Duurzaam repareren-label voor autobedrijven

Duurzaam Repareren vzw geeft visibiliteit aan bedrijven die motorvoertuigen milieuvriendelijk onderhouden en repareren.

De vzw reikt het 'Duurzaam repareren-label' uit aan werkplaaatsen die voldoen aan een pakket eisen. Ze wil bedrijfsleiders en werknemers bewustmaken van het feit dat er op een verantwoorde manier met afval moet worden omgegaan.

De uiteindelijke doelstelling is om afval in de mate van het mogelijke te voorkomen of, als dat niet lukt, heet via de wettelijke voorziene weg af te voeren voor recyclage.

Duurzaam Repareren vzw werkt bij dit alles niet enkel samen met garages, carosseries, autoruit- en caravanherstellers maar betrekt ook fleetowners, verzekeraars en leasebedrijven bij haar verhaal.

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen is binnen de vzw het belangrijkste orgaan. Het College beheert inhoudelijk het Pakket van Eisen. De autobedrijven die gecertificeerd willen worden, dienen aan deze eisen te voldoen. 

Het Pakket van Eisen (lastenboek) is in feite de klantwens als het gaat om milieuvriendelijk onderhoud, reparatie, schadeherstel en glasherstel. Daarom zijn alle klantsegmenten in het College vertegenwoordigd. De zakelijke markt wordt vertegenwoordigd door fleetowners, autoleasemaatschappijen en verzekeraars.

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.