Duurzaam repareren-label voor autobedrijven

Duurzaam Repareren vzw geeft visibiliteit aan bedrijven die motorvoertuigen milieuvriendelijk onderhouden en repareren.

De vzw reikt het 'Duurzaam repareren-label' uit aan werkplaaatsen die voldoen aan een pakket eisen. Ze wil bedrijfsleiders en werknemers bewustmaken van het feit dat er op een verantwoorde manier met afval moet worden omgegaan.

De uiteindelijke doelstelling is om afval in de mate van het mogelijke te voorkomen of, als dat niet lukt, heet via de wettelijke voorziene weg af te voeren voor recyclage.

Duurzaam Repareren vzw werkt bij dit alles niet enkel samen met garages, carosseries, autoruit- en caravanherstellers maar betrekt ook fleetowners, verzekeraars en leasebedrijven bij haar verhaal.

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen is binnen de vzw het belangrijkste orgaan. Het College beheert inhoudelijk het Pakket van Eisen. De autobedrijven die gecertificeerd willen worden, dienen aan deze eisen te voldoen. 

Het Pakket van Eisen (lastenboek) is in feite de klantwens als het gaat om milieuvriendelijk onderhoud, reparatie, schadeherstel en glasherstel. Daarom zijn alle klantsegmenten in het College vertegenwoordigd. De zakelijke markt wordt vertegenwoordigd door fleetowners, autoleasemaatschappijen en verzekeraars.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Beeld monitoring 2021 vizier 2030

Vizier 2030 Monitoring 2021

Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Focus 2030 webinar: Aligning the European Recovery with the SDGs: the Case of Flanders

Dit webinar gaat in op de afstemming van Europese herstelplannen en het Europees Semester op de Sustainable Development Goals (SDG's), met een specifieke kijk op de rol van Europese regio's. Daarnaast besteedt het webinar aandacht aan de rol die regio's spelen bij de uitvoering van de Europese Green Deal. De Vlaamse overheid zal tijdens het webinar als centrale case study dienen.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie bij de Vlaamse lokale besturen

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor dit vierde van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich telkens richten op een specifieke doelgroep.