Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de werken aan de Oude Kale in het centrum van Landegem afgerond. De waterloop heeft nu weer een natuurlijk kronkelend verloop over een lengte van ongeveer 750 m, bijna een verdubbeling van het traject. De waterkwaliteit verbetert en de waterloop is nu een stuk waardevoller. 

De kronkelende Oude Kale is in de jaren 1980 rechtgetrokken in het kader van een groter project, de verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie. De grond die vrijkwam bij de verbreding is onder andere gebruikt om de voormalige meersen rond de Oude Kale tussen de Brouwerijstraat in het zuiden en de spoorweg in het noorden van Landegem op te hogen. Op die terreinen is sindsdien een spontaan bos ontstaan met wilgen en vlieren. 

Om de Oude Kale haar natuurlijke loop terug te geven, startte de VMM met een beekherstelproject. Op basis van oude kaarten konden we de vroegere loop van de Oude Kale reconstrueren en waar mogelijk hebben we die op het terrein opnieuw ingetekend. De beek heeft nu weer een kronkelend verloop en de oevers hebben een natuurlijk profiel: ze hellen zacht aan de binnenbochten en zijn steiler langs de buitenbochten. 

De Oude Kale stroomt nu op een meer natuurlijke wijze doorheen het bos. Een gedeelte van de nieuwe loop hebben we verbreed tot 20 m en hier en daar is er in de bedding ruwe breuksteen geplaatst. Dat zorgt voor meer variatie in de stroming van de beek, wat het natuurlijk karakter ten goede komt. Met de vrijgekomen grond hebben we een verlaten gedeelte van de Oude Kale opgevuld en een laag dijkje aangelegd. 

Het terrein ligt er nu door de graafwerken nog kaal bij. Om het herstel van de vegetatie alle kansen te geven zal het terrein de komende maanden niet toegankelijk zijn. In het najaar zal de VMM voor extra beplanting zorgen met streekeigen boomsoorten. 

Kwaliteit neemt toe

De toegenomen lengte van de waterloop, het meer gevarieerde stromingspatroon, de natuurlijke oevers,… Het zorgt er allemaal voor dat de biologische kwaliteit van de waterloop verder toeneemt. De eerste signalen kunnen we al waarnemen. Er zitten heel wat kleine visjes in de waterloop. Er is een ijsvogel langs de oevers gespot en de reeën komen drinken uit de kronkelende waterloop. 

Wat brengt de toekomst?

De gemeente Nevele zal in nauw overleg met de jeugdbewegingen, Natuurpunt, het regionaal landschap Meetjesland en andere actoren een visie uitwerken voor het volledige gebied. De bedoeling is om verder natuurherstel van het gebied, speelzones voor de jeugdbewegingen en een wandeltraject te voorzien. Hierdoor zal rond de kronkelende Oude Kale een mooie natuurgebied ontstaan waar iedereen van kan genieten. 

17/08/2017

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

State of the planet: speech van Antonio Guterres

Op 2 december 2020 gaf de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een baanbrekende speech over de toestand van onze planeet.

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.