelnoten, rijst, haver en kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder de merken Alpro® en Provamel®. 

Alpro, waarvan de hoofdzetel in België, Gent gevestigd is, telt vandaag 1200 werknemers in Europa en beschikt over drie productievestigingen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Alpro commercialiseert zijn producten in gans Europa, realiseerde een omzet van 555 mio EUR - IFRS in 2016 en blijft sterk groeien. 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.