Duurzaamheidsprijs voor VLOOT

De prijs voor de meest duurzame werkplek binnen de Vlaamse Overheid gaat naar VLOOT. De rederij treedt hiermee in de voetsporen van VDAB, die de prijs in 2014 in de wacht sleepte. Op dinsdag 9 februari 2016 mocht VLOOT uit handen van Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur, de ‘duurzaamheidsprijs 2015’ in ontvangst nemen.


vlootHet Team Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse overheid wil met deze prijs interne afdelingen of diensten belonen die op een structurele wijze duurzaamheid integreren in hun werking, concrete resultaten kunnen voorleggen en hun duurzame acties breed uitdragen.

Kapitein Yves Goossens (Algemeen directeur) en Ilse Bailleul (SHEQ-manager/DPA) leggen uit hoe ze bij VLOOT al jaren met grote en kleine acties aan een duurzaam verhaal werken. 

 • Bij de aankoop van nieuwe vaartuigen kiezen voor milieuvriendelijke en lichtere modellen, die met een zo laag mogelijk verbruik, zoveel mogelijk kunnen realiseren. 
 • Een streng afvalbeleid. Er gaat niets overboord (zelfs geen appelschil) en al het afval wordt gesorteerd en apart bewaard (soms tot 3 weken lang). 
 • Eigen installaties aan boord om zout water zoet te maken en om afvalwater te zuiveren.
 • Monitoring en coachingstrajecten rond eco-varen.
 • Technische oplossingen om het energieverbruik te verminderen.
 • Aankoop van electrische en hybride wagens.
 • Webcam-beelden online zetten om files te vermijden aan de veerdiensten.
 • Een groener stockbeheer. Meer dan zestig producten zijn geschrapt uit het aanbod. Zware ontvetters en solventen zijn zoveel mogelijk vervangen door bio-afbreekbare producten.
 • Infosessies over duurzame beslissingen voor het personeel
 • Presentaties over duurzaamheid voor alle stakeholders in de maritieme sector
 • Eco-certificaten behalen en erover communiceren

VLOOT is een rederij gespecialiseerd in overheidsvaartuigen. Ze maakt via het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid en staat mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. VLOOT zet een veertigtal vaartuigen in en stelt meer dan 500 mensen te werk op vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen. 

Tal van klanten en belanghebbenden zijn samen met een aantal VLOOTcollega’s ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op de prijsuitreiking: gouverneur West-Vlaanderen Carl Decaluwé, minister van staat en burgemeester in Oostende Johan Vande Lanotte, arrondissementscommissaris West-Vlaanderen Anne Martens, raadgever van kabinet Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken Nathalie Balcaen, raadgever van het kabinet Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Mathias Vanden Borre, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Jacques D’Havé, gedelegeerd bestuurder haven Oostende Paul Gerard, vertegenwoordiger van Rijksrederij Nederland Michel Hofsteede, collega’s van het team en de werkgroepen Duurzame Ontwikkeling van het Departement Kanselarij en Bestuur, federale en Vlaamse partners, …

Martin Ruebens benadrukte in zijn toespraak het belang van duurzaamheid en het feit dat dit veel breder gaat dan enkel milieu. Het gaat over een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische dimensies. Volgens Martin Ruebens kan pas gesproken worden van duurzame ontwikkeling als deze dimensies elkaar overlappen. De VLOOTinzending werd getoetst aan deze criteria, waarbij de focus van VLOOT naar de stakeholders een niet onbelangrijk argument bleek. Hij benadrukte verder het feit dat duurzame ontwikkeling een overkoepelende aanpak vereist en verankerd werd door de Vlaamse regering in het beleid dat ze voert.

Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor onder meer mobiliteit en openbare werken, bekende dat hij sinds zijn tiende al grote bezorgdheden had rond milieu in zijn omgeving en dit hem toen al tot concrete engagementen bracht. Hij belichtte een aantal voorbeelden van de duurzame interne en externe werking van VLOOT en stelde dat hij apetrots is op deze erkenning en verwezenlijkingen van ‘zijn’ overheidsrederij.

Na de overhandiging van de prijs (vouwfiets) stelde Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT, in zijn dankwoord dat de eer om deze prijs in ontvangst te nemen toekomt aan alle VLOOTmedewerkers. Hij stelde dat deze prijs ‘voor en van hen’ was en het hem enkel toekwam alle VLOOTers nog eens hartelijk te bedanken voor hun dagelijkse en onaflatende inzet rond duurzaamheid. Vervolgens werd het overhandigingsmoment afgesloten met een drink.

Bekijk hier de beelden van het overhandigingsmoment

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.