Duurzaam aankopen? Koop performance

Bij duurzaam aankopen in een organisatie denk je in de eerste plaats aan het vergroenen van je aankopen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor gerecycleerd papier, producten van dichtbij of voor een efficiënte auto. Bij Plan C willen ze aankopers ook warm maken voor performance based aankopen. Het is minder bekend, maar heeft ook heel wat duurzaam potentieel. Bij performance based (product-dienst-aankopen) herdefinieer je de relatie tussen koper en leverancier. Niet langer het product, maar de dienst die het product levert, staat centraal.

Performance based aankopen

Naast de bekende vergroening van aankopen zijn er nog tal van andere mogelijkheden om duurzaam aan te kopen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om performance based te gaan aankopen: niet langer het product staat centraal, maar de dienst die het product levert. Bijvoorbeeld: je koopt niet langer de auto, maar de kilometers verplaatsing. Of niet langer de lamp, maar de lumen per jaar. Of op grotere schaal: niet langer de brug, maar de beschikbaarheid ervan voor de burgers.

De economische stimuli omgedraaid

Het duurzame voordeel van zo’n aanpak ligt erin dat de stimuli voor de leverancier worden omgekeerd. De leverancier wordt betaald om de lamp te doen branden en niet langer voor de lamp op zich. Hij wordt er dus toe aangezet om degelijke producten te leveren, die minimale vervanging of onderhoud nodig hebben. De winsten op het vlak van materialenbeheer zijn evident. In een klassiek systeem haalt de leverancier er voordeel uit dat een product – de lamp – het begeeft (na de garantieperiode): dan kan hij het vervangen of komen herstellen tegen betaling. In een dienstencontract haalt hij er net voordeel uit dat het product zo lang mogelijk blijft bestaan met zo weinig mogelijk onderhoudskosten. Het contract is immers forfaitair: de klant betaalt een vaste prijs voor zijn licht, of er nu 10 lampen stukgaan of geen enkele. Hoe minder herstellingen, hoe groter dus de winstmarge voor de leverancier.

Schoolvoorbeeld op grote schaal: Viaduct van Millau

Een schoolvoorbeeld op grote schaal van een dergelijke performance based-aanpak is de bouw van het Viaduct van Millau in Frankrijk. In onderstaand filmpje legt Walter Stahel (The product-Life Institute) op de Plan C Community Day (2013) uit hoe dat in zijn werk gaat.

 

Volgens een klassiek aanbestedingsmodel zou de overheid een aannemer betalen om een brug te bouwen. De brug wordt eigendom van de overheid, die schulden moet aangaan om ze te laten zetten. Na tien jaar vervalt de ‘garantie’ op het bouwwerk. De overheid staat dus nadien zelf in voor de herstellingen van een – eventueel inferieure – constructie.

Niet zo bij Millau. Het Viaduct van Millau kwam er onder impuls van een Publiek-Privaat Partnerschap tussen de Franse overheid en een bouwconsortium (Eiffage). Eiffage engageerde zich om de brug goed uit te baten en te onderhouden en het financierde de bouw van de brug helemaal zelf. In ruil kreeg het consortium recht op de tolinkomsten voor 78 jaar (minus de bouwjaren). Na die 78 jaar wordt de brug in principe eigendom van de staat.
Eiffage neemt dus het grootste deel van de risico’s van het project op zich. In ruil krijgt het consortium zicht op een behoorlijke winstmarge. Het rendement wordt geschat op 9% (pessimistisch) à 17% (optimistisch).

Resultaat: de brug werd gebouwd in drie jaar tijd, gebruikte gloednieuwe bouwtechnieken en zou zo goed als geen onderhoud vergen. De brug kostte de Franse overheid geen cent en is duurzaam gebouwd voor zowat de eeuwigheid. Gebruikers (en toeristen) financieren het hele project.

 

Breed toepasbaar principe

Het achterliggende product-dienst-model (diensten of performance kopen in plaats van producten) is breed toepasbaar, ook op iets meer alledaagse aankopen dan een viaduct. Een product-dienst-contract voor kantoorinrichting, verlichting, klimaatregeling, kopieertoestellen, lichtkoepels, zonnepanelen, kledij, transport… kan net zo goed.

 

Bron voor dit artikel: Plan C

 

Uitstap naar dé circulaire stad van Nederland

Nederland is de circulaire hotspot van Europa. Met haar ontzettend ambitieuze doelstellingen is Rotterdam een rasechte koploper.

The European SDG Summit

De European SDG Summit 2021 van CSR Europe mikt op nieuwe partnerschappen die klimaatactie en een rechtvaardige transitie versnellen.

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Studiedag: De energiesector in volle transformatie: de rol van biomassa(rest)stromen

De energiesector is in volle transformatie. ODE licht dan ook graag de rol van biomassa(rest)stromen toe in deze studienamiddag.

Studiedag: Circulariteit in hernieuwbare energie

Door circulariteit te combineren met hernieuwbare energie kan de energietransitie nóg duurzamer verlopen.

Studiedag: De rol van thermische opslag in de energietransitie

ODE en Warmtenetwerk Vlaanderen organiseren twee 'halve', complementaire studiedagen over energieopslag.