Drie webinars richting een meer duurzame wereld

Het is vijf over twaalf. Er zijn snel oplossingen om de aarde duurzamer te maken en leefbaar te houden voor iedereen. Deze opdracht is niet onmogelijk. De oplossingen zijn aanwezig binnen diverse thema’s en sectoren! De volgende stap is deze oplossingen en innovatieve ideeën naar de buitenwereld brengen.

Daarom organiseert CORE drie webinars met als centrale thema’s: circulaire economie, blauwe warmte en energiestudies. Tijdens de webinars zullen gastsprekers vanuit diverse bedrijven elk een duurzaam concept of project toelichten binnen deze thema’s.

  • 12 november

Thema: Circulaire Economie

Gastspreker(s) – onderwerp:

  1. Michiel van Meervenne [Kriket] – Gebruik van insecten in voeding
  2. Kristof Luckermans [Aquatreat] – Water (her)gebruik in de industrie

Tijdstip: 19u30 – 20u45


  • 26 november

Thema: Blauwe Warmte

Gastspreker(s) – onderwerp:

  1. Ruben Vos [Hysopt] – 4e en 5e generatie warmtenetten
  2. Nog aan te kondigen

Tijdstip: 19u30 – 20u45


  • 10 december

Thema: Energiestudies

Gastspreker(s) – onderwerp:

  1. Vincent Dierickx [EnergieID] – Slim en duurzaam wonen
  2. Nog aan te kondigen

Tijdstip: 19u30 – 20u45


De webinars worden gegeven in het Engels. Meer informatie en inschrijven.

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

1 oktober 2020: VIBE Congres 2020

De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten: we moeten onze gemeentekernen anders inrichten.

23 maart 2020: Warmtewende voor de industrie

Duurzame warmte/koude is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. De warmtevraag van de Vlaamse industrie alleen bedraagt meer dan 50 TWh/jaar of ruim 80% van de totale industriële energievraag

CORE

CORE staat voor Coöperatief Ondernemen in Rationeel Energiegebruik.

Hasselaren investeren mee in duurzamere stadsgebouwen

Inwoners van Stad Hasselt krijgen de kans om mee te investeren in het versneld verduurzamen van stadsgebouwen.

Forse energiebesparing op komst in de gebouwen van stad en OCMW Diest

Diest scoort slechts binnen de provincie Vlaams-Brabant en in heel Vlaanderen als het gaat om energiekosten. Daar wil het iets aan doen.