Ecologisch herstel van de Oude Kale in Landegem

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de werken aan de Oude Kale in het centrum van Landegem afgerond. De waterloop heeft nu weer een natuurlijk kronkelend verloop over een lengte van ongeveer 750 m, bijna een verdubbeling van het traject. De waterkwaliteit verbetert en de waterloop is nu een stuk waardevoller. 

De kronkelende Oude Kale is in de jaren 1980 rechtgetrokken in het kader van een groter project, de verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie. De grond die vrijkwam bij de verbreding is onder andere gebruikt om de voormalige meersen rond de Oude Kale tussen de Brouwerijstraat in het zuiden en de spoorweg in het noorden van Landegem op te hogen. Op die terreinen is sindsdien een spontaan bos ontstaan met wilgen en vlieren. 

Om de Oude Kale haar natuurlijke loop terug te geven, startte de VMM met een beekherstelproject. Op basis van oude kaarten konden we de vroegere loop van de Oude Kale reconstrueren en waar mogelijk hebben we die op het terrein opnieuw ingetekend. De beek heeft nu weer een kronkelend verloop en de oevers hebben een natuurlijk profiel: ze hellen zacht aan de binnenbochten en zijn steiler langs de buitenbochten. 

De Oude Kale stroomt nu op een meer natuurlijke wijze doorheen het bos. Een gedeelte van de nieuwe loop hebben we verbreed tot 20 m en hier en daar is er in de bedding ruwe breuksteen geplaatst. Dat zorgt voor meer variatie in de stroming van de beek, wat het natuurlijk karakter ten goede komt. Met de vrijgekomen grond hebben we een verlaten gedeelte van de Oude Kale opgevuld en een laag dijkje aangelegd. 

Het terrein ligt er nu door de graafwerken nog kaal bij. Om het herstel van de vegetatie alle kansen te geven zal het terrein de komende maanden niet toegankelijk zijn. In het najaar zal de VMM voor extra beplanting zorgen met streekeigen boomsoorten. 

Kwaliteit neemt toe

De toegenomen lengte van de waterloop, het meer gevarieerde stromingspatroon, de natuurlijke oevers,… Het zorgt er allemaal voor dat de biologische kwaliteit van de waterloop verder toeneemt. De eerste signalen kunnen we al waarnemen. Er zitten heel wat kleine visjes in de waterloop. Er is een ijsvogel langs de oevers gespot en de reeën komen drinken uit de kronkelende waterloop. 

Wat brengt de toekomst?

De gemeente Nevele zal in nauw overleg met de jeugdbewegingen, Natuurpunt, het regionaal landschap Meetjesland en andere actoren een visie uitwerken voor het volledige gebied. De bedoeling is om verder natuurherstel van het gebied, speelzones voor de jeugdbewegingen en een wandeltraject te voorzien. Hierdoor zal rond de kronkelende Oude Kale een mooie natuurgebied ontstaan waar iedereen van kan genieten. 

17/08/2017

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

SE'nSE 2021 projectoproep voor oprichters van duurzame start-ups

De Stichting voor Toekomstige Generaties lanceert haar zesde SE’nSE projectoproep voor oprichters van start-ups met een positieve impact op het milieu.

FRDO-CFDD Webinar - Herstel en strategische investeringen: hoe kan de transitie naar een duurzamere economie worden gefinancierd?

Met dit webinar zet de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de werkzaamheden voort die zij was begonnen in het kader van het Nationaal Strategisch Investeringspact.

Turning the Tide: How to Finance a Sustainable Ocean Recovery

Een praktische gids voor financiële instellingen om een ​​duurzaam oceaanherstel aan te sturen.