Drie webinars richting een meer duurzame wereld

Het is vijf over twaalf. Er zijn snel oplossingen om de aarde duurzamer te maken en leefbaar te houden voor iedereen. Deze opdracht is niet onmogelijk. De oplossingen zijn aanwezig binnen diverse thema’s en sectoren! De volgende stap is deze oplossingen en innovatieve ideeën naar de buitenwereld brengen.

Daarom organiseert CORE drie webinars met als centrale thema’s: circulaire economie, blauwe warmte en energiestudies. Tijdens de webinars zullen gastsprekers vanuit diverse bedrijven elk een duurzaam concept of project toelichten binnen deze thema’s.

  • 12 november

Thema: Circulaire Economie

Gastspreker(s) – onderwerp:

  1. Michiel van Meervenne [Kriket] – Gebruik van insecten in voeding
  2. Kristof Luckermans [Aquatreat] – Water (her)gebruik in de industrie

Tijdstip: 19u30 – 20u45


  • 26 november

Thema: Blauwe Warmte

Gastspreker(s) – onderwerp:

  1. Ruben Vos [Hysopt] – 4e en 5e generatie warmtenetten
  2. Nog aan te kondigen

Tijdstip: 19u30 – 20u45


  • 10 december

Thema: Energiestudies

Gastspreker(s) – onderwerp:

  1. Vincent Dierickx [EnergieID] – Slim en duurzaam wonen
  2. Nog aan te kondigen

Tijdstip: 19u30 – 20u45


De webinars worden gegeven in het Engels. Meer informatie en inschrijven.

 

Digitale opleidingssessies over de SDG’s en Vizier 2030 in het najaar 2020

De VVSG organiseert samen met de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies een digitale SDG- en Vizier 2030-opleiding voor overheidspersoneel en politici van de verschillende bestuursniveaus in Vlaanderen (sessies starters op 10,12,23,26/11 en 1,2,3/12 - kenners op 15/12/20 en 2/2/21)

Leefmilieu: Hoe bereiken we de doelstellingen van 2030 en 2050?

Het Europees Milieuagentschap presenteert de belangrijkste trends op milieugebied en de elementen die essentieel zijn voor de uitvoering van een duurzame transitie.

November 7, 2019. OECD Fact finding mission to Flanders on the SDGs - peer review by Viken and Bonn

Concluding visit to Flanders of this fact finding mission. Viken (N) and Bonn (D) exchange experiencies and good practices with the Flemish administration, public services. and Flemish cities.

Vizier 2030 Webinar: SDG-implementatie in het Vlaamse hoger onderwijs

CIFAL Flanders en het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA) van de Vlaamse overheid nodigen je graag uit voor de eerste van vijf Vizier 2030 webinars waarin ze de stand van zaken opmaken van het Vlaams SDG-beleid en zich richten op een specifieke doelgroep.

De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt 11 initiatieven van student-ondernemers om het prototype van hun duurzame innovatie te ontwikkelen

De Stichting voor Toekomstige Generaties draagt resoluut bij tot de ontplooiing van een nieuwe generatie ondernemers.

Webinar - 'Towards sustainable public administrations in Europe'

Overheidsdiensten ondernemen actie om hun ecobalans en hun duurzaamheid in het algemeen te verbeteren.