Eco-coach opleiding

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten organiseert vanaf februari 2015 opnieuw de ‘opleiding eco-coach’, een traject dat je de nodige bagage meegeeft om de rol van eco-coach binnen een cultureel team optimaal in te vullen. Iedereen actief in de kunstensector kan aan deze opleiding deelnemen.

In transitieprocessen is de rol van trekkers, die anderen op sleeptouw nemen en zicht hebben op instrumenten en achtergrondinformatie, noodzakelijk. Iedereen die actief is in de (podium)kunstensector kan deze rol opnemen, zowel vanuit een artistieke, technische, programmatorische als beleidsmatige insteek.

De opleiding tot eco-coach bestaat uit drie delen: de eerste dag spitst zich toe op de ecologische uitdagingen voor de kunstensector en het transitieconcept, de tweede dag focust op groepsprocessen en coaching en de afsluitende voormiddag op communicatiestrategieën.

Begeleider is Steven ‘low impact man’ Vromman, vormingswerker met jarenlange ervaring in de ecologische en de kunstensector. Jaarlijks organiseert het Kunstenpunt een terugkomsessie voor alle eco-coaches.

Data: 24/02/2015, 24/03/2015, 05/05/2015
Locatie: Kopergietery, Gent

meer info en inschrijven

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

24 januari 2020: Boomplantactie in Groenendaal

Plant mee een 160 bomen op het Ecoduct in Groenendaal

12 maart 2020 Teach Up ! 2030

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school.

22 september 2020 Webinar - Voor een minder energievretende en meer sociale economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

21 september 2020 Webinar - Voor een meer circulaire en ‘zero waste’ economie

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt sinds 2019 student-ondernemers in de prototypingfase van een product, dienst of technologie met een positieve maatschappelijke impact.

Het nieuwe EDO-portaal

Wil je weten wat educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) inhoudt? Het nieuwe EDO-portaal maakt je wegwijs in het Vlaamse en internationale EDO-landschap.